Thứ năm, 21/02/2019 05:00:18

Ban chỉ đạo (BCĐ) kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm (ATTP) kiểm tra công tác ATTP của BCĐ liên ngành về ATTP huyện

Ngày đăng: 26-03-2015 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

Sáng ngày 23/3/2015, Ban chỉ đạo liên ngành ATTP tỉnh Bắc Giang đã kiểm tra công tác ATTP của Ban chỉ đạo liên ngành ATTP huyện Việt Yên. Đ/c Trần Văn Sinh - Phó giám đốc Sở Y tế làm trưởng đoàn cùng với 4 thành viên Ban chỉ đạo liên ngành ATTP tỉnh, gồm có Sở Y tế, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Tại hội nghị, Đồng chí Nguyễn Công Huân- Trưởng phòng Y tế thay mặt Ban chỉ đạo huyện báo cáo kết quả triển khai công tác quản lý nhà nước về ATTP năm 2014 và quý I/2015 trên địa bàn huyện Việt Yên, sau khi nghe báo cáo, các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo liên ngành ATTP tỉnh đã ghi nhận các kết quả và nhất trí cao với báo cáo kết quả thực hiện của BCĐ huyện. Bên cạnh đó các đồng chí cũng đề nghị Ban chỉ đạo liên ngành ATTP huyện tăng cường chỉ đạo các ngành thành viên tích cực, chủ động trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 39/KH-BCĐLN, ngày 06/02/2015 kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND tỉnh ngày 20/01/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong tình hình mới, đ/c cũng lưu ý các cấp ủy đảng, chính quyền cần tăng cường chỉ đạo công tác ATTP, coi đây là nhiệm vụ cấp bách của toàn xã hội, hàng năm đưa các chỉ tiêu vào chương trình phát triển kinh tế xã hội của huyện, tăng cường phối hợp với các ngành trong thanh tra, kiểm tra; thường xuyên kiện toàn, tăng cường hoạt động của Ban chỉ đạo liên ngành ATTP huyện; tổ chức giao ban tháng, quý, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác ATTP nhất là trong các dịp lễ, hội, trong tuần, tháng ATTP, rà soát các cơ sở thuộc ngành quản lý để hướng dẫn cơ sở thực hiện; quan tâm, tăng cường kinh phí cho công tác ATTP từ huyện đến cơ sở.
Phát biểu tại buổi làm việc với đoàn, đồng chí Nguyễn Văn Kiệm, Phó Chủ tịch UBND huyện – Trưởng ban chỉ đạo liên ngành ATTP huyện cũng đã bày tỏ một số vấn đề khó khăn mà huyện gặp phải trong quá trình triển khai thực hiện và đề nghị trong thời gian tới tỉnh tiếp tục quan tâm và có cơ chế hỗ trợ huyện, đặc biệt là đề nghị tỉnh quan tâm đến công tác hướng dẫn thực hiện Thông tư 13/2014/TTLB-BYT-BNNPTNT-BCT hướng dẫn việc phân công phối hợp trong quản lý nhà nước về ATTP. 
                                                                                                                                            Kim Cúc