Thứ 6, 22/02/2019 22:20:10

Lịch công tác tuần 31 (từ ngày 25/7/2016 đến ngày 31/7/2016)

Ngày đăng: 25-07-2016 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

 

Chủ tịch UBND huyện
Lê Ô Pích

Phó Chủ tịch UBND huyện
Nguyễn Đức Hiền

Phó Chủ tịch UBND huyện
Nguyễn Đại Lượng

Phó Chủ tịch UBND huyện
Nguyễn Văn Phương

Phó Chủ tịch HĐND
Nguyễn Hồng Đức

Ủy viên TT HĐND
Đặng Văn Thịnh

Thứ 2
(25/07)

7:30 - Dự HN Bí thư tỉnh ủy về làm việc với huyện - PH Huyện ủy
13:00 - Thăm tặng quà các đối tượng chính sách - Bích Động - Xe 188

7:00 - HN giao ban KHCN 6 tháng đầu năm 2016, Ủy quyền phòng KTHT - Hội trường tầng 4, Sở KHCN
7:30 - Làm việc với Bí thư Tỉnh ủy - PH3 Huyện ủy
13:00 - Thăm, tặng quà các đối tượng chính sách - xã Minh Đức, thị trấn Nếnh; Xe 729

7:30 - Dự HN Bí thư tỉnh ủy về làm việc với BTV Huyện ủy - PH tẩng 3 Huyện ủy
13:00 - Thăm, tặng quà các đối tượng chính sách nhân Ngày TBLS (27/7) - Tăng Tiến, Hồng Thái

7:30 - Dự làm việc với Bí thư tỉnh ủy - PH3, huyện ủy
13:00 - Thăm tặng quà đối tượng gia đình chính sách - Xe 377

7:30 - Dự HN làm việc với Bí thư tỉnh ủy - PH Huyện ủy
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

 

Thứ 3
(26/07)

8:00 - Dự HN làm việc với Ban QLCKCN tỉnh - PH2 - Xe 188
13:00 - Dự HN tọa đàm về Chùa Bổ Đà - PH3

7:00 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Dự tọa đàm về Giá trị lịch sử và kiến trúc nghệ thuật chùa Bổ Đà - Xã Tiên Sơn - Xe 729
14:00 - Làm việc cùng Viện Văn hóa Nghệ thuật QGVN - Phòng họp gác III-UBND huyện

7:00 - Dự HN sơ kết 6 tháng đấu năm về XD cơ bản - UBND tỉnh - Xe 377
13:30 - Thẩm định hồ sơ một số dự án GPMB - PH2

7:00 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

 

Thứ 4
(27/07)

7:00 - Dự phiên họp thường kỳ UBND tỉnh T7 - PH1, tầng 2, UBND tỉnh - Xe 188
13:00 - Dự phiên họp thường kỳ UBND tỉnh T7 - PH1, tầng 2, UBND tỉnh - Xe 188

7:00 - Viếng Đài tưởng niệm các AHLS - Đài tưởng niệm
13:00 - Làm việc với Công ty KTCTTL Sông Cầu về công tác phục vụ SXNN - PH 3

7:00 - Viếng Đài tưởng niệm các AHLS -
13:00 - TB kết luận kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ cơ sở - Đội QLTT số 10, Nếnh - Xe 729

7:00 - Viếng đài tưởng niệm các anh hùng LS -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Viếng đài tưởng niệm các anh hùng LS -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

 

Thứ 5
(28/07)

7:00 - Dự kỳ họp thứ 6, MTTQ huyện - HT khối dân vận
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Dự HN Tập huấn kỹ thuật hộ đê - Hội trường lớn
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Tham gia cùng Đoàn giám sát của UBMTTQ tỉnh về thực hiện quy định pháp luật về Hòa giải ở cơ sở - Ninh Sơn, Bích Sơn - Xe729
13:00 - Đi kiểm tra về ATTP -

7:00 - Làm việc với xã Hoàng Ninh về giải tỏa vi phạm hành lang, lấn chiếm đất đai, sử dụng đất sai mục đích - UBND xã Hoàng Ninh - Xe 377
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

 

Thứ 6
(29/07)

7:00 - Chủ trì HN giao ban CT, các PCT UBND huyện - PH2
13:30 - Làm việc với Bộ CHQS tỉnh - PH Huyện ủy
15:30 - Dự giao ban TT Huyện ủy - PH Huyện ủy

8:00 - Dự Hội thảo sản phẩm thương hiệu việt - Khách sạn mường thanh - Xe 729
13:00 - Thẩm định đề án NTM xã Nghĩa Trung, Tiên Sơn - PH 3

7:00 - Dự giao ban CT, các PCT UBND huyện - PH2
13:00 - Đi kiểm tra cơ sở -

7:00 - Dự giao ban CT, các PCT UBND huyện - PH2
8:30 - Làm việc với Sở TNMT về khai thác đất tại thôn 1, xã Việt Tiến - UBND xã Việt Tiến
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Dự HN giao ban CT, các PCT UBND huyện - PH2
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

 

Thứ 7
(30/07)

 

 

 

 

 

 

CN
(31/07)