Thứ 6, 22/02/2019 21:24:12

Đoàn kiểm tra công an tỉnh bắc giang tổ chức làm việc với ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quôc thị trấn Bích Động

Ngày đăng: 28-09-2016 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

Sáng 27/9/2016, Ban chỉ đạo Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh đã  tổ chức kiểm tra công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại thị trấn Bích Động. Tham dự có đại tá Nguyễn Bá Thảo - Trưởng ban phong trào TDBVANTQ tỉnh (trưởng đoàn), thượng tá Nguyễn Việt Nguyện - phó trưởng công an huyện, đai diện TTĐU, HĐND, UBND, MTTQ, các ngành đoàn thể thị trấn Bích Động.

Đại tá Nguyễn Bá Thảo -  Trưởng ban phong trào TDBVANTQ tỉnh chủ trì hội nghị

Theo đó, nội trung kiểm tra sẽ tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức, triển khai, thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, Thông tư số 23/2012/TT-BCA của Bộ Công an quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “an toàn về an ninh, trật tự”; các chỉ đạo khác của Ban chỉ đạo toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh, huyện; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các chương trình, kế hoạch giữa Công an với Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể chính trị - xã hội ở địa phương; các chủ trương, giải pháp cụ thể của địa phương, đơn vị về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc…

Hằng năm, thị trấn Bích Động đều ban hành nghị quyết về công tác đảm bảo ANTT; chỉ đạo các cấp, các ngành, đoàn thể trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện, tạo sức mạnh trong công tác vận động nhân dân tham gia bảo vệ ANTT. Đặc biệt, với vai trò là lực lượng nòng cốt, lực lượng công an các cấp đã chủ động tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền tổ chức xây dựng, duy trì, nhân rộng các mô hình trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng địa phương, từng lĩnh vực và từng địa bàn dân cư.

Theo đó, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được các địa phương gắn kết với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, …

Từ những giải pháp quyết liệt, đồng bộ, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” thị trấn Bích Động phát triển rộng khắp, đồng đều cả về bề rộng và chiều sâu... Nhiều mô hình mới, cách làm hay đã được triển khai Từ đầu năm 2016 đến nay BCĐ thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc thị trấn đã chỉ đạo xây dựng mới 06 mô hình, phát huy các mô hình diển hình tiên tiến tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ bảo vệ ANTT ở cơ sở như sau: Mô hình tổ an ninh phòng cháy chữa cháy trên 6 thôn phố mới được thành lập. Mô hình tự quản trật tự an toàn giao thông khu vực ngã tư thị trấn Bích Động. Tổ hoà giải gồm 6 tổ được bố trí ở 6 thôn, phố với 36 thành viên Đội thanh niên xung kích an ninh:gồm 20 đồng chí được thành lập 01 tổ. CLB phòng chống bạo lực gia đình bằng, CLB nông dân gia đình hạnh phúc bằng... Điển hình trong các mô hình tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ bảo vệ ANTT ở địa phương  từ đầu năm 2016 đến nay là mô hình tự quản đảm bảo TT ATGT trên địa bàn khu phố II. Mô hình tổ hoà giải gồm 6 tổ được bố trí ở 6 thôn, phố với 36 thành đã phát huy tốt, có hiệu quả. ..

Với những kết quả trên đoàn kiểm tra công an tỉnh đã đánh giá cao công tác lãnh đạo tổ chức triển khai phong trao TDBVANTQ ở thị trấn Bích Động, đồng chí nhấn mạnh BCĐ thị trấn đặc biệt là ban công an thị trấn tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được và làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền rộng khắp để phong trào TDBVANTQ ở thị trấn huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, khơi dậy sức mạnh của toàn dân, tạo nên thế trận lòng dân vững chắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội ngay từ cộng đồng dân cư.

Nguyễn Thương - Đài truyền thanh thị trấn Bích Động