Chủ nhật, 24/02/2019 06:20:07

UBND huyện tổ chức họp thường kỳ tháng 1/2016

Ngày đăng: 26-01-2016 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

Ngày 20/1/2016, dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND huyện Lê Ô Pích, UBND huyện đã họp phiên thường kỳ tháng 1/2016, cùng dự có các Phó chủ tịch UBND, trưởng các cơ quan, ban nghành trong huyện. Tại kỳ họp các đại biểu đã nghe lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội tháng 1, nhiệm vụ tháng 2/2016

 Các đại biểu dự phiên họp

 

Trong tháng 1/2016 các địa phương tập trung vào thu hoạch cây mầu vụ đông, chuẩn bị các điều kiện cho sản xuất vụ chiêm xuân, thực hiện việc phòng chống bệnh dịch trên đàn vật nuôi. Các xã tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình phục vụ xây dựng nông thôn mới, đẩy nhanh tiến trình dồn điền, đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu. Đến nay, toàn huyện đã thu hoạch đạt 51,5% diện tích cây mầu vụ đông, đẩy nhanh tiến độ cày ải, phơi ải đối với diện tích trồng cây mầu; Tổ chức tiêm hơn 30 nghìn liều vắc xin các loại cho đàn gia xúc, gia cầm; Khởi công và đưa vào sử dụng 149 công trình xây dựng nông thôn mới, giải ngân vốn xây dựng nông thôn mới đạt hơn 63%; Đã có 9/16 thôn thực hiện giao đất ngoài thực địa, với dienj tích dã giao là hơn 377ha; Triển khai xây dựng thêm 7 cánh đồng mẫu ở 5 xã trong năm 2016. Công tác quản lý đất được đẩy nhnah tiến độ, việc giải phóng mặt băng cho các dự án, các công trình được tiến hành đúng tiến độ. Tập trung triển khai, thực hiện chiến dịch ra quân làm thủy lợi nội đồng phục vụ sản xuất vụ chiêm xuân năm 2016 đạt hiệu quả. Sự nghiêp văn hóa, xã hội tiếp tục được duy trì, an sinh xã hội được bảo đảm. Công tác cải cánh hành chính, xây dựng chính quyền tiếp tục có bước đột phá. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn được giữ vững, không có điểm nóng xẩy ra. Công tac quân sự địa phương được tăng cường, việc khám tuyển, xét duyệt công dân nhập ngũ năm đã được triển khai đúng kế hoạch, đúng luật định. Công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được chú trọng. Tuy nhiên, trong tháng 1/2016 một số nhiệm vụ còn đạt hiệu quả thấp như việc lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối vói dự án khu đô thị Đình Trám-Sen Hồ. Tiến độ dồn điền, đổi thửa còn chưa đạt kế hoạch đề ra. Việc triển khai, thực hienj chiens dịch làm thủy lợi mùa khô năm 2015-2016 ở một số xã còn chậm, kết quả đạt thấp.

Về nhiệm vụ tháng 2/2016, UBND huyện yêu cầu các cấp, các nghành tập trung triển khai và tổ chức thực hiện NGhị quyết của HĐND huyện về giải pháp chỉ đạo, điaàu hành thực hiện hoạch phát triẻn kinh tế, xã hội, dự toán ngân sách năm 2016. Tạp trung chuẩn bị thật tốt các điều kiện cho sản xuất vụ chiêm xuân, nhát là việc lấy nước đổ ải, giống, thời vụ, chủ động phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, đảy nhanh tiến trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng cánh đồng mẫu. Tập trung triển khai, thực hiện các dự án đã được phên duyệt trên địa bàn, tăng cường công tác quản lý đất đai, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. Tăng cường công tác thu ngân sách, nhát là thu tiền sử dụng đất, đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Tập trung làm tốt công tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, tăng cường công tác đấu tranh phòng chống gian lận thương mai, buôn bán hàng giải, hàng kém chất lượng trước, trong và sau tết nguyên đán. Làm tốt công tác chăm sóc đời sống cho các đối tượng chính sách, các hộ nghèo trong dịp tết nguyên đán. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chỉ đạo quyết liệt việc giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa ở các xã, thị trấn. Tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, đặc biệt là an ninh khu vực nông thôn, bảo dảm an toàn giao thông, ngăn ngừa đấu tranh đối với các tội phạm hình sự, tội phạm về ma túy, phòng chống cháy nổ. Tiếp tục làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư của công dân và làm tốt việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Tại kỳ họp đã có 6 ý kiến tham gia đóng góp vảu các Nghành nông nghiệp, Lao động thương binh xã hội, Ban chỉ huy quan sự huyện. Đặc biệt là ý kiến của các Phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn Đức Hiền, Nguyễn Văn Phương về công tác chỉ đạo dồn điền, đổi thửa, công tác quản lý tài nguyên, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải ngân việc đến bù giả phóng mặt băng ở các dự án

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND huyện Lê Ô Pích đã đánh gia cao những kết quả mà các cơ quan, ban nghành đã đạt được trong tháng 1, Đ/c cũng chỉ ra những mặt còn hạn chế, tồn tại của một số cơ quan trong thời gian qua như: việc quản lý tài nguyên khoáng sản, đất đai còn chưa được chặt chẽ, giải quyết thủ tục hành chính ở một số cơ quan, đơn vị còn chậm, việc phối hợp giữa các cơ quan trong giải quyết công việc còn chặt chẽ, còn chậm. Đặt ra những nhiệm vụ trong 2/2016, Đ/c Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, ban nghành, các địa phương cần tập trung triển khai, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong tháng đó là: Chuẩn bị tốt nhất về giống, nước đổ ải, thời vụ cho sản xuất vụ chiêm xuân, tăng cường cao hơn nữa việc quản lý tài nguyên khoáng sản, đất đai. Triển khai việc đăng ký nhiệm vụ của người đứng đầu trong năm 2016. Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính một cách thiết thực, hiệu quả, giảm phiền hà cho người dan, các doanh nghiệp. Tập trung chăm lo tết cho các đối tượng chính, các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn để mọi người, mọi nhà đều có tết. Tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự trước, trong, sau tết. Tập trung nhân lực, kinh phí vào chỉnh trang đô thị sao cho xanh, sạch, đẹp để gây ấn tượng cho các du khách khi đại bàn huyện trong những ngày tết nguyên đán và những thời gian tiếp theo.

 

 Chủ tịch UBND huyện Lê Ô Pích phát biểu kết luận phiên họp

 Với những sự chỉ đạo quyết liệt cụ thể như vậy, sự vào cuộc của các cơ quan, ban nghành, đoàn thể nhân dân chắc rằng các nhiệm vụ trước, trong và sau tết trên địa bàn huyện của các cơ quan, ban nghành sẽ được hoàn thành, nhân dân sẽ đón một cái tết Nguyên Đán “ Đoàn kết, vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm”.

Danh Thắng