Thứ 6, 22/02/2019 21:29:07

Quảng minh

Ngày đăng: 08-01-2016 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

I. GIỚI THIỆU CHUNG

1. Địa giới hành chính

Quảng Minh nằm ở phía Nam huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang, cách trung tâm hành chính huyện khoảng 6 km về phía bắc và cách trung tâm tỉnh khoảng 15km về phía đông bắc.

+ Phía Đông: Giáp TT Nếnh

+ Phía Tây: Giáp xã Ninh Sơn

+ Phía Nam: Giáp xã Quang Châu

+ Phía Bắc: Giáp xã Trung Sơn và bích Sơn

2. Điều kiện tự nhiên

Tổng diện tích đất tự nhiên: 572,26 ha. Cơ cấu sử dụng đất như sau:

- Diện tích đất nông nghiệp: 347,8 ha

+ Đất chuyên dùng: 44,4 ha

+ Đất thổ cư: 243 ha

+ Đất nuôi trồng thủy sản: 80,9 ha

 Địa hình tương đối đồng đều. Độ nghiêng theo hướng từ Bắc xuống Nam và Tây Tây - Bắc sang Đông - Đông  Nam.

Nhiệt độ không khí:

- Nhiệt độ trung bình năm                 : 23,30C

- Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối   : 39,50C

- Nhiệt độ thấp nhất tuyệt đối : 4,80C

*  Độ ẩm tương đối của không khí:

- Độ ẩm trung bình năm                    : 84%

- Độ ẩm trung bình tháng cao nhất   : 88%

- Độ ẩm trung bình tháng thấp nhất : 79%

*  Lượng mưa:

- Lượng mưa trung bình năm            : 1311,0mm

- Lượng mưa trung bình tháng cao nhất : 254,6mm

- Lượng mưa lớn nhất trong một ngày        : 204,0mm

- Lượng mưa lớn nhất trong 60 phút : 113,0mm

- Số ngày mưa trung bình trong một năm : 144,5ngày

* Gió: Theo quy chuẩn xây dựng Việt Nam (tập III), huyện Việt Yên nằm trong vùng áp lực gió II B, bị ảnh hưởng khá mạnh của bão, W0 = 95 daN/m2

- Tốc độ gió mạnh nhất: 34m/s

- Hướng gió thịnh hành trong mùa hè: Đông Nam

- Hướng gió thịnh hành trong mùa đông: Đông Bắc và Đông Nam

 Xã QUảng Minh  nằm trong khu vực khí hậu nhiệt đới, chịu ảnh hưởng thời tiết khu vực đông bắc đồng bằng Bắc Bộ và khu vực Hà Nội. Nhiệt độ TRung bình năm là 230C, lượng mưa trung bình năm là....... Một năm có 4 mùa rõ rệt: Xuân hạ thu đông. Mùa xuân từ tháng giêng đến hết tháng ba âm lịch, nhiệt độ từ 15-180C, gió đông đến đông nam, thỉnh thoảng vẫn còn những đợt gió màu đông bắc gây mưa phùn, mưa dầm, độ ẩm cao; mùa hạ từ tháng 4 đến tháng 6 âm lịch, nhiệt độ từ 29-380C, mưa bão nhiều thường xuyên gây ra lũ lụt; mùa thu từ tháng 7 đến tháng 9 âm lịch nhiệt độ giảm dần, đầu mùa vẫn còn những trận mưa to và bão; mùa đông từ tháng 10 đến tháng chạp âm lịch, gió đông bắc, nhiệt độ thấp, khô hanh, ít mưa

Nhìn chung, các yếu tố thời tiết xã Quảng Minh  là thích hợp với đời sống và sản xuất nông nghiệp. Nhân dân xã sống trên một vùng đất tiếp giáp giữa trung du và đồng bằng, trên trục đường huyết mạch của Tổ quốc, đó là những thuận lợi để con người tụ cư sớm, xây dựng xóm làng, mở mang ruộng vườn, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội...

3. Dân cư

 Xã Quảng Minh  gồm 5 thôn: Khả Lý Thượng , Khả Lý Hạ, Đông Long, Đình CẢ , Kẻ

Theo số liệu thống kê đầu năm 2016

+ Khả Lý Thượng : 930 hộ, 3 800  nhân khẩu

+ Khả Lý Hạ: 436 hộ, 1900  nhân khẩu

+ Đông Long : 696  hộ, 3.035   nhân khẩu

+ Đình Cả :398         hộ,  1615  nhân khẩu

+ Kẻ : 213 Hộ 830 nhân khẩu

Toàn xã Quảng Minh  là: 2. 631 hộ,  11.180  nhân khẩu,

Sản xuất nông nghiệp là nghề truyền thống lâu đời của người dân xã Quảng Minh . Với một địa hình không bằng phẳng, có nhiều ruộng trũng rất khó khăn cho sản xuất nông nghiệp. Ngày nay do làm tốt công tác thủy lợi và áp dụng các tiến bộ KHKT nên năng xuất lúa và các loại cây trồng khác được nâng lên.

