Chủ nhật, 17/02/2019 23:42:55

Nghĩa Trung

Ngày đăng: 08-01-2016 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

I. Giới thiệu chung

Bản đồ địa lý hành chính

1. Địa lý hành chính và điều kiện tự nhiên

- Vị trí địa lý: xã Nghĩa Trung nằm ở phía Đông Bắc của huyện Việt Yên, cách trung tâm huyện 07km, địa giới hành chính xã được xác định như sau:

+ Phía đông giáp xã Quế Nham, huyện Tân Yên, xã Song Mai, Đa Mai, Tp Bắc Giang;

+ Phía tây giáp xã Minh Đức, Bích Sơn, thị trấn Bích Động huyện Việt Yên;

+ Phía nam giáp xã Hồng Thái huyện Việt Yên và xã Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang;

+ Phía bắc giáp xã Việt Lập, Ngọc Lý huyện Tân Yên.

- Tổng diện tích tự nhiên là 1.479,14ha,

- Về địa hình: Nghĩa Trung là một xã miền núi thuộc huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, là nơi tiếp giáp giữa huyện Việt Yên và thành phố Bắc Giang, là khu vực có địa hình tương đối phức tạp, độ cao thấp không đồng đều và được chia thành 02 khu bởi dãy núi Ao Trời, cụ thể như sau:

+ Địa hình nằm ở phía Bắc và phía nam của xã được ngăn cách bởi dãy núi Ao Trời với độ cao trung bình từ 2,5-5, hướng nghiêng chính là từ Bắc xuống Nam. Dạng địa hình này phù hợp cho canh tác các loại cây trồng ngắn ngày như lúa, hành, lạc, đậu, rau các loại, …

+ Địa hình đồi núi thấp (nùi Ao Trời, núi Bòng, núi Chùa …) được phân bố thành một vệt dài từ phía Đông sang phía Tây của xã, cắt địa giới hành chính của xã thành 02 khu (khu trong gồm 4 thôn: Trung, Nghĩa Vũ, Tĩnh Lộc, Lai; khu ngoài gồm 9 thôn: Nghĩa Xuân, Nghĩa Hạ, Trại Ổi 1, Trại Ổi 2, Trại Dược, Trại Đồng, Nghinh Xuân, Yên Sơn, Me). Độ cao của dạng địa hình này là từ 70-250m, hướng nghiêng chính tương đối lớn từ Đông sang Tây. Hiện nay, phần lớn diện tích của dạng địa hình này đã được sử dụng vào mục đích trồng rừng để chống sói mòn, sạt lở bảo vệ cảnh quan môi trường xung quanh.

- Về khí hậu: Nghĩa Trung nằm trong vùng khí hậu nhiệt đối gió mùa với đặc điểm mùa nóng ẩm, mưa nhiều từ tháng 5 đến tháng 10, mùa đông khô lạnh từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau.

+ Nhiệt độ trung bình cả năm 23,40C; mùa nóng nhiệt độ trung bình từ 24,5-270C; mùa lạnh nhiệt độ trung bình từ 15,9-23,60C. Tổng tích ôn đạt trên 8.5000C cho phép phát triển nhiều loại cây trồng ngắn ngày trong năm.

+ Chế độ mưa: Lượng mưa trung bình năm là 1.581 mm nhưng phân bố không đều, mùa nóng chiếm 85,4% tổng lượng mưa cả năm. Tháng có lượng mưa lớn nhất là tháng 7 và 8, chính vì thế đã có những cơn mưa lớn gây xói mòn, rửa trôi đất và gây ngập úng cục bộ gây ảnh hưởng xấu tới sản xuất nông nghiệp.

+ Lượng bốc hơi bình quân là 1.012 mm/năm. Các tháng trong mùa khô lượng bốc hơi lớn hơn lượng mưa từ 2,3-4,8 lần gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp.

- Về thủy văn: Yếu tố thủy văn, nguồn nước giữ vai trò rất quan trọng trong đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân. Nó là yếu tố quyết định cho sản xuất nông nghiệp phát triển và ảnh hưởng đến việc quyết định lựa chọn các loại cây trồng, cơ cấu mùa vụ sản xuất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp.

Nghĩa Trung có ngòi Cầu Sim chạy qua và hệ thống kênh mương lớn, nhỏ trên địa bàn toàn xã. Ngòi Cầu Sim, ngòi Cầu Quận đổ ra sông Thương có độ dốc lớn, sinh thủy chủ yếu về mùa mưa. Nhìn chung hệ thống thủy văn đảm bảo cung cấp nước cho sinh hoạt của nhân dân và tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Nhìn chung điều kiện tự nhiên của xã Nghĩa Trung rất phù hợp với phát triển sản xuất nông nghiệp, trồng trọt. Tuy nhiên điều kiện khí hậu, mưa bão hàng năm, hạn hán gây ảnh hưởng nhiều đến sản xuất nông nghiệp và đời sống nhân dân địa phương.

2. Dân cư

Nghĩa Trung có 2.907 hộ, với 11236 khẩu. Tỷ lệ tăng dân số là 1,6%. Dân số quy hoạch đến năm 2025 khoảng 13.957 người.

Được phân bố tại 13  thôn gồm: Nghĩa Xuân, Nghĩa Hạ, Trại Ổi 1, Trại Ổi 2, Trại Dược, Trại Đồng, Nghinh Xuân, Yên Sơn, Me, Lai, Tĩnh Lộc, Nghĩa Vũ và
Trung. Trong đó có 04 thôn theo đạo thiên chúa.

