Chủ nhật, 17/02/2019 12:51:55

Lịch công tác tuần 49 (từ ngày 28/11/2016 đến ngày 04/12/2016)

Ngày đăng: 28-11-2016 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

 

Chủ tịch UBND huyện
Lê Ô Pích

Phó Chủ tịch UBND huyện
Nguyễn Đức Hiền

Phó Chủ tịch UBND huyện
Nguyễn Đại Lượng

Phó Chủ tịch UBND huyện
Nguyễn Văn Phương

Phó Chủ tịch HĐND huyện
Nguyễn Hồng Đức

Phó Chủ tịch HĐND huyện
Đoàn Mạnh Chiến

Thứ 2
(28/11)

7:30 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -
14:00 - Họp BCH Đảng bộ huyện - PH3 huyện ủy

7:30 - đi công tác -
13:00 - đi công tác -

7:30 - Làm việc tại cơ quan -
14:00 - Họp Ban chấp hành Đảng bộ huyện - Phòng họp Huyện ủy

8:00 - Thẩm định HS cấp GCN Công ty khai khoáng Tường Long - Trụ sở Cty (xã Nghĩa Trung)
8:00 - Chủ trì kiểm điểm tiến độ GPMB dự án TBA và đường dây 110 Quang Châu - Trụ sở Cty CP KCN Sài Gòn -Bắc GIang
13:30 - Làm việc với đoàn giám sát của MTTQ tỉnh về giám sát đầu tư - Phòng họp Khối dân vận HU
14:00 - Họp BCH đảng bộ huyện - Phòng họp HU

7:30 - Làm việc tại cơ quan -
14:00 - Dự họp BCH Đảng bộ huyện - PH3 Huyện ủy

7:30 - Làm việc tại cơ quan -
14:00 - Họp BCH Đảng bộ huyện - PH3 Huyện ủy

Thứ 3
(29/11)

7:30 - Dự họp BTV vụ huyện ủy - PH2 huyện ủy
13:00 - Dự họp BTV vụ huyện ủy - PH2 huyện ủy

7:30 - đi công tác -
13:00 - đi công tác -

7:30 - Họp Ban thường vụ Huyện ủy - Phòng họp gác 2, Huyện ủy
7:30 - Họp Ban thường vụ Huyện ủy (tiếp) -

7:30 - Dự HN BTV Huyện ủy - PH 2-Huyện ủy
8:00 - HN lấy ý kiến cộng đồng về dự thao quy chế dân chủ trong thu hồi BT GPMB - Phòng họp tầng 4 - Sở TNMT
13:30 - Dự HN làm việc với Ban nội chính Tỉnh ủy - PH 3-Huyện ủy

7:30 - Dự họp BTV Huyện ủy -
13:00 - Dự họp BTV Huyện ủy -

7:30 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

Thứ 4
(30/11)

7:30 - Dự họp BTV vụ huyện ủy - PH2 huyện ủy
13:00 - Dự họp BTV vụ huyện ủy - PH2 huyện ủy

7:30 - đi công tác -
13:00 - đi công tác -

7:30 - Họp Ban thường vụ Huyện ủy - Phòng họp gác 2, Huyện ủy
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Tiếp dân tại trụ sở tiếp dân UBND huyện -
7:30 - HN tiếp xúc cử tri sau kỳ họp2, QH 14 - Ban QL các KCN tỉnh
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Dự họp BTV Huyện ủy -
13:00 - Dự họp BTV Huyện ủy -

7:30 - Dự tiếp dân tại trụ sở tiếp dân UBND huyện -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

Thứ 5
(01/12)

7:30 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - đi công tác -
13:00 - đi công tác -

7:30 - Đi kiểm tra cơ sở - Xe....
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Kiểm tra cơ sở -

7:30 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

Thứ 6
(02/12)

7:30 - Chủ trì HN giao ban CT, các PCT UBND huyện -
13:00 - Dự HN giao ban TT Huyện ủy -

7:30 - đi công tác -
13:00 - đi công tác -

7:30 - Dự giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Giao ban CT, các PCT UBND huyện -
8:00 - Hội nghị lựa chọn chủ đầu dự án Nhà ở công nhân Vân Trung - Sở Xây dựng
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

Thứ 7
(03/12)

 

 

 

 

 

 

CN
(04/12)