Chủ nhật, 17/02/2019 12:39:20

Lịch công tác tuần 45 (từ ngày 31/10/2016 đến ngày 06/11/2016)

Ngày đăng: 31-10-2016 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

 

Chủ tịch UBND huyện
Lê Ô Pích

Phó Chủ tịch UBND huyện
Nguyễn Đức Hiền

Phó Chủ tịch UBND huyện
Nguyễn Đại Lượng

Phó Chủ tịch UBND huyện
Nguyễn Văn Phương

Phó Chủ tịch HĐND huyện
Nguyễn Hồng Đức

Phó Chủ tịch HĐND huyện
Đoàn Mạnh Chiến

Thứ 2
(31/10)

7:30 - Dự HN trực tuyến quán triệt chỉ thị số 05 - HT-UBND huyện
7:30 - Dự Khởi công cải tạo trụ sở UBND huyện -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Tiếp dân tại trụ sở UBND huyện -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Dự HN trực tuyên triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW - Hội trường UBND huyện
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Dự HN quán triệt chỉ thị số 05 - HT-UBND huyện
10:00 - Dự HN tại Sở TNMT về danh mục dự án đầu tư năm 2017 -
13:00 - Dự HN giám sát HĐND về đất 5% - PH3

7:30 - Dự HN quán triệt chỉ thị số 05 - HT-UBND huyện
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Dự tiếp dân thường kỳ UBND huyện -
13:00 - CHủ trì đoàn giám sát đất 5% UBND huyện - PH3

Thứ 3
(01/11)

7:30 - Dự HN giao ban tháng 10 - PH1-tầng 2 UBND tỉnh
13:00 - Dự HN giao ban tháng 10 - PH1-tầng 2 UBND tỉnh

7:30 - Dự Họp BTV Huyện ủy - PH Huyện ủy
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Họp Ban thường vụ Huyện ủy - Phòng họp tầng 2, Huyện ủy
13:30 - Chủ trì HN triển khai thực hiện Chỉ thị 08, Kế hoạch 25, Kế hoạch 139 về đẩy mạnh phát triển BHYT - Hội trường UBND huyện

7:30 - Dự họp BTV Huyện ủy - PH Huyện ủy
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Dự HN họp BTV Huyện ủy - PH Huyện ủy
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

Thứ 4
(02/11)

7:30 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Kiểm tra dự án đường Tự - Dương Huy (đoạn Tự Lạn - xã Trung Sơn) -

7:30 - Dự HN làm việc với Sở NN - Xe 729
13:00 - Làm việc với Cục thuế Tỉnh - Cục thuế - Xe 729

7:30 - Dự giám sát của HĐND tỉnh về thông tin, truyền thông - xã Việt Tiến, Tự Lạn - Xe 377
13:00 - Dự Giám sát của HĐND tỉnh - PH Huyện ủy

7:30 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

Thứ 5
(03/11)

7:30 - Làm việc với đoàn kiểm tra CA tỉnh về chỉ đạo bốc xếp, vận chuyển hàng quá khổ - các cơ sở - Xe 188
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Làm việc tại cơ quan -
13:30 - Sinh hoạt chi bộ tháng 11 -

8:00 - Dự HN kiểm tra phòng chống tệ nạn xã hội - PH Huyện ủy
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

8:00 - Dự HN kiểm tra đầu tư XD chợ Hoàng Ninh của Công ty TNHH KK - Ủy quyền Phòng KTHT -
14:00 - Dự HN kiểm tra hoạt động se thô sơ - Ủy quyền Trung tâm PTQĐ -

7:30 - Đi công tác -
13:00 - Đi công tác -

7:30 - Đi công tác -
13:00 - Đi công tác -

Thứ 6
(04/11)

7:30 - Chủ trì HN giao ban CT, các PCT UBND huyện - PH2
13:00 - Dự HN giao ban TT Huyện ủy - PH2-Huyện ủy

7:30 - Giao ban CT, các PCT UBND huyện - PH2
13:00 - Công bố QĐ kiểm tra BTV Huyện ủy - Xe 377

7:30 - Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện - Phòng họp gác 2, UBND huyện
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Đi công tác -
9:00 - Dự HN kiểm điểm, giải quyết tồn tại của dự - án đường HN-BG - Ủy quyền Phòng KTHT -
13:00 - Đi công tác -

7:30 - Đi công tác -
13:00 - Đi công tác -

7:30 - Đi công tác -
13:00 - Đi công tác -

Thứ 7
(05/11)

 

 

 

 

 

 

CN
(06/11)