Thứ bẩy, 23/02/2019 05:32:35

Hội LHPN TT Bích Động tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V nhiệm kỳ 2016- 2021

Ngày đăng: 22-04-2016 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

Sáng ngày 21/4 Hội LHPN TT Bích Động đã tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ lần thứ V, nhiệm kỳ 2016- 2021.

Toàn cảnh Đại hội

Đến dự có đồng chí Lê Ô Pích, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Thân Hồng San, Huyện ủy viên, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện, cán bộ phụ trách thị trấn; đồng chí Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội LHPN huyện, lãnh đạo các Công ty, doanh nghiệp đóng trên địa bàn; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, các ban ngành đoàn thể, Chủ tịch Hội LHPN TT Bích Động qua các thời kỳ, Hiệu trưởng các nhà trường, Trạm trưởng trạm y tế, Bí thư, Trưởng các thôn, phố, cùng 102 đại biểu đại diện cho hơn 1500 hội viên phụ nữ trên địa bàn.

Các đại biểu dự Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, phong trào phụ nữ và hoạt động Hội LHPN TT Bích Động phát triển toàn diện cả về bề rộng và chiều sâu, tạo sự chuyển biến lớn từ nhận thức đến hành động trong các tầng lớp phụ nữ trong toàn thị trấn. 8/8 chỉ tiêu Đại hội phụ nữ thị trấn lần thứ IV đề ra đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức, trong đó có một số chỉ tiêu đạt cao như: chỉ tiêu đăng ký thực hiện phong trào thi đua; chỉ tiêu tăng nguồn vốn do hội quản lý; phát triển hội viên… qua đó đã góp phần tích cực trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ thị trấn Bích Động lần thứ IV, đóng góp tích cực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực như: Giao lưu văn hóa văn nghệ- thể dục thể thao; tổ chức giám sát chính sách, pháp luật về bình đẳng giới; tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; giúp phụ nữ nghèo thoát nghèo bằng nhiều hình thức, tổ chức các hoạt động hỗ trợ, nâng cao nhận thức cho phụ nữ được Hội LHPN TT Bích Động thường xuyên tổ chức, Hội đã phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội, góp phần từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của chị em phụ nữ trong thị trấn, thu hút ngày càng nhiều phụ nữ tham gia sinh hoạt Hội.

Đồng chí Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội LHPN huyện tặng hoa chúc mừng Đại hội

Với những kết quả đã đạt được, Hội LHPN thị trấn 5 năm liền đạt xuất sắc, được Hội LHPN tỉnh tặng 5 bằng khen và nhiều giấy khen của Hội LHPN huyện, giấy khen của Chủ tịch UBND huyện và Chủ tịch UBND thị trấn.

Đồng chí Lê Ô Pích, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tặng hoa chúc mừng Đại hội

Phát biểu tại Đại hội đồng chí Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội LHPN huyện đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Hội LHPN TT Bích Động đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội LHPN huyện phát biểu tại Đại  hội

Để phong trào phụ nữ phát triển mạnh mẽ hơn nữa, đồng chí Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội LHPN huyện đã đề nghị trong nhiệm kỳ mới, Hội LHPN TT Bích Động cần tập trung vào một số nội dung đó là: Hội cần cụ thể hóa, tập trung nguồn lực để thực hiện hiệu quả, rõ nét phong trào thi đua và các cuộc vận động lớn phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương, tránh tràn lan, hình thức. Trong mỗi lĩnh vực, nội dung, cần xây dựng được những địa chỉ điển hình cụ thể để tuyên truyền, triển khai, nhân rộng. Hội phụ nữ TT cần tập trung vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc. Trong đó cần tổ chức các hoạt động giúp phụ nữ thoát nghèo, tham gia chuyển đổi cơ cấu kinh tế. Đẩy mạnh hoạt động tiết kiệm, giúp nhau phát triển kinh tế bền vững. Duy trì, nhân rông các mô hình phát triển kinh tế, tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe phụ nữ, trẻ em, dân số- kế hoạch hóa gia đình, phòng chống tội phạm- tệ nạn xã hội, phòng chống bạo lực gia đình.

Ra mắt BCH khóa V, nhiệm kỳ 2016- 202

Với tinh thần đoàn kết, nhất trí cao, Đại hội đã bầu 9 đồng chí vào BCH Hội LHPN TT Bích Động khóa V, nhiệm kỳ 2016- 2021 và bầu được 7 đồng chí đi dự Đại hội Hội LHPN huyện trong thời gian tới.

Thu Lợi