4. Truyền thống văn hóa

Nằm trong cái nôi của nền văn hóa văn minh sông Hồng rực rỡ, từ xưa thôn đã hình thành nên những truyền thống văn hóa vừa có nét đặc trưng của văn hóa bản địa, vừa phản ánh những giá trị văn hóa chung của dân tộc Việt Nam.

Cũng như các làng quê khác trong vùng các thôn trong xã cũng tổ chức các ngày tết cổ truyền: Tết Nguyên đán, Tết thah minh, Tết Đoan ngọ, Tết Đoan ngọ, Rằm tháng bẩy, Tết trung thu, mùng 10 tháng 10, tết ông công ông táo. Các tiết lệ cưới hỏi, ma chay, mừng thọ

- Tôn giáo và các di tích lịch sử

- Xã quảng minh  chủ yếu là theo đạo Phật.

- Có 4 đình được xếp hạng là di tích lịch sử:

        trong đó có

 01 đình được xếp hang kiến trúc di tích kiến trúc nghệ thuật cấp bộ (Đình Cả)

01 di tích xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh đình Khả Lý Hạ

02 di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh là đình Khả Lý Thượng Và đình Mang

II. Cơ cấu tổ chức:

1. Thông tin Xã Quảng Minh

- Địa chỉ: Thôn Đông Long- Xã Quảng Minh- Huyện Việt Yên

- Địa chỉ Email: quangminh_vietyen@bacgiang.gov.vn.

2. Thông tin các đồng chí lãnh đạo

2.1. Họ và tên: Nguyễn Danh Quí

- Chức vụ: Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND.

- Điện thoại: 0915459143

-Địa chỉ Email: btduquangminh_vietyen@bacgiang.gov.vn;

- Nhiệm vụ, quyền hạn:

+ Nắm vững Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và đường lối,chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết và chỉ thị của cấp trên và chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cấp mình; nắm vững nhiệm vụ trọng tâm, giải quyết có hiệu quả công việc đột xuất;nắm chắc và sát tình hình đảng bộ, tổ chức đảng trực thuộc và của nhândân trên địa bàn; chịu trách nhiệm chủ yếu về các mặt công tác của đảng bộ.

+ Chủ trì cuộc họp của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và chỉ đạo việc chuẩn bị xây dựng nghị quyết của đảng bộ, của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và tổ chức chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nghị quyết đó.

+ Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo,chỉ đạo hoạt động và giữ vai trò trung tâm đoàn kết giữ vững vai trò lãnh đạo toàn diện đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị ở xã.

+ Lãnh đạo, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, của đảng bộ, của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Đảng uỷ.

+ Triệu tập, chủ toạ các kỳ họp của Hội đồng nhân dân, phối hợp với Uỷ ban nhân dân trong việc chuẩn bị kỳ họp Hội đồng nhân dân; chủ trì trong việc tham gia xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân.

+ Giám sát, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân.

+ Tổ chức tiếp dân, đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của nhân dân.

+ Giữ mối quan hệ với đại biểu Hội đồng nhân dân, phối hợp công tác với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn, thông báo hoạt động của Hội đồng nhân dân với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng nhân dân lên Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

+ Chủ trì và phối hợp với Uỷ ban nhân dân trong việc quyết định đưa ra bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân theo đề nghị của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

2.2. Họ và tên: Trần Văn Song

- Chức vụ: Phó Bí thư, Thường trực Đảng ủy.

- Điện thoại:0942.891.568

- Địa chỉ Email: ttduquangminh_vietyen@bacgiang.gov.vn;

- Nhiệm vụ, quyền hạn:

+ Giúp Bí thư đảng bộ chuẩn bị nội dung các cuộc họp và dự thảo nghị quyết của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ về các mặt công tác của Đảng bộ.

+ Tổ chức việc thông tin tình hình và chủ trương của Ban chấp hành, Ban thường vụ cho các Uỷ viên Ban chấp hành và tổ chức đảng trực thuộc.

+ Tổ chức kiểm tra việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của cấp uỷ cấp trên, của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ.

2.3. Họ và tên: Trần Văn Hạnh

- Chức vụ: Chủ tịch UBND.

- Điện thoại: 0915.253.115

- Địa chỉ Email: ctubquangminh_vietyen@bacgiang.gov.vn;.

