Thứ năm, 21/02/2019 18:37:11

Huyện Việt Yên mở rộng các mô hình liên kết, phát triển kinh tế cho người nông dân

Ngày đăng: 19-04-2016 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

Trong 5 năm qua mặc dù sản xuất nông nghiệp còn gặp nhiều khó khăn do thời tiết có diễn biến phức tạp, nhưng Huyện ủy, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xây dựng và tổ chức thực hiện tốt các chương trình mô hình liên kết, hợp tác phát triển kinh tế nông nghiệp. Trong quá trình triển khai thực hiện Huyện ủy, UBND huyện, Tiểu ban chỉ đạo thực hiện các chương trình phát triển kinh tế- xã hội trọng tâm giai đoạn 2011- 2015 của huyện thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công tác triển khai thực hiện chương trình từ huyện đến cơ sở.

Đoàn khảo sát của tỉnh do đồng chí Nguyễn Quang Nông, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh làm trưởng đoàn

đã có buổi làm việc với UBND huyện Việt Yên

Kết quả sau 5 năm thực hiện, nhiều mô hình đã phát huy hiệu quả, đem lại lợi ích thiết thực đối với các bên tham gia mô hình, trong đó nổi lên là hiệu quả của các mô hình liên kết giữa khâu cung ứng giống, hỗ trợ sản xuất và khâu tiêu thụ sản phẩm. Nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật mới được đưa vào sản xuất trong các chương trình như: Chương trình cải tạo đàn bò, mô hình nuôi vỗ béo bò thịt, đưa giống bò Lai sin vào chăn nuôi, giống lợn ngoại siêu nạc, giống gà, vịt, ngan mới có năng suất cao và chất lượng được nhân rộng.

Đoàn khảo sát và các đồng chí lãnh đạo huyện thăm mô hình trồng nấm của hộ ông Trần Văn Sơn thôn Rèn xã Minh Đức

Điển hình như vụ đông năm 2014 và vụ xuân năm 2015, trên địa bàn huyện đã triển khai mô hình trồng Bí ngồi có liên kết tiêu thụ sản phẩm. Giai đoạn 2014- 2015 xây dựng được 01 cánh đồng mẫu trồng hành với diện tích 30ha, 01 cánh đồng mẫu trồng lạc với diện tích 30ha. Một trong những đơn vị đang hoạt động ổn định, hiệu quả phải kể đến là Hợp tác xã Khánh Hoa, thôn Bình Minh, xã Minh Đức xây dựng mô hình trồng cây dược liệu có bao tiêu sản phẩm cho các xã viên đồng thời liên kết với các hộ nông dân trong và ngoài huyện trồng và bao tiêu sản phẩm cho các hộ nông dân tham gia mô hình, mô hình trồng Nấm tại xã Minh Đức có bao tiêu sản phẩm…

Đoàn khảo sát của tỉnh và lãnh đạo huyện thăm mô hình trồng cây dược liệu của hộ ông Thân Văn Sách, thôn Bình Minh, xã Minh Đức

Ông Thân Văn Sách ( Ngoài cùng bên trái) giới thiệu về quy trình chế biến cây dược liệu

Các mô hình liên kết này đã góp phần tăng giá trị thu nhập bình quân trên 01 ha đất nông nghiệp, tạo công ăn việc làm tại chỗ, phát triển kinh tế cho người nông dân.

Nhằm phát huy hiệu quả của các mô hình liên kết, UBND huyện đã đưa ra 10 giải pháp trong đó sẽ tập trung tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể. Phát triển lực lượng sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn. Đối với cây lương thực phải xây dựng các vùng sản xuất lúa tập trung, sử dụng các giống mới có năng suất chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của thị trường. Tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế hộ gia đình, khuyến khích hỗ trợ và tạo điều kiện phát triển kinh tế Hợp tác xã trên cơ sở liên kết hợp tác tự nguyện giữa các hộ gia đình và các trang trại bằng nhiều hình thức, nhiều quy mô, nhiều cấp độ để nâng cao hiệu quả kinh tế hộ gia đình. Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Hợp tác xã nông nghiệp, thành lập mới các Hợp tác xã liên kết với các doanh nghiệp trong cung cấp dịch vụ đầu vào và bao tiêu sản phẩm cho nông dân.

Thu Lợi