Chủ nhật, 17/02/2019 13:48:00

Lịch công tác tuần 43 (từ ngày 17/10/2016 đến ngày 23/10/2016)

Ngày đăng: 17-10-2016 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

 

Chủ tịch UBND huyện
Lê Ô Pích

Phó Chủ tịch UBND huyện
Nguyễn Đức Hiền

Phó Chủ tịch UBND huyện
Nguyễn Đại Lượng

Phó Chủ tịch UBND huyện
Nguyễn Văn Phương

Phó Chủ tịch HĐND huyện
Nguyễn Hồng Đức

Phó Chủ tịch HĐND huyện
Đoàn Mạnh Chiến

Thứ 2
(17/10)

7:30 - Đi học, thi lớp chuyên viên chính tại Hà Nội - Xe 188
13:00 - Đi học, thi lớp chuyên viên chính tại Hà Nội - Xe 188

7:30 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Dự HN làm việc với Ban đại diện NHSCXH Trung ương - Xã Việt Tiến, Xe 729
9:30 - Làm việc với Ban đại diện NHSCXH Trung ương - Phòng họp gác 3, UBND huyện
14:00 - Làm việc với Ban KTXH, HĐND huyện - Phòng họp gác 2, UBND huyện

7:30 - Tiếp dân tại trụ sở tiếp dân UBND huyện -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Dự HN tổng hợp ý kiến sau phiên tiếp dân HĐND huyện -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Dự tiếp dân UBND huyện thường kỳ tại trụ sở tiếp dân -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

Thứ 3
(18/10)

7:30 - Đi học, thi lớp chuyên viên chính tại Hà Nội - Xe 188
7:30 - Luyện diễn tập KVPT huyện năm 2016 - Hội trường
13:00 - Đi học, thi lớp chuyên viên chính tại Hà Nội - Xe 188

7:30 - Luyện tập diễn tập KVPT năm 2016 - Hội trường
13:00 - Luyện tập diễn tập KVPT năm 2016 - Hội trường

7:30 - Dự HN tập huấn luật Thống kê - HT lớn - nhà khách tỉnh - Xe 729
13:00 - Dự HN diễn tập KVPT huyện năm 2016 - HT huyện

8:00 - Dự HN tập huấn công tác đăng ký thế chấp QSD đất, tài sản trên đất - Phòng hội thảo - nhà khách tỉnh - Xe 377
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Luyện diễn tập KVPT huyện năm 2016 - Hội trường
13:00 - Luyện diễn tập KVPT huyện năm 2016 - Hội trường

7:30 - Dự HN diễn tập KVPT huyện năm 2016 - Hội trường
13:00 - Dự HN diễn tập KVPT huyện năm 2016 - Hội trường

Thứ 4
(19/10)

7:30 - Đi học, thi lớp chuyên viên chính tại Hà Nội - Xe 188
13:00 - Đi học, thi lớp chuyên viên chính tại Hà Nội - Xe 188

7:30 - Họp UBND huyện tháng 10/2016 - PH3
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

8:00 - Dự HN tháng hành động vì người nghèo - PH tầng 1-nhà liên cơ quan tỉnh -xe 729
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Dự họp UBND huyện tháng 10/2016 -
7:45 - Dự hội nghị kiểm tra các dự án Khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn huyện do Doanh nghệp làm chủ đầu tư (PCT tỉnh Nguyễn Thu Hà Chủ trì - GM 425) - Tại thực địa các dự án, tại UBND huyện - Xe 377
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Dự phiên họp UBND huyện tháng 10/2016 -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Dự HN phiên họp UBND tháng 10/2016 -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

Thứ 5
(20/10)

7:30 - Đi học, thi lớp chuyên viên chính tại Hà Nội - Xe 188
13:00 - Đi học, thi lớp chuyên viên chính tại Hà Nội - Xe 188

7:30 - Kiểm tra chỉ đạo sản xuất nông nghiệp - Xe 377
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Họp UBND huyện tháng 10/2016 - Phòng họp gác 3, UBND huyện
13:00 - Làm việc tại cơ quan -
15:00 - Dự HN gặp mặt các đoàn viên công đoàn - Phòng Hội thảo

7:30 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Kiểm tra tiến độ GPMB các dự án trọng điểm - Xe 377

7:30 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Giao ban TT HĐND huyện - PH2
15:00 - Dự HN gặp mặt các nữ Đoàn viên - Phòng Hội thảo

7:30 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

Thứ 6
(21/10)

7:30 - Đi học, thi lớp chuyên viên chính tại Hà Nội - Xe 188
13:00 - Đi học, thi lớp chuyên viên chính tại Hà Nội - Xe 188

7:30 - Giao ban CT, các PCTUBND huyện - PH2
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện - Phòng họp gác 2, UBND huyện
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Dự giao ban CT, các PCT UBND huyện - PH2
8:00 - Dự tập huấn quy định về hỗ trợ công nghiệp trên địa bàn - Hội trường huyện
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

Thứ 7
(22/10)

 

 

 

 

 

 

CN
(23/10)