Thứ năm, 21/02/2019 05:20:24

Bích Sơn: Năng suất lúa mùa sớm đạt 220kg/sào

Ngày đăng: 23-09-2016 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

Vụ mùa năm 2016, Bích Sơn gieo cấy hơn 230ha, trong đó 95% là diện tích mùa sớm, được cấy bằng các giống chủ yếu là KD18 và Thiên ưu 8. Vào thời điểm này, lúa mùa sớm bắt đầu cho thu hoạch. Qua thu hoạch thực tế của các hộ gia đình cho thấy năng suất bình quân đạt 220kg/sào, riêng giống lúa Thiên ưu 8 cho năng suất đạt 240kg/sào.

Diện tích mùa sớm của Bích Sơn đạt 220kg trên 1 sào

Thu hoạch lúa bằng máy ở thôn Văn Xá

Phấn khởi trước vụ mùa cho năng suất cao, trong những ngày này, tranh thủ thời tiết thuận lợi nông dân trong xã đã tập trung vào thu hoạch. Để thu hoạch nhanh lúa mùa sớm, giải phóng đất, làm cây vụ đông, nhất là tránh những thiệt hại do thời tiết có thể gây ra các hộ đã đưa cơ giới vào việc thu hoạch. Bích Sơn phấn đấu thu hoạch xong diện tích lúa mùa sớm trong tháng 9, sau đó chuyển sang làm vụ đông.

Được biết, ở vụ đông năm 2016, Bích Sơn sẽ gieo trồng 59ha cây mầu. Trong đó, diện tích rau ngắn là 25ha, rau chế biến là 2ha, còn lại là các cây mầu như: Ngô, khoai tây, khoai lang, hoa, mía.

Danh Thắng