Thứ 6, 22/02/2019 21:13:52

Hồng Thái

Ngày đăng: 08-01-2016 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

I. GIỚI THIỆU CHUNG

1. Địa lý hành chính.

Bản đồ địa lý hành chính

Hồng Thái là một xã trung du nằm ở phía Đông của huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang cách trung tâm thị trấn Bích Động khoảng 4 km; Xã có 5 thôn (thôn Như Thiết; Đức Liễn; Hùng Lãm 1; Hùng Lãm 2; Hùng Lãm 3) được chia thành 12 xóm. Diện tích đất tự nhiên 590,4 ha; Phía Đông giáp xã Tăng Tiến và xã Tân Mỹ thành phố Bắc Giang; phía Bắc giáp xã Nghĩa Trung; phía Nam giáp xã Hoàng Ninh; phía Tây giáp xã Bích Sơn và thị trấn Bích Động;

Xã có các tuyến giao thông huyết mạch chạy qua địa bàn: tuyến Quốc lộ 37; tỉnh lộ 295B; tuyến đường sắt Hà Lạng khoảng 5 km;

2. Điều kiện tự nhiên:

Xã có địa hình ruộng bậc thang bị chia cắt nhiều, độ cao từ 15-25m so với mặt nước biển, thuận tiện cho tưới, tiêu phát triển sản xuất nông nghiệp cũng như cơ sở, hạ tầng, có khu công nghiệp của tỉnh đóng trên địa bàn, có và các tuyến giao thông huyết mạch chạy qua nên thuận lợi cho phát triển thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp,…

Khí hậu của xã mang đầy đủ tính chất của khí hậu nhiệt đới gió mùa. Trong năm có 4 mùa rõ rệt: Mùa Hạ khí hậu nóng ẩm, mưa nhiều, hướng gió chủ yếu là gió Đông Nam; mùa Đông khí hậu lạnh và khô, hướng gió chủ yếu là gió Đông Bắc; nhiệt độ cao nhất khoảng 36-380 C (tháng 7-8), nhiệt độ thấp nhất khoảng 7-90C (tháng 2-3). Lượng mưa trung bình hàng năm 1500-1600mm. Nhìn chung khí hậu và thời tiết của xã tương đối thuận lợi cho phát triển trồng trọt, chăn nuôi.

3. Dân cư.

Xã có 8733 nhân khẩu, 2.526 hộ gia đình.

4. Truyền thống văn hóa.

Trong lịch sử, Hồng Thái là địa phương giàu giá trị văn hóa truyền thống. Hệ thống các công trình văn hóa tôn giáo, tín ngưỡng đình - đền- chùa - văn chỉ - nhà thờ hoàn chỉnh tạo nên sự đa dạng, phong phú những giá trị văn hóa. Gắn liền với các giá trị văn hóa vật chất là các giá trị văn hóa tinh thần đặc sắc. Tình làng nghĩa xóm, tình yêu quê hương đất nước, trân trọng anh hùng dân tộc, phong tục hay, nếp sống đẹp được hội tụ trong cưới xin, tang ma và lễ hội.

Hàng năm, ngoài các ngày lễ tết, các làng trong xã đều tổ chức cúng thần, cúng Đức Phật tại đình, chùa (3 làng Hùng Lãm cúng vào ngày 04 tháng giêng, Đức Liễn cúng vào ngày 15 tháng giêng, Như Thiết cúng vào ngày 17 tháng giêng) cầu cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng tươi tốt, dân làng an lành. Ngày 11/8 âm lịch, địa phương tổ chức ngày giỗ Hán Quận Công Thân Công Tài – vị quan triều Lê Trung Hưng – người có công lập ra phố chợ Kỳ Lừa, mở mang phát triển kinh tế thương mại vùng biên giới Việt – Trung. Trong những ngày tiết lệ, ngoài phần lễ, phần hội diễn ra sôi nổi với nhiều trò chơi dân gian như: chọi gà, đánh cờ, hát quan họ, đánh đu, đấu vật,…

Tất cả những nét đẹp văn hóa truyền thống đó được quy định rõ trong các bản Hương ước – luật tục của làng. Năm 2015, để phù hợp với tình hình mới, 5/5 thôn đã điều chỉnh, bổ sung Hương ước.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

1. Thông tin về xã Hồng Thái

Địa chỉ: xã Hồng Thái huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang.

Điện thoại: 02403874392

Email: hongthai_vietyen@bacgiang.gov.vn

2. Thông tin các đồng chí lãnh đạo

Họ và tên: Thân Văn Ứng

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy xã

Điện thoại: 02403674385.

Nhiệm vụ và quyền hạn:

Nắm vững Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và đường lối,chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết và chỉ thị của cấp trên và chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ; nắm vững nhiệm vụ trọng tâm, giải quyết có hiệu quả công việc đột xuất; nắm chắc và sát tình hình đảng bộ, tổ chức đảng trực thuộc và của nhân dân trên địa bàn; chịu trách nhiệm chủ yếu về các mặt công tác của đảng bộ.

 Chủ trì cuộc họp của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và chỉ đạo việc chuẩn bị xây dựng nghị quyết của đảng bộ, của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và tổ chức chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nghị quyết đó.

 Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo,chỉ đạo hoạt động và giữ vai trò trung tâm đoàn kết giữ vững vai trò lãnhđạo toàn diện đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị ở xã

Lãnh đạo, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, của đảng bộ, của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Đảng uỷ.

Họ và tên: Thân Quang Phương

Chức vụ: Phó bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã

Điện thoại: 02403874392.

Nhiệm vụ và quyền hạn.

Lãnh đạo phân công công tác của Uỷ ban nhân dân,các thành viên Uỷ ban nhân dân, công tác chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp xã, gồm:

Tổ chức chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra đối với côngtác chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân trong việc thực hiện chính sách, phápluật của cơ quan Nhà nước cấp trên, nghị quyết của Hội đồng nhân dân và các quyết định của Uỷ ban nhân dân xã.

 Quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn củaChủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã, tham gia quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền tập thể Uỷ ban nhân dân.

Áp dụng các biện pháp cải tiến lề lối làm việc, quản lý và điều hành bộ máy hành chính ở xã, phường, thị trấn hoạt động cóhiệu quả.

Ngăn ngừa, đấu tranh chống biểu hiện tiêu cực trong cán bộ công chức Nhà nước và trong bộ máy chính quyền địa phương cấp xã; tiếp dân, xét và giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân theoquy định của pháp luật; giải quyết và trả lời các kiến nghị của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân ở xã, phường, thị trấn.

 Trực tiếp quản lý, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

 Tổ chức quản lý, điều hành hoạt động của trưởng,phó thôn.

 Báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân cùng cấp và Uỷ ban nhân dân cấp trên.

 Triệu tập và chủ toạ phiên họp của Uỷ ban nhân dân xã.

 Thực hiện việc bố trí sử dụng, khen thưởng, kỷ luậtcán bộ, công chức cơ sở theo sự phân cấp quản lý.

 Đình chỉ hoặc bãi bỏ quy định trái pháp luật của trưởng, phó thôn

Các tin khác

Pages