Thứ năm, 21/02/2019 18:36:34

Việt Yên: Ban tuyên giáo Huyện ủy kiểm tra việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm 2014

Ngày đăng: 12-06-2014 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

Ngày 12 tháng 6 năm 2014, Ban tuyên giáo Huyện ủy Việt Yên tổ chức kiểm tra công tác tổ chức, triển khai, thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh tại Đảng ủy xã Nghĩa Trung và Minh Đức.

 

Đồng chí Trần Đỗ Thảo, Phó Ban TCHU, Trưởng Đoàn công tác chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy xã Nghĩa Trung

 
Đồng chí Trần Đỗ Thảo, Phó ban tổ chức Huyện ủy làm trưởng đoàn và các thành viên là lãnh đạo, cán bộ chuyên viên các ban, ngành chức năng của huyện. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí lãnh đạo TT Đảng ủy, các ban, ngành chức năng của xã.
 
 
Các đại biểu dự buổi làm việc tại xã Nghĩa Trung

Điểm nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2014 là Đảng ủy Nghĩa Trung đã có kế hoạch 55-KH/ĐU về việc “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW 4 (Khóa XI) đạt kết quả từ Đảng bộ đến các chi bộ cơ sở.

Đảng ủy đã tăng cường công tác chỉ đạo triển khai học tập theo chuyên đề vào các buổi sinh hoạt đảng định kỳ hàng tháng; tiếp tục xây dựng và thực hiện việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở các cấp các ngành, trong từng cán bộ đảng viên; đăng ký và giải quyết các sự vụ nổi cộm về xây dựng nghĩa trang thành phố Bắc Giang năm 2014 trên đất thôn Nghĩa Hạ; rà soát, bổ sung và in treo các áp pích và kẻ vẽ 32 khẩu hiệu mới về chuẩn mực rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tuyên truyền, giáo dục về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tới toàn thể nhân dân thông qua các tổ chức và toàn thể nhân dân đảm bảo mỗi tuần 2 lần trên hệ thống loa truyền thanh của xã; tăng cường công tác giáo dục đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ học sinh, cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các thôn, nhà trường, công sở đều có 1-2 khẩu hiệu tuyên truyền về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại 19 chi bộ cơ sở; mở chuyên mục tuyên truyền phổ biến và biểu dương khen thưởng các tấm gương điển hình tiên tiến đối với các đơn vị tập thể và cá nhân ở địa phương trên hệ thống Đài trạm truyền thanh cơ sở thông qua các phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và phong trào “Xây dựng nông thôn mới” cùng các phong trào thi đua khác ở địa phương … Các tập thể và cá nhân điển hình đó là Chi bộ Tĩnh Lộc, Chi bộ Me, Bí thư chi bộ Nghĩa Hạ Nguyễn Văn Hùng, Bí thư chi bộ Thôn Trung Bùi Duy Tiến, Nguyễn Tuyết Mai Hiệu trưởng Trường THNT số I… 

Buổi chiều ngày 12/6/20/14, Đoàn kiểm tra của Huyện ủy tiếp tục kiểm tra công tác Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại Đảng bộ xã Minh Đức. Tại buổi kiểm tra, Đảng ủy xã Minh Đức đã báo cáo công tác tổ chức và triển khai công tác học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Địa phương.

Nét nổi bật trong 6 tháng đầu năm là: Công tác triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Đảng bộ Minh Đức đã làm tốt các nhiệm vụ mà Đảng ủy đã triển khai và thực hiện đó là công tác lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy; việc học tập chuyên đề học tập theo gương Bác Hồ năm 2014; công tác tổ chức chỉ đạo triển khai học tập và làm theo tấm gương của Bác; việc kiểm tra giám sát dung học tập và làm theo tấm gương của Bác trong toàn Đảng bộ…

Sau khi các thành viên trong đoàn kiểm tra và các đại biểu về dự buổi làm việc ý kiến, đồng chí Trần Đỗ Thảo, Trưởng đoàn kiểm tra đã kết luận về những mặt đã làm được, tồn tại cần phải khắc phục và nêu lên những định hướng của Huyện ủy Việt Yên về tiếp tục tổ chức chỉ đạo và triển khai thực hiện chỉ thị 03 ngày 14/5/2011 của Bộ chính trị về việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 và những năm tiếp theo.

 Hoàng Thương