Thứ 6, 22/02/2019 21:20:44

Hội nghị đánh giá kết quả tuyển quân năm 2016, triển khai công tác tuyển quân năm 2017

Ngày đăng: 29-11-2016 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

Chiều ngày 25/11, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả tuyển quân năm 2016, triển khai công tác tuyển quân năm 2017. Đồng chí Thượng tá Nguyễn Văn Thương, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự, Phó Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện chủ trì hội nghị.

Thượng tá Nguyễn Văn Thương, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự , PCT Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện chủ trì hội nghị

Theo báo cáo kết quả công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2016, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã phối hợp tốt với các đơn vị nhận quân tổ chức kiểm tra, thẩm định hồ sơ thanh niên sẵn sàng nhập ngũ, chốt quân số 263/250 bằng 105,2% chỉ tiêu, đảm bảo đúng tỷ lệ quy định.

Tại hội nghị, các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đưa ra một số khó khăn có thể xảy ra trong đợt tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2017. Trong đó, các thành viên đặc biệt nhấn mạnh đến tình trạng một bộ phận thanh niên không muốn tham gia nhập ngũ dùng nhiều hình thức tinh vi, phức tạp để trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự, tình trạng thanh niên trốn khỏi địa phương, chống lệnh gọi sơ tuyển, khám tuyển, trong khi đó việc xử lý các đối tượng cố tình trốn tránh còn chưa thật sự quyết liệt cũng như chưa đủ sức răn đe.

Thượng tá Nguyễn Văn Thương, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự, Phó Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã yêu cầu thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện phụ trách các xã, thị trấn tăng cường xuống cơ sở theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc thanh niên chấp hành việc khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2017 đạt chỉ tiêu quy định.

Nguyễn Hạnh