Chủ nhật, 24/02/2019 06:30:18

UBND huyện tổ chức Hội nghị giao chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách và kế hoạch đầu tư công năm 2016

Ngày đăng: 26-01-2016 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

Chiều ngày 13/01 UBND huyện đã tổ chức Hội nghị giao chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách và kế hoạch đầu tư công năm 2016.Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hồng Đức- UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Đức Hiền- UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; Chủ tịch UB MTTQ; Các đồng chí là thủ trưởng các cơ quan đơn vị trực thuộc UBND huyện, Chủ tịch UBND các xã thị trấn, công chức kế toán các đơn vị và các xã thị trấn.

 
 Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị này các đại biểu đã được thông qua các quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, quyết định về việc giao dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016. Thông qua kế hoạch thu tiền sử dụng đất, kế hoạch thu ngân sách nhà nước.

Đối với chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2016 phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân là 13,4%, trong đó công nghiệp và xây dựng là 17,9%, giá trị sản xuất là 5.351 tỷ đồng, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 76.449 tấn, giá trị sản xuất bình quân trên 1 ha đất nông nghiệp là 88 triệu đồng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội là 3.000 tỷ đồng…Các chỉ tiêu về môi trường – xã hội được điều chỉnh phù hợp với điều kiện của từng địa phương đơn vị.

Về kế hoạch thu Ngân sách, năm 2016, UBND huyện xây dựng và giao nhiệm vụ thu cho các xã thị trấn và các cơ quan đơn vị là 505.477 triệu đồng, tăng so với Nghị quyết HĐND huyện là 153.767 triệu đồng. Về nội dung này UBND huyện đã yêu cầu các đơn vị tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt ngay từ đầu năm, các chỉ tiêu thu hàng tháng, quý, năm xây dựng phải phù hợp với tình hình thực tế theo nguyên tắc thu cả năm không được thu thấp hơn chỉ tiêu thu HĐND huyện giao. Thực hiện thu đúng, thu đủ và kịp thời các khoản thu vào ngân sách Nhà nước, hạn chế đến mức thấp nhất nợ đọng thuế và thất thu thuế.

Phát biểu kết luận tại hội nghị đồng chí Nguyễn Đức Hiền- UV BTV Huyện ủy đã chỉ ra những tồn tại, vướng mắc trong việc thực hiện phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn cũng như công tác thu ngân sách, thu tiền sử dụng đất…Để đảm thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ trong năm 2016 đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đã yêu cầu các cơ quan đơn vị, các xã thị trấn cần xây dựng kế hoạch chi tiết cụ thể cho từng nhiệm vụ, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ người dân của cán bộ công chức. Nghiêm túc phê bình những cá nhân, tập thể không hoàn thành nhiệm vụ.

Đ/c Nguyễn Đức Hiền- UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận Hội nghị
Thu Lợi