Chủ nhật, 17/02/2019 12:45:47

Lịch công tác tuần 47 (từ ngày 14/11/2016 đến ngày 20/11/2016)

Ngày đăng: 15-11-2016 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

 

Chủ tịch UBND huyện
Lê Ô Pích

Phó Chủ tịch UBND huyện
Nguyễn Đức Hiền

Phó Chủ tịch UBND huyện
Nguyễn Đại Lượng

Phó Chủ tịch UBND huyện
Nguyễn Văn Phương

Phó Chủ tịch HĐND huyện
Nguyễn Hồng Đức

Phó Chủ tịch HĐND huyện
Đoàn Mạnh Chiến

Thứ 2
(14/11)

7:30 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Đi kiểm tra cơ sở ATTP -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

Thứ 3
(15/11)

7:30 - Tiếp dân tại trụ sở tiếp dân huyện -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Kiểm tra cơ sở -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Dự làm việc cùng Đoàn kiểm tra của tỉnh về ATTP - Thị trấn Bích Động - Xe 377
9:30 - Dự làm việc cùng Đoàn kiểm tra của tỉnh về ATTP - Phòng họp gác 3, Huyện ủy
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Kiểm tra tiến độ GPMB một số dự án trọng điểm - Xe 729
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Tiếp dân tại trụ sở tiếp dân UBND huyện -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

Thứ 4
(16/11)

7:30 - Dự họp UBND tỉnh - Xe 188
13:00 - Dự họp UBND tỉnh - Xe 188

7:30 - Kiểm tra cơ sở -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Đi kiểm tra cơ sở -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Kiểm tra tiến độ GPMB một số dự án trọng điểm - Xe 729
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

Thứ 5
(17/11)

7:30 - Dự kỷ niệm đón nhận Huân chương LĐ hạng 3 - Trường Thân Nhân Trung - Xe 188
7:30 - Dự họp UBND tỉnh - Xe 188
13:00 - Dự HN tập huấn chữ ký số và bàn giao chứng thư số - HT

7:30 - Dự HN thẩm định NTM xã Ninh Sơn - Xe 377
13:00 - Dự HN tập huấn chữ ký số và bàn giao chứng thư số - HT

7:30 - Dự Lễ đón nhận Huân chương lao động - Trường THCS Thân Nhân Trung
13:00 - Dự HN tập huấn chữ ký số và bàn giao chứng thư số -

7:30 - Dự Lễ đón nhận Huân chương lao động - Trường Thân Nhân Trung
13:00 - Dự HN tập huấn chữ ký số và bàn giao chứng thư số -

7:30 - Dự HN tập huấn chữ ký số và bàn giao chứng thư số - HT
13:00 - Dự HN tập huấn chữ ký số và bàn giao chứng thư số - HT

7:30 - Dự HN tập huấn chữ ký số và bàn giao chứng thư số - HT
13:00 - Dự HN tập huấn chữ ký số và bàn giao chứng thư số - HT

Thứ 6
(18/11)

7:30 - Dự HN ngày đại đoàn kết toàn dân -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Dự ngày đại đoàn kết toàn dân - Xe 377
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Dự, chúc mừng ngày hội Đoàn kết toàn dân 18/11 - Xe 086
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Dự ngày đại đoàn kết toàn dân - Xe 729
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Dự ngày đại đoàn kết toàn dân - Xe thuế
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Dự phiên họp UBND tháng 11 - HT
13:00 - Dự phiên họp UBND tháng 11 - HT

Thứ 7
(19/11)

 

 

 

 

 

 

CN
(20/11)