Thứ 6, 22/02/2019 21:44:04

Đài Truyền thanh

Ngày đăng: 08-01-2016 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

1. Giới thiệu chung.
- Tên đơn vị: Đài Truyền thanh huyện Việt Yên
- Điện thoại:  02403874191

- Email: daitt_vietyen@bacgiang.gov.vn

- Địa chỉ: Khu II, TT Bích Động, Việt Yên, Bắc Giang

- Lãnh đạo đơn vị:

+ Đ/c Nguyễn Thị Kim Cúc - Trưởng đài; Điện thoại: 0915904188; Email: cucntk_vietyen@bacgiang.gov.vn.

+ Đ/c Đỗ Văn Tập - Phó trưởng đài; điện thoại: 0983857926; Email: tapdv_vietyen@bacgiang.gov.vn.

+ Đ/c Nguyễn Thế Hiền- Phó trưởng đài; điện thoại: 0916917467; Email: hiennt_vietyen@bacgiang.gov.vn.

2. Quá trình thành lập:

Đài Truyền thanh huyện được tách ra từ Phòng Văn hóa thông tin vào năm 1983, lúc đó Đài chỉ có 04 cán bộ. Cơ sở vật chất, trang thiết bị máy móc còn khiêm tốn. Sau Đài Truyền thanh huyện, tại các xã Việt Tiến, Hồng Thái, Hoàng Ninh đã xây dựng hệ thống Đài xã và thôn với hàng chục km đường dây, hàng trăm loa 25w.

Trong quá trình thành lập và phát triển, do thời gian và điều kiện công tác, đã có 8 Trưởng Đài và 27 cán bộ, CNVC kế tiếp nhau, có người nay đã về hưu và nhiều người chuyển công tác khác. Có thể nói, lớp cán bộ Đài đi trước là những tấm gương sáng về sự nhiệt tình và trách nhiệm trong công việc, đã xây nền móng tốt và khẳng định vị thế của Đài Truyền thanh là cơ quan tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyền địa phương và là diễn đàn của nhân dân, đây là bài học quý cho thế hệ đi sau. Do đó, sau 33 năm hoạt động Đài Truyền thanh Việt Yên đã có những bước phát triển không ngừng.

Năm 1997 Đài được trang bị máy quay Camera; Năm 1998 được đầu tư 43 triệu đồng để xây dựng Trụ sở làm việc, năm 1999 xây dựng cột phát sóng và năm 2009 được đầu tư trang thiết bị dựng chương trình phát thanh phi tuyến tính. Năm 2015 tiếp tục được đầu tư nâng cấp trụ sở làm việc.

Từ chỗ chỉ có 4 cán bộ đài năm 1983, đến nay Đài Truyền thanh huyện đã có 10 cán bộ biên chế và 1 hợp đồng, hầu hết đã qua đào tạo. Vững vàng về bản lĩnh chính trị và chuyên môn nghiệp vụ. Chi bộ Đảng với 10/10 cán bộ công chức, viên chức là đảng viên, luôn gương mẫu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Lúc đầu Đài chỉ xây dựng 3 chương trình một tuần, nay Đài đã xây dựng chương trình phát thanh hàng ngày, thông tin cập nhật phản ánh được nhịp điệu cuộc sống, được người dân ghi nhận. Đồng thời, tăng cường công tác phối kết hợp, mở rộng và quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Việt Yên trên sóng Phát thanh và truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; trên Báo Bắc Giang và trên trang Thông tin điện tử của huyện. Đi đôi với việc củng cố Đài truyền thanh huyện, từ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, Huyện ủy đã có Nghị quyết về phát triển sự nghiệp phát thanh, truyền thanh, UBND huyện đã có Đề án đầu tư lắp đặt hệ thống phát thanh, truyền thanh huyện và các xã, thị trấn nhằm đáp ứng yêu cầu công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tiếp đó, ngày 31/12 năm 2010, UBND huyện Việt Yên đã có Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án phát triển sự nghiệp phát thanh truyền thanh huyện Việt Yên giai đoạn 2010-2015. Trong đó 19/19 xã, thị trấn đã được nâng cấp hệ thống truyền thanh cơ sở. Nhiều Đài hoạt động tốt, phục vụ thiết thực nhiệm vụ chính trị ở cơ sở, như: Đài truyền thanh xã Việt Tiến, Bích Sơn, Vân Trung, Tiên Sơn, Ninh Sơn và Thị trấn Bích Động. Với phương châm lấy chất lượng công việc làm chủ đạo, cán bộ nhân viên Đài truyền thanh Việt Yên luôn nỗ lực cố gắng vươn lên trong công tác, nâng cao chất lượng chương trình phát thanh. Tại các cuộc liên hoan Phát thanh – Truyền hình do Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Bắc Giang tổ chức, Đài Truyền thanh Việt Yên và đài Truyền thanh các xã, thị trấn đã có nhiều tác phẩm đạt giải cao. 

3. Vi trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.

Đài Truyền thanh huyện thực hiện chức năng là cơ quan tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyền huyện. Chịu sự quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân cấp huyện, quản lý nhà nước của Sở TT&TT; hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật của Đài Phát thanh và Truyền hình cấp tỉnh.  Hàng ngày tổ chức sản xuất và phát sóng các chương trình truyền thanh trên hệ thống loa truyền thanh, thiết bị phát sóng phát thanh được trang bị nhằm tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tập trung vào sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương, các hoạt động tại cơ sở, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, kinh tế, văn hóa, xã hội, công tác an ninh trật tự, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến tới nhân dân theo quy định của pháp luật. Tiếp sóng và phát sóng các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, phục vụ nhu cầu tiếp nhận thông tin của nhân dân theo quy định của pháp luật. Hướng dẫn hoạt động chuyên môn của Hệ thống Đài Truyền thanh xã, thị trấn trên địa bàn huyện

4. Thành tích đạt được.

Trong những năm qua, Đài Truyền thanh huyện đã nhiều năm đạt được danh hiệu: Tập thể lao động Tiên tiến, Tập thể lao động xuất sắc và nhiều lần nhận giấy khen,  bằng khen của Chủ tịch UBND huyện và Chủ tịch UBND tỉnh.