- Nhiệm vụ, quyền hạn:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân là người đứng đầu Ủy ban nhân dân và có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

+ Lãnh đạo và điều hành công việc của Ủy ban nhân dân, các thành viên Ủy ban nhân dân xã;

+ Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp, pháp luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân xã; thực hiện các nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, phòng, chống quan liêu, tham nhũng; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân; thực hiện các biện pháp quản lý dân cư trên địa bàn xã  theo quy định của pháp luật;

+ Quản lý và tổ chức sử dụng có hiệu quả công sở, tài sản, phương tiện làm việc và ngân sách nhà nước được giao theo quy định của pháp luật;

+ Giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật, tiếp công dân theo quy định của pháp luật;

+ Ủy quyền cho Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã  thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong phạm vi thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân;

+ Chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; áp dụng các biện pháp để giải quyết các công việc đột xuất, khẩn cấp trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã  theo quy định của pháp luật;

+ Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền.

+ Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thực hiện quy hoạch phát triển hạ tầng đô thị, xây dựng, giao thông, phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường, không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị trên địa bàn xã.

+ Quản lý dân cư trên địa bàn thị trấn theo quy định của pháp luật.

2.4. Họ và tên: Chu Bá Dự

- Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND.

- Điện thoại: 0987.567.964

- Địa chỉ Email: pctquảng minh_vietyen@bacgiang.gov.vn;

- Nhiệm vụ, quyền hạn:

Căn cứ vào nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng nhân dân,Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tổ chức thực hiện các nhiệm vụ do Chủ tịchHội đồng nhân dân phân công cụ thể và thay mặt Chủ tịch Hội đồng nhândân giải quyết công việc khi Chủ tịch Hội đồng nhân dân vắng mặt.

2.5. Họ và tên: Chu Thị Quý

- Chức vụ: Chủ tịch Ủy ban MTTQ.

- Điện thoại: 01697.367.992

- Địa chỉ Email: mttqquảngminh_vietyen@bacgiang.gov.vn;

- Nhiệm vụ, quyền hạn:

+ Chuẩn bị nội dung, triệu tập và chủ trì các kỳ họpcủa tổ chức mình.

+ Cùng tập thể Ban Thường trực (Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc), Ban Thường trực (4 tổ chức đoàn thể) xây dựng chương trình kế hoạch công tác, hướng dẫn hoạt động đối với Ban Công tác Mặt trận, các chi hội đoàn thể ở thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố.

+ Phối hợp với chính quyền, các đoàn thể cùng cấp vận động, hướng dẫn cán bộ, đoàn viên, hội viên tổ chức mình, các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội, an ninh - quốcphòng, hiệp thương bầu cử xây dựng chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ tại thị trấn và các phong trào thi đua của tổ chức mình theochương trình, nghị quyết của tổ chức chính trị - xã hội cấp trên tươngứng đề ra.

+ Tổ chức, chỉ đạo việc học tập chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước; các chủ trương, nghịquyết đối với đoàn viên, hội viên của tổ chức mình.

+ Chỉ đạo việc lập kế hoạch kinh phí, chấp hành, quyết toán kinh phí hoạt động và quyết định việc phân bổ kinh phí hoạt động doNhà nước cấp đối với tổ chức mình.

+ Tham mưu đối với cấp uỷ Đảng ở thị trấn trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ của tổ chức mình.

+ Bám sát hoạt động các phong trào, định kỳ tổ chứckiểm tra, đánh giá và báo cáo với cấp uỷ cùng cấp và các tổ chức đoàn thể cấp trên về hoạt động của tổ chức mình.

+ Chỉ đạo việc xây dựng quy chế hoạt động của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành cấp cơ sở tổ chức mình; chỉ đạo hoạt động của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành đảm bảo theo đúng quy chế đã xây dựng.

2.5. Họ và tên: Trần Văn Phương

- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND.

- Điện thoại: 0916.790.229

- Địa chỉ Email: pctub1_vietyen@bacgiang.gov.vn;

- Nhiệm vụ, quyền hạn:

Tổ chức quản lý, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ theo khốicông việc khối kinh tế - tài chính, của Uỷ ban nhân dân do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phân công và những công việc do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân ủy nhiệm khi Chủ tịch Uỷ ban nhân dân đi vắng.

2.5. Họ và tên: Chu Trọng Đức

- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND.

- Điện thoại: 01679876428

- Địa chỉ Email: pctub2_vietyen@bacgiang.gov.vn;

- Nhiệm vụ, quyền hạn:

Tổ chức quản lý, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ theo khốicông việc khối văn hoá - xã hội, nông nghiệp...) của Uỷ ban nhân dân do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phân công và những công việc do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân ủy nhiệm khi Chủ tịch Uỷ ban nhân dân đi vắng./.

Các tin khác

Pages