Thứ 6, 22/02/2019 21:17:05

Ban Quản lý dự án

Ngày đăng: 08-01-2016 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

1. Giới thiệu chung:

Tên đơn vị: Ban Quản lý dự án huyện Việt Yên

Điện thoại: 0240. 3 874.388

Email: bqlda_vietyen@bacgiang.gov.vn.

Địa chỉ: Thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Giám đốc: Nguyễn Văn Ước; Điện thoại: 096 8053168; Email: uocnv_vietyen@bacgiang.gov.vn.

Phó Giám đốc: Đặng Đức Thuyên; Điện thoại: 0985059223; Email: thuyendd_vietyen@bacgiang.gov.vn.

Phó Giám đốc: Trần Ngọc Hưng; Điện thoại: 0972309196; Email: hungtn_vietyen@bacgiang.gov.vn.

2. Quá trình thành lập:

Ban Quản lý Dự án huyện Việt Yên được thành lập theo Quyết định số 196/UB ngày 28/01/1997 của UBND lâm thời tỉnh Bắc Giang

Ban Quản lý Dự án huyện Việt Yên là một đơn vị sự nghiệp kinh tế trực thuộc sự quản lý của UBND huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Đơn vị có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước huyện Việt Yên, kho bạc nhà nước tỉnh Bắc Giang và tại chi nhánh ngân hàng NN&PTNT huyện Việt Yên.

3. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

*Vị trí: Ban Quản lý Dự án huyện Việt Yên là một đơn vị sự nghiệp kinh tế trực thuộc sự quản lý của UBND huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

- Được đặt tại: Đường Hồ Công Dự huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang

*Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

Ban Quản lý Dự án huyện có những chức năng nhiệm vụ chính sau:

- Quản lý và giám sát các dự án có nguồn vốn từ ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh và ngân sách huyện khi được UBND huyện giao.

- Quản lý các dự án được giao từ khi lập hồ sơ đầu tư xây dựng, thực hiện dự án, đến khi thanh quyết toán, bàn giao công trình đưa vào sử dụng.

- Quản lý, giám sát chất lượng công trình theo đúng quy trình, quy phạm theo pháp luật hiện hành và các văn bản hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

- Quản lý, giám sát các dự án do Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện giao cho UBND các xã, thị trấn làm Chủ đầu tư nhưng nguồn vốn đầu tư chủ yếu là do ngân sách tỉnh, ngân sách huyện.

- Trong trường hợp dự án do UBND huyện Quyết định đầu tư mà chưa xác định rõ chủ đầu tư của dự án thì UBND huyện giao cho Ban Quản lý Dự án huyện làm Chủ đầu tư và trực tiếp quản lý dự án.

- Ban Quản lý dự án huyện được ký hợp đồng: Tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát, tư vấn lựa chọn nhà thầu... với các Chủ đầu tư UBND các xã, thị trấn trong toàn huyện và các đơn vị khác khi có nhu cầu, được thể hiện bằng hợp đồng.

- Ban Quản lý dự án huyện được thực hiện các công việc như: Quản lý dự án, lựa chọn nhà thầu, giám sát thi công và được thuê các tổ chức, cá nhân tư vấn để thực hiện những công việc thuộc phạm vi quản lý thực hiện dự án.

- Tham mưu giúp Huyện uỷ, UBND huyện trong lĩnh vực tư vấn quản lý đầu tư và xây dựng.

4. Thành tích đạt được:

Trong thời gian qua, đơn vị đã tham mưu cho Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện trong công tác điều hành, quản lý nhiều dự án đầu tư xây dựng trong địa bàn huyện. Trực tiếp thay mặt Chủ đầu tư là UBND huyện điều hành, quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách từ các nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia, vốn hỗ trợ có mục tiêu của tỉnh, vốn ngân sách huyện, vốn tín dụng và các nguồn vốn hỗ trợ khác. Tất cả các dự án được thực hiện theo đúng quy định về quản lý đầu tư xây dựng; hầu hết các dự án đã thi công đảm bảo kế hoạch tiến độ, đạt chất lượng và thanh quyết toán vốn đầu tư theo kế hoạch được giao.

Một số thành tích đạt được:

- Bộ trưởng bộ xây dựng khen tặng đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2008

- Sở xây dựng khen tặng đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua từ năm 2001-2005

- Giấy khen của chủ tịch UBND tỉnh khen tặng:

+ Tập thể lao động xuất sắc năm 2010,năm 2012, năm 2013

+ Đơn vị Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong phong trào thi đua yêu nước năm 2007,năm 2011

- Giấy khen của chủ tịch UBND huyện khen tặng:

Suốt 17 năm được giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về các thành tích đạt được như:

+ Đơn vị hòan thành xuất sắc nhiệm vụ năm 1999, 2000, 2001, 2004.

+ Tập thê lao động tiên tiến các năm 2007, 2008.

+ Tập thể đã có nhiều thành tích trong phong trào thi đua yêu nước năm  2005, 2006, 2007, 2008, 2014, 2015.

+ Cơ quan văn hóa năm 2005, 2007, 2010, 2011, 2013, 2014.