Thứ năm, 21/02/2019 18:46:57

UBND huyện Việt Yên tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua khen thưởng, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2014

Ngày đăng: 07-02-2015 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

UBND huyện Việt Yên tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua khen thưởng, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2014

Sáng ngày 05/02/201 UBND huyện Việt Yên đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua khen thưởng, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2014, Phương hướng nhiệm vụ năm 2015.

Đến dự có các đồng chí lãnh đạo Sở VHTT&DL tỉnh Bắc Giang, các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, MTTQ, các ban ngành đoàn thể, bí thư, chủ tịch UBND, cán bộ văn phòng, cán bộ văn hóa các xã thị trấn, các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng.

         Trong năm 2014, các phong trào thi đua luôn được các cấp, các ngành trong huyện quan tâm triển khai đồng bộ bằng nhiều biện pháp và đã đạt những kết quả đáng mừng. Trong tổng số 11 chỉ tiêu với 23 tiêu chí phát triển kinh tế xã hội được HĐND thông qua, có 12 tiêu chí vượt kế hoạch, 11 tiêu chí đạt kế hoạch đề ra. So với mục tiêu Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 21 có 10 tiêu chí vượt và 7 tiêu chí đạt kế hoạch đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, các lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, quốc phòng được củng cố, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ổn định, giữ vững. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được đẩy mạnh, chất lượng phong trào ngày một nâng lên, đội ngũ cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện tích cực hưởng ứng phong trào. Qua kết quả bình xét, toàn huyện có 87,2% gia đình đạt gia đình văn hóa, 116 làng khu phố đạt danh hiệu làng khu phố văn hóa, 4 làng đạt làng văn hóa cấp tỉnh, 3 xã: Hương Mai, Bích Sơn, Việt Tiến đạt danh hiệu xã đạt chuẩn văn hóa Nông thôn mới; 81,05% cơ quan đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu cơ quan văn hóa.

 
 
Với những thành tích đã đạt được, năm 2014 đã có 2 tập thể được Thủ tướng tặng bằng khen; UBND tỉnh tặng cờ thi đua cho xã Hương Mai, tặng bằng khen cho 6 tập thể, 10 cá nhân, tặng tập thể lao động xuất sắc cho 14 tập thể, tặng chiến sỹ thi đua cho 3 cá nhân, công nhận 4 làng đạt danh hiệu làng văn hóa; Chủ tịch UBND huyện cũng đã tặng giấy khen và tiền thưởng cho 40 tập thể, 141 cá nhân, 13 hộ gia đình, 16 lao động tiên tiến, 35 chiến sỹ thi đua, 116 làng văn hóa và 3 xã văn hóa.
                                                                                                                                                       Thu Lợi