3. Truyền thống văn hóa

Xã Nghĩa Trung là địa danh giàu truyền thống văn hoá, giàu truyền thống yêu nước, cách mạng. Trong suốt chiều dài lịch sử hình thành và phát triển mảnh đất và con người nơi đây luôn tạo ra những bước phát triển đột phá của các phong trào cánh mạng. Trong thời kỳ đổi mới Nghĩa Trung đã có những chuyển mình, đổi thay theo xu thế phát triển chung của đất nước. Hiện toàn xã có 3/13 ngôi Đình và 9/13 ngôi Chùa. Hiện toàn xã có 6/13 câu lạc bộ hát quan họ đang được duy trì hoạt động hiệu quả.

II. Cơ cấu tổ chức

1. Thông tin về xã:

+ Địa chỉ: thôn Tĩnh Lộc, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang;

+ Điện thoại: 0240 3575026

+ Email: nghia trung_vietyen@bacgiang.gov.vn

2. Thông tin các đồng chí lãnh đạo:

2.1. Ông Nguyễn Mạnh Tiến - Chủ tịch UBND xã:

Điện thoại: 0945.734.611

Chỉ đạo, điều hành và chịu trách nhiệm chung trên tất cả các hoạt động của Uỷ ban nhân dân.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực:

- Quy hoạch, kế hoạch: Quy hoạch xây dựng nông thôn mới, quy hoạch sử dụng đất; kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm và 5 năm, kế hoạch sử dụng đất;

- Tài chính và ngân sách;

- Tài nguyên;

- Các công tác liên quan đến xét đề nghị: cho thuê đất, giao đất mới theo quy hoạch, giao đất, công nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức/cá nhân, giá đất, giải quyết các đơn thư khiếu nại/tố cáo liên quan đến đất đai;

- Kêu gọi đầu tư, hoạt động đối ngoại;

- Xây dựng cơ bản;

- Công tác liên quan đến đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư để thực hiện các dự án, công trình;

- Chỉ đạo chung thực hiện xây dựng nông thôn mới;

- Chịu trách nhiệm chung về công tác phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn và phòng cháy chửa cháy; công tác đảm bảo an sinh xã hội;

- Quốc phòng và An ninh;

- Xây dựng chính quyền và quản lý địa giới hành chính;

- Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

- Tiếp dân, giải quyết đơn thư các loại trên lĩnh vực phụ trách trực tiếp.

2.2. Ông Đỗ Văn Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã:

Điện thoại: 0942.782.082

Chỉ đạo công việc của Uỷ ban nhân dân khi Chủ tịch đi vắng ủy quyền và thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân ủy quyền. Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực về kinh tế sau đây:

- Chỉ đạo việc xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch, đề án thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách đảm bão phù hợp với các quy hoạch của xã đã được duyệt, các quy hoạch của huyện được duyệt liên quan đến xã, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện/xã, Quyết định, Chỉ thị của Uỷ ban nhân dân huyện/xã; đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;

- Chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm theo ngành, lĩnh vực được phân công;

- Sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp;

- Giúp Chủ tịch UBND tổ chức thực hiện xây dựng nông thôn mới;

- Phát triền các thành phần kinh tế trong nông thôn;

- Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, ngành nghề trong nông thôn và các ngành dịch vụ cho phát triển kinh tế;

- Kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa giao thông nông thôn;

- Công tác phòng chống lụt bảo, tìm kiếm cứu nạn và phòng cháy chữa cháy;

- Tiếp dân, giải quyết đơn thư các loại trên lĩnh vực phụ trách trực tiếp;

- Các Chương trình mục tiêu của tỉnh, quốc gia triển khai trên địa bàn trên lĩnh vực kinh tế;

- Tổ chức thực hiện ứng dụng khoa học, công nghệ theo lĩnh vực được phân công;

- Thực hiện một số công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND.

2.3. Ông Thân Văn Thế - Phó Chủ tịch UBND xã:

Điện thoại: 0986.158.502

Địa chỉ mail: thanvanthent@gmail.com

Chỉ đạo công việc của Uỷ ban nhân dân khi Chủ tịch đi vắng ủy quyền và thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân ủy quyền. Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực về văn hóa-xã hội sau đây:

- Chỉ đạo việc xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch, đề án thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách đảm bảo phù hợp với các quy hoạch của xã đã được duyệt, các quy hoạch của huyện được duyệt liên quan đến xã, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện/xã, Quyết định, Chỉ thị của Uỷ ban nhân dân huyện/xã; đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;

- Phụ trách công tác cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là trực tiếp chịu trách nhiệm về hoạt động của bộ phận một cửa, một cửa liên thông.

- Các ngành dịch vụ: bưu chính, viễn thông, du lịch, y tế, giáo dục, văn hóa;

- Môi trường;

- Giáo dục và Đào tạo, đào tạo nghề;

- Văn hóa, thông tin, thể dục thể thao; y tế; dân số, gia đình, trẻ em; lao động, thương binh và xã hội; giải quyết việc làm;

- Giúp Chủ tịch UBND trong công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật; công tác tuyển dụng;

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Thực hiện quy chế dân chủ;

- Tiếp dân, giải quyết đơn thư các loại trên lĩnh vực phụ trách trực tiếp;

- An toàn giao thông;

- Tôn giáo và Dân tộc.

- An sinh xã hội;

- Ứng dụng khoa học, công nghệ theo lĩnh vực được phân công;

- Thực hiện một số công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND xã.

Các tin khác

Pages