Thứ bẩy, 23/02/2019 06:07:32

Việt Yên: Trung tâm thông tin và Nghiên cứu khoa học tặng huyện Việt Yên tủ sách pháp luật

Ngày đăng: 24-11-2014 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

Sáng ngày 22/11, đoàn cán bộ Trung tâm Thông tin và Nghiên cứu khoa học thuộc Học viện Tư pháp do Tiến sĩ Nguyễn Thanh Phú, Giám đốc Trung tâm làm trưởng đoàn đã về thăm và trao tặng huyện Việt Yên tủ sách pháp luật.

 

 

 Tiếp đoàn có các đồng chí: Nguyễn Văn Hạnh, Chủ tịch UBND huyên; Nguyễn Đức Hiền, Phó Chủ tịch UBND huyện cùng các đồng chí lãnh đạo Phòng Tư pháp, Văn phòng HĐND và UBND huyện. 

Đây là những cuốn sách do Học viện Tư pháp biên soạn, gồm những cuốn sách về pháp luật và một số lĩnh vực khác. Tiến sĩ Nguyễn Thanh Phú, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Nghiên cứu khoa học mong rằng những cuốn sách này sẽ phát huy tác dụng tích cực trong việc tuyên truyền kiến thức pháp luật đến với đông đảo cán bộ, công chức, viên chức trong huyện. Tiến sĩ Nguyễn Thanh Phú cũng đề nghị, trong quá trình khai thác, sử dụng sách, các đồng chí lãnh đạo huyện thường xuyên trao đổi với Trung tâm để Trung tâm bổ sung thêm sách cho huyện.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Hạnh, Chủ tịch UBND huyện cảm ơn những tình cảm tốt đẹp và món quà ý nghĩa mà đoàn cán bộ Trung tâm Thông tin và Nghiên cứu khoa học dành tặng cho huyện Việt Yên. Những cuốn sách này không chỉ góp phần tuyên truyền kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức,viên chức mà còn tuyên truyền sâu rộng các tầng lớp nhân dân địa phương. Chủ tịch UBND huyện cũng mong rằng trong thời gian tới, huyện Việt Yên sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp tốt hơn của Trung tâm Thông tin và Nghiên cứu khoa học.

 Đỗ Tập