Chủ nhật, 24/02/2019 06:19:27

Việt Yên: Đảng bộ thị trấn Bích Động tổ chức trao huy hiệu đảng nhân dịp 2/9

Ngày đăng: 29-08-2014 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

Ngày 29/08/2014, Đảng ủy thị trấn Bích Động tổ chức trao Huy hiệu 30 năm, 40 năm và 55 năm tuổi đảng cho 7 đảng viên hiện đang sinh hoạt tại các chi bộ cơ sở.

 
Đó là các đồng chí Nguyễn Văn Trì, sinh họat tại chi bộ thôn Dục Quang được trao tặng huy hiệu 55 năm tuổi đảng; Đồng chí Nguyễn Lê Kha, Nguyễn Văn Đoàn, Hoàng Văn Vân sinh họat tại chi bộ thôn Trung, Tống Văn Chín sinh hoạt tại chi bộ Thôn Đông được trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 2 đồng chí Nguyễn Trường Giang chi bộ Dục Quang, Chu Trọng Sơn chi bộ phố 1 nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.
 
 
Đồng chí Vũ Tiến Ngọc – Bí Thư Đảng bộ thị trấn Bích Động đã Thay mặt Đảng bộghi nhận những cống hiến của các đảng viên trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và mong muốn các đảng viên giữ vững phẩm chất, tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của các tổ chức cơ sở Đảng và sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, là tấm gương sáng cho thế trẻ noi theo.

                                                                   Nguyễn Thương