Thứ năm, 21/02/2019 18:41:57

Việt Yên: Trung tâm văn hóa quan họ truyền thống Khu vực Bắc Giang tổ chức tổng kết hoạt động năm 2014 tại xã Quang Châu

Ngày đăng: 11-02-2015 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

Vừa qua tại nhà văn hóa thôn Đạo Ngạn 2 xã Quang Châu huyện Việt Yên, Trung tâm văn hóa quan họ truyền thống Khu vực Bắc Giang đã tổ chức tổng kết hoạt động năm 2014

 

 

 Giám đốc TTVHQHTT Khu vực Bắc Giang Nguyễn Thị Bích Độ báo cáo tổng kết hoạt động của Trung tâm năm 2014
 
Vừa qua tại nhà văn hóa thôn Đạo Ngạn 2 xã Quang Châu huyện Việt Yên, Trung tâm văn hóa quan họ truyền thống Khu vực Bắc Giang đã tổ chức tổng kết hoạt động năm 2014, phát thẻ hội viên và giao lưu hát quan họ giữa các câu lạc bộ của hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang. 

Tới dự có lãnh đạo cơ quan chức năng của 2 tỉnh, Phó Giám đốc Trung tâm UNESCO văn hóa quan họ thuộc Liên hiệp các hội UNETCO Việt Nam; Hơn hai chục CLB Quan họ ở 2 tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang và 180 hội viên quan họ  về tham gia.

Từ khi Trung tâm VHQHTT Khu vực Bắc Giang thành lập đến nay, số CLB và hội viên ở các CLB ngày một tăng cường. Các CLB đã tập trung triển khai thực hiện các nội dung hoạt động do Trung tâm đã đề ra về công tác bảo tồn và phát huy văn hóa quan họ truyền thống khu vực Bắc Giang như phát triển hội viên, truyền dậy hát quan họ, tổ chức giao lưu...

Điểm nổi bật là Trung tâm đã tổ chức giao lưu hát quan họ với các tỉnh như: Hải Dương, Bắc Ninh, Lạng Sơn và thành Phố Hà Nội. Tổng số lượt hội viên tham gia có gần 500 lượt người. Thông qua các buổi giao lưu, hội viên hát quan họ ở các địa phương đã nâng cao được khả năng chuyên môn hiện có và học hỏi lẫn nhau trong hát và giao tiếp văn hóa quan họ, tuyên truyền phổ biến trong cộng đồng dân cư ở các địa phương.

Do phối kết hợp tốt các hình thức tuyên truyền trên các kênh thông tin đại chúng như các báo, trang thông tin điện tử, giao lưu hát quan họ với hình thức sân khấu hóa… nên quan họ đã được giới thiệu rộng rãi với cộng đồng dân cư trong và ngoài nước.

Năm 2014, Trung tâm VHQHTT Khu vực Bắc Giang đã đề nghị Trung tâm nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hoá dân tộc Việt Nam khen thưởng cho 3 tập thể và 19 cá nhân ở các CLB quan họ trong tỉnh đã có nhiều thành tích trong công tác bảo tồn và phát huy văn hóa quan họ Khu vực Bắc Giang.

Một số hình ảnh tại buổi tổng kết  
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
Phó giám đốc TTVHQHTT Khu vực Bắc Giang Nguyễn Viết Trung tham gia giao lưu hát quan họ với các đơn vị 
 
 
 
 
Phó giám đốc TTVHQHTT Khu vực Bắc Giang Vũ Hoàng Thương và Phó giám đốc Trung tâm UNESCO văn hóa quan họ thuộc Liên hiệp các hội UNETCO Việt Nam Nguyễn Thiết Hồng trao Bằng khen của Giám đốc Trung tâm nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa các dân tộc Việt Nam cho các đơn vị tập thể và cá nhân có thành tích hoạt động năm 2014
 
 
 
 
                         Hoàng Thương 
  Phó Giám đốc TT VHQHTT Khu vực Bắc Giang.