Thứ năm, 21/02/2019 04:21:07

Đồng chí Nguyễn Đức Hiền-PCT UBND Huyện làm việc với đoàn kiểm tra phát triển kinh tế tập thể tỉnh

Ngày đăng: 19-05-2016 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

Sáng ngày 19/5/2016 đoàn kiểm tra của tỉnh do đồng chí Hoàng Minh Tuấn-Phó Trưởng ban chỉ đạo phát triển KTTT tỉnh-Chủ tịch liên minh HTX tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra, giám sát công tác chỉ đạo phát triển KTTT năm 2016 trên địa bàn huyện Việt Yên.

Làm việc với đoàn, về phía huyện có đồng chí Nguyễn Đức Hiền-PCT UBND huyện-Trưởng Ban chỉ đạo phát triển KTTT, lãnh đạo các phòng Tài chính Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Văn phòng HĐND&UBND huyện.

Toàn cảnh buổi kiểm tra

Để phát triển KTTT trên địa bàn huyện, ngày 11/11/2014 UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 252/KH-UBND về phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn huyện đến năm 2020. Đồng thời Chủ tịch UBND huyện đã thường xuyên chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện tốt chức năng trong phát triển kinh tế tập thể.

Qua kiểm tra, đoàn đã đánh giá cao kết quả trong công tác chỉ đạo của UBND huyện, được thể hiện qua các kết quả cụ thể: Trong năm 2016, huyện đã thành lập mới được 11 HTX, tổ chức đăng ký lại, chuyển đổi HTX hoạt động theo Luật HTX năm 2012 đối với 20 HTX, chuyển đổi sang loại hình doanh nghiệp 01 HTX; đến nay tổng số HTX trên địa bàn huyện là 106 HTX, gồm 75 HTX nông nghiệp và 31 HTX phi nông nghiệp; trong 4 tháng đầu năm số thu ngân sách nhà nước của các HTX trên địa bàn.

Đoàn kiểm tra tại Hợp tác xã Bình Minh

Qua làm việc, đồng chí Nguyễn Đức Hiền cũng đã kiến nghị với đoàn kiểm tra có hướng chỉ đạo, thống nhất trong toàn tỉnh để thực hiện giải thể đối với các HTX đã ngừng hoạt động (đối với huyện có 55 HTX); đồng thời thể hiện quyết tâm của lãnh đạo UBND huyện trong chỉ đạo phát triển KTTT, tạo điều kiện thuận lợi cho các loại hình KTTT phát triển, trong đó nòng cốt là các HTX, mô hình phù hợp trong xu hướng phát triển kinh tế của đất nước.

Sản phẩm của Hợp tác xã Bình Minh

Sau buổi làm việc tại UBND huyện, đoàn đã đi thực tế tại HTX Bình Minh, một HTX hoạt động rất hiệu quả trong thời gian qua trên địa bàn huyện.

Ngọc Mai-VP HĐND&UBND huyện