Chủ nhật, 17/02/2019 23:31:10

Tiên Sơn

Ngày đăng: 08-01-2016 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

I. Giới thiệu chung

1. Địa lý hành chính

Xã Tiên Sơn nằm cách trung tâm huyện Việt Yên 15 km, có tổng diên tích tự nhiên là 1434,11 ha, có địa giới hành chính tiếp giáp như sau:

+ Phía Đông giáp xã Ninh Sơn huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang.

+ Phía Tây Nam giáp huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh.

+ Phía Nam giáp xã Vân Hà huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang.

+ Phía Tây Bắc giáp huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang.

2. Điều kiện tự nhiên

Địa hình xã Tiên Sơn tương đối nhiều đồi dốc, khó khăn cho công tác tưới tiêu, phát triển sản xuất nông nghiệp, cũng như xây dựng cơ sở hạ tầng và nhà ở của nhân dân.

2.1. Khí hậu.

Khí hậu đặc trưng của xã Tiên Sơn là nhiệt đới gió mùa, nắng nóng, mưa nhiều, nhiệt độ trung bình hàng năm là 23,10 C. Nhiệt độ trung bình cao nhất tháng 7 là 28,90 C, tháng giêng thấp nhất là 12,70 C. Biên độ giao động nhiệt độ giữa tháng cao nhất và tháng thấp nhất là 16,120 C. Nhiệt độ cao tuyệt đối ghi được ở vùng này 40,20 C (tháng 6), nhiệt độ thấp tuyệt đối là 5,80 C (tháng 1).

Lượng mưa trung bình hàng năm là 1.680 mm, mưa chủ yếu tập trung vào các tháng mùa mưa (tháng 6,7,8,9) các tháng này chiếm trên 75% lượng mưa của cả năm. Các tháng mùa mưa có tháng 8 lượng mưa trung bình cao nhất là 306,9 mm, cá biệt có năm lên tới 713,5mm; Tháng 12 có lượng mưa thấp nhất là 19,6mm.

Độ ẩm không khí trung bình trong năm là 82%. Độ ẩm cao nhất là 92% vào tháng 8, độ ẩm  thấp nhất là 60% vào tháng 12.

Số giờ nắng trung bình cả năm là 1744 giờ, chỉ số này thuộc loại tương đối cao, rất thích hợp để canh tác 3 vụ trong năm.

Gió thổi theo hai mùa rõ rệt đó là gió mùa Đông Bắc và gió mùa Đông Nam. Ngoài ra, trong các tháng 4,5,6 có xuất hiện gió Tây Phơn Nam khô nóng, song ít gây ảnh hưởng đến sản suất nông nghiệp.

2.2. Thuỷ văn

Là xã có hệ thống sông, kênh ngòi, hồ đập và mương máng dày đặc, hệ thống thuỷ lợi nội đồng tương đối hoàn thiện đáp ứng tốt về nước cho sản xuất, cũng như tiêu úng kịp thời khi có hiện tượng mưa nhiều gây ngập úng xảy ra.

3. Dân cư

Toàn xã có 2.771 hộ với  11.431 người, chia làm 7 thôn: Phù Tài, Lương Tài, Kim Viên, Thần Chúc, Hạ Lát, Thượng Lát, Kim Sơn.

4. Truyền thống văn hóa:

Xã Tiên Sơn là một xã giàu giá trị văn hóa, giàu truyền thống yêu nước, cách mạng. Hiện nay trên địa bàn xã có 24 di tích, trong đó có 10 ngôi chùa, 7 ngôi đình, 5 ngôi đền, 2 ngôi miếu; trong đó có 7 di tích được xếp hạng (có 01 di tích xếp hạng cấp Bộ, 6 di tích xếp hạng cấp Tỉnh). Các di sản văn hóa trên địa bàn tiếp tục được các cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm bảo tồn, duy trì, phát huy, trùng tu, tôn tạo thường xuyên nhằm bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa như: chùa Vân Sơn, thôn Hạ Lát, Nhà thờ dòng họ Nguyễn Ngọc, thôn Hạ Lát, Chùa Bổ Đà, Đình làng Thượng Lát, Thần Chúc.

II. Cơ cấu tổ chức

1. Thông tin về xã: UBND xã Tiên Sơn

+ Địa chỉ: Hạ Lát – Tiên Sơn – Việt Yên – Bắc Giang

+ Điện thoại: 0240 3 849187

+ Email: tienson_vietyen@bacgiang.gov.vn

2. Thông tin các đồng chí lãnh đạo:

2.1. Họ và tên: Đỗ Danh Nhuận  Chủ tịch UBND xã

+ Chức vụ: Chủ tịch UBND xã

+ Điện thoại: 0987 211 775

+ Địa chỉ Email:donhuantienson@gmail.com

+ Nhiệm vụ, quyền hạn:

Lãnh đạo và điều hành công việc của Ủy ban nhân dân, các thành viên Ủy ban nhân dân xã;

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp, pháp luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã; thực hiện các nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, phòng, chống quan liêu, tham nhũng; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân; thực hiện các biện pháp quản lý dân cư trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật;

Quản lý và tổ chức sử dụng có hiệu quả công sở, tài sản, phương tiện làm việc và ngân sách nhà nước được giao theo quy định của pháp luật;

Giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật, tiếp công dân theo quy định của pháp luật;

Ủy quyền cho Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong phạm vi thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân;

Chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; áp dụng các biện pháp để giải quyết các công việc đột xuất, khẩn cấp trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật;

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền.

2.2. Họ và tên: Nguyễn Văn Nam

+ Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

+ Điện thoại: 0912 825 203

+ Địa chỉ Email:nguyennamtienson@gmail.com

+ Nhiệm vụ, quyền hạn: Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân về việc thực hiện nhiệm vụ được giao; cùng các thành viên khác của Ủy ban nhân dân chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của Ủy ban nhân dân

2.3. Họ và tên: Trần Văn Vĩnh

+ Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

+ Điện thoại: 01692134798

+ Địa chỉ Email:

+ Nhiệm vụ, quyền hạn: Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân về việc thực hiện nhiệm vụ được giao; cùng các thành viên khác của Ủy ban nhân dân chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của Ủy ban nhân dân

 

Các tin khác

Pages