Chủ nhật, 24/02/2019 05:54:54

Xuân Hòa qua một nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Hương Mai, huyện Việt Yên

Ngày đăng: 05-04-2015 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

Xuân Hòa là thôn của xã Hương Mai Việt Yên có hơn 100 hộ, trên 500 khẩu. Diện tích canh tác có gần 7 chục mẫu. Thực hiện nghị quyết của Đảng bộ Hương Mai nhiệm kỳ 2010-2015, Xuân Hòa đã đạt được một số thành tựu trong phát triển kinh tế - Xã hội ở địa phương. Các chỉ tiêu đầu nhiệm kỳ đề ra đã đạt và vượt kế hoạch.

Tổng sản lượng lương thực cả mầu quy ra đạt trên 900 tấn, bình quân đầu người đạt gần 600kg. Chăn nuôi gia súc gia cầm phát triển. Chăn nuôi thủy sản bước đầu đạt hiệu quả kinh tế cao. Các loại rau màu có giá trị kinh tế cao như: Dưa Lê, Đỗ Long Châu…đã định hình thành vùng sản xuất có hiệu quả.

 Tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, ngành nghề phát triển. Toàn thôn có 25 xưởng mộc, bình quân thu nhập của các hộ ước đạt 50 triệu đồng /tháng. Toàn thôn có 12 hộ kinh doanh dịch vụ ( máy xay xát, vận tải, làm đất…)

Thực hiện nghị quyết của Đảng bộ xã Hương Mai và huyện Việt Yên, Xuân Hòa đã được chọn là thôn kiểu mẫu để xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng thôn kiểu mẫu và kế hoạch dồn điền đổi thửa. Địa phương đã đầu tư gần 2 tỷ đồng để xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng ( trên cở sở nhà nước và nhân dân cùng làm).

Xuân Hòa đã thực hiện được gần 600 m đường giao thông nội đồng với tổng kinh phí đầu tư hơn 600 triệu đồng. Đầu tư xây dựng nhà văn hóa thôn trên 1 tỷ đồng. 

Song song với nhiệm vụ phát triển kinh tế, Xuân Hòa chú trọng đến phát triển sự nghiệp y tế giáo dục. 100o/o các cháu trong độ tuổi đã đến trường học và phòng các bệnh theo sự chỉ đạo của ngành y tế. Việc thực hiện nếp sống mới trong việc cưới, việc tang, lễ hội và một số việc khác ở địa phương đã tiết kiệm chi phí hàng năm trên địa bàn thôn mỗi công việc hàng chục triệu đồng /1 gia đình. 

Các hoạt động văn hóa thể thao như: Bóng đá, bóng chuyền hơi, văn nghệ, TDDS đã trở thành nhu cầu hoạt động thường xuyên của các đoàn thể nhân dân. Đời sống nhân dân ổn định có bước phát triển. Công tác ANQP địa phương được thực hiện tốt. 

Vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền và hoạt động của các đoàn thể nhân dân có kết quả tốt. Chi bộ liên tục nhiều năm đạt TSVM. 

Một số hình ảnh về phát triển kinh tế- xã hội của thôn Xuân Hòa 

 
 
 
Bí thư chi bộ Xuân Hòa Phạm thị Hòa 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoàng Thương