Thứ năm, 21/02/2019 18:58:51

Việt Yên: Kiểm tra sẵn sàng động viên phương tiện kỹ thuật

Ngày đăng: 12-06-2014 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

Sáng ngày 12/6, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Việt Yên phối hợp với đơn vị nhận nguồn kiểm tra sẵn sàng động viên phương tiện kỹ thuật năm 2014.

 

Đồng chí Nguyễn n Hạnh, Chủ tịch UBND huyện,Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Việt Yên

Tham dự kiểm tra có Đồng chí Nguyễn n Hạnh, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện; các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, MTTQ, các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện; cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện; lãnh đạo các xã, thị trấn có phương tiện động viên. Đại diện đơn vị nhận nguồn trong đợt 1 là Kho 671 Cục Xăng dầu thuộc Tổng cục Hậu cần.

 

Đợt này, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện giao cho đơn vị nhận nguồn 22 phương tiện kỹ thuật là ô tô con và ô tô tải. Đại diện Kho 671 đã kiểm tra chặt chẽ về số lượng, chất lượng các loại phương tiện. Đó là: Kiểm tra hồ sơ, giấy đăng ký phương tiện, sổ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, giấy chứng nhận đăng ký nếu có; kiểm tra tình trạng kỹ thuật và khả năng cơ động của phương tiện.  

Sau khi nhận bàn giao, đơn vị nhận nguồn thông báo tóm tắt tình hình, nhiệm vụ của đơn vị. Đồng thời quán triệt nghĩa vụ, trách nhiệm của chủ phương tiện đã được xếp vào đơn vị dự bị động viên.

                                                                                                                     Đỗ Tập