Thứ năm, 21/02/2019 05:14:20

Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tổ chức ký cam kết không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi

Ngày đăng: 30-04-2016 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

Ngày 29/4/2016, tại xã Việt Tiến, Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện đã phối hợp với UBND xã Việt Tiến tổ chức Hội nghị làm điểm về  Ký cam kết không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi trên địa bàn.

Dự hội nghị có các lãnh đạo: Chi cục Chăn nuôi Thú y tỉnh; Phòng nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện; UBND các xã Việt Tiến, Bích Sơn, Tự Lạn, Thượng Lan, Hương Mai, Trung Sơn, cùng 6 chủ trang trại và 40 hộ chăn nuôi trên địa bàn xã Việt Tiến có quy mô nuôi  50 đầu lợn, 200 gia cầm thương phẩm/lứa.

Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu, các chủ trang trại được nghe lãnh đạo Chi cục Thú y tỉnh, lãnh đạo xã Việt Tiến nêu lên những tác hại đến sức khỏe của người dân, của cộng đồng khi sử dụng chất cấm trong chăn nuôi; những quy định mới nhất của Đảng, Nhà nước, cũng như hình thức xử phạt đối với những tổ chức, cá nhân cố tình sử dụng chất cấm khi chăn nuôi.

Phát biểu tại hội nghị, nhiều chủ trang trại, nhiều chủ hộ chăn nuôi đã đồng tình với những chủ trương, những quy định, những hình thức sử phạt của Đảng, Nhà nước đối với những trường hợp sử dụng chất cấm khi chăn nuôi. Đồng thời các chủ trang trại, các chủ hộ chăn nuôi trên địa bàn xã Việt Tiến cũng kiên quyết nói không với chất cấm khi chăn nuôi và đề nghị với các cấp chính quyền, các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm minh đối với những tập thể, các nhân sử dụng chất cấm khi chăn nuôi.

Lãnh đạo Chi cục Thú y,Phòng Nông nghiệp & phtas triển nông thôn, xã Việt Tiến chứng kiến các hộ ký cam kết

Cũng tại hội nghị này, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Chi cục Thú y tỉnh, Phòng nông nghiệp & Phát triển nông thôn và lãnh đạo xã Việt Tiến. 6 chủ trang trại, 40 chủ hộ chăn nuôi đã ký cam kết không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi. Sau hội nghị này, UBND huyện sẽ chỉ đạo các xã, thị trấn trong huyện tổ chức hội nghị cam kết không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi cho các chủ trang trại, các chủ hộ chăn nuôi trên địa bàn

Danh Thắng