Chủ nhật, 17/02/2019 12:31:24

Lịch công tác tuần 3 (từ ngày 09/01/2017 đến ngày 15/01/2017)

Ngày đăng: 09-01-2017 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

 

Chủ tịch UBND huyện
Lê Ô Pích

Phó Chủ tịch UBND huyện
Nguyễn Đức Hiền

Phó Chủ tịch UBND huyện
Nguyễn Đại Lượng

Phó Chủ tịch UBND huyện
Nguyễn Văn Phương

Phó Chủ tịch HĐND huyện
Nguyễn Hồng Đức

Phó Chủ tịch HĐND huyện
Đoàn Mạnh Chiến

Thứ 2
(09/01)

7:30 - Dự HN tổng kết người đứng đầu năm 2016 - Phòng HT - Nhà khách tỉnh - Xe 188
14:00 - Dự HN Đảng ủy quân sự -

7:30 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Đi kiểm tra cơ sở về ATTP -

7:30 - Làm việc với Sở XD kiểm tra các điểm SX gạch Tuynel - Tại thực địa
13:30 - Dự họp HĐND xã Vân Trung - xã Vân Trung

7:30 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Dự kỳ họp HĐND xã Vân Trung - Xã Vân Trung

7:30 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

Thứ 3
(10/01)

7:30 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Kiểm tra tiến độ xây dựng các dự án trọng điểm - Xe 188

8:00 - Làm việc với Văn phòng Điều phối NTM tỉnh -
13:00 - Làm việc với Văn phòng Điều phối NTM tỉnh -

7:00 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Đi kiểm tra cơ sở -

7:30 - Làm việc với Sở XD kiểm tra các điểm SX gạch Tuynel - ủy quyền phòng KTHT - Tại thực địa
7:30 - Dự HN tổng kết công tác bảo đảm an ninh trật tự - PH3, tầng 4, khu HN tỉnh - Xe 729
14:00 - HN thẩm định hồ sơ cải tạo ao, NTTS - PH2, Sở TNMT

7:30 - Dự kỳ họp HĐND xã Vân Trung - Xã Vân Trung
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

Thứ 4
(11/01)

7:30 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Kiểm tra tiến độ xây dựng các dự án trọng điểm - Xe 188

7:30 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Kiểm tra cơ sở -

7:30 - Dự HN tổng kết công tác phòng chống tội phạm TNXH ...... - PH 3, T4, TT HN tỉnh
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Dự kỳ họp HĐND xã Bích Sơn - Xã Bích Sơn

7:30 - Dự kỳ họp HĐND xã Thượng Lan - Xã Thượng Lan
13:00 - Dự kỳ họp HĐND xã Ninh Sơn - Xã Ninh Sơn

Thứ 5
(12/01)

7:30 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Kiểm tra sản xuất -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Đi kiểm tra công tác ATTP -
14:00 - Dự HN Ban đại diện HĐQT ngân hàng chính sách xã hội tỉnh - HT3, NHCSXH tỉnh

7:30 - Kiểm tra cơ sở -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Dự kỳ họp HĐND xã Bích Sơn - Xã Bích Sơn
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Dự kỳ họp HĐND xã Ninh Sơn - Xã Ninh Sơn
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

Thứ 6
(13/01)

7:30 - Dự HN gặp mặt cán bộ hưu - Hội trường
13:00 - Dự HN giao ban TT Huyện ủy - PH2-Huyện ủy

7:30 - Dự HN công bố Quyết định nông thôn mới - Xã Ninh Sơn - Xe 377
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Dự HN gặp mặt cán bộ hưu - Hội trường UBND huyện
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Dự HN gặp mặt cán bộ hưu - Hội trường
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Dự HN tổng kết công tác người cao tuổi - HT dân vận
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Dự HN tổng kết người cao tuổi - HT dân vận
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

Thứ 7
(14/01)

 

 

 

 

 

 

CN
(15/01)