Thứ năm, 21/02/2019 04:28:13

Việt Yên: Ban CHQS huyện kiểm tra chiến sĩ dân quân mới bắn đạn thật

Ngày đăng: 25-04-2014 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

Sáng ngày 18/4, Ban Chỉ huy quân sự huyện tổ chức kiểm tra bắn đạn thật đối với chiến sĩ dân quân mới ở 6 xã thuộc cụm số 1.

 
Đó là các xã: Vân Hà, Tiên Sơn, Trung Sơn, Ninh Sơn, Việt Tiến và Thượng Lan. Nội dung kiểm tra là bắn súng trường CKC bài 1, bắn 3 viên ở tư thế nằm. 
Được biết các đơn vị dân quân trong huyện được chia làm ba cụm thi đua và một cụm thi đua của các đơn vị tự vệ. Sau mỗi đợt huấn luyện, Ban Chỉ huy quân sự đều kiểm tra bắn đạn thật để đánh giá chất lượng công tác tổ chức, huấn luyện của các đơn vị. 

 Đợt kiểm tra cụm số 1 lần này cũng nhằm mục đích trên. Kết quả kiểm tra có 84% đạt khá, giỏi; đơn vị đạt giỏi. 

                                                                                          Đỗ Tập