Thứ 6, 22/02/2019 21:09:31

Ninh Sơn

Ngày đăng: 08-01-2016 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

I. Giới thiệu chung

1. Địa lý hành chính

- Vị trí địa lý: Ninh Sơn là thuần nông nghiệp, nằm ở phía Tây Nam của huyện Việt Yên, địa giới hành chính xã được xác định như sau:

+ Phía đông giáp xã Quảng Minh, huyện Việt Yên;

+ Phía tây giáp xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên;

+ Phía nam giáp xã Hoà Long (Bắc Ninh) qua sông Cầu và xã Quang Châu, huyện Việt Yên;

+ Phía bắc giáp xã Trung Sơn, huyện Việt Yên. 

2. Điều kiện tự nhiên

- Diện tích đất tự nhiên là 810,35 ha;

- Về địa hình: Ninh Sơn là xã trung du thuộc huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, là nơi tiếp giáp giữa huyện Việt Yên và tỉnh Bắc Ninh, là khu vực có địa hình tương đối bằng phẳng. Độ cao thấp dần từ Tây Bắc xuống Đông Nam; chênh cao giữa các khu đồng không lớn, khoảng 0,40-0,85m, đất đai màu mỡ thuận lợi cho phát triển sản xuất nông nghiệp. Ninh Sơn có đầy đủ các yếu tố, tiềm năm điều kiện tự nhiên, hạ tầng cơ sở thuận lợi để phát triển mô hình kinh tế mới, chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại.

- Về khí hậu: Khí hậu của xã mang đầy đủ tính chất của khí hậu nhiệt đới gió mùa. Trong năm có 4 mùa rõ rệt: Mùa Hạ khí hậu nóng ẩm, mưa nhiều, hướng gió chủ yếu là gió Đông Nam; mùa Đông khí hậu lạnh và khô, hướng gió chủ yếu là gió Đông Bắc; Nhiệt độ trung bình hàng năm là 23,40C.

3. Dân cư

Toàn xã có 2.198 hộ và 8.474 nhân khẩu được phân bố tại 7  thôn gồm: Hữu Nghi; Giá Sơn; Nội Ninh; Phúc Ninh; Ninh Động; Mai Vũ và Cao Lôi.

4. Truyền thống văn hóa

Xã Ninh Sơn là địa danh giàu truyền thống văn hoá, giàu truyền thống yêu nước, cách mạng. Trong suốt chiều dài lịch sử hình thành và phát triển mảnh đất và con người nơi đây luôn tạo ra những bước phát triển đột phá của các phong trào cánh mạng. Trong thời kỳ đổi mới Ninh Sơn đã có những chuyển mình, đổi thay theo xu thế phát triển chung của đất nước. Các giá trị di tích lịch sử văn hoá được bảo tồn và phát triển như Đình, Chùa..., Hiện toàn xã có 7/7 ngôi Đình và 4/7 ngôi Chùa được công nhận là di tích lịch sử văn hoá các cấp. Đặc biệt là giá trị di sản văn hoá phi vật thể hiện đang được gìn giữ, bảo tồn, phát triển tốt như hát quan họ cổ, được UNESCO công nhận là di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại năm 2009; Hiện toàn xã có 7/7 câu lạc bộ hát quan họ đang được duy trì hoạt động hiệu quả.

II. Cơ cấu tổ chức

1. Thông tin về xã:

+ Địa chỉ: Thôn Mai Vũ, xã Ninh Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang;

+ Điện thoại: 0240 3874 011 - 0240 3666 747

+ Email: ninhson_vietyen@bacgiang.gov.vn

2. Thông tin các đồng chí lãnh đạo:

2.1. Chủ tịch UBND xã

+ Họ và tên: Đoàn Văn Thu

+ Chức vụ: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã

+ Điện thoại: 0914 615 268

+ Địa chỉ Email: ctubninhson_vietyen@bacgiang.gov.vn

+ Nhiệm vụ, quyền hạn:

Lãnh đạo và điều hành công việc của Ủy ban nhân dân, các thành viên Ủy ban nhân dân xã;

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp, pháp luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã; thực hiện các nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, phòng, chống quan liêu, tham nhũng; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân; thực hiện các biện pháp quản lý dân cư trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật;

Quản lý và tổ chức sử dụng có hiệu quả công sở, tài sản, phương tiện làm việc và ngân sách nhà nước được giao theo quy định của pháp luật;

Giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật, tiếp công dân theo quy định của pháp luật;

Ủy quyền cho Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong phạm vi thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân;

Chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; áp dụng các biện pháp để giải quyết các công việc đột xuất, khẩn cấp trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật;

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền.

2.2. Phó chủ UBND xã

+ Họ và tên: Doãn Văn Thống

+ Chức vụ: Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã

+ Điện thoại: 0975 118 575

+ Địa chỉ Email: pctub1ninhson_vietyen@bacgiang.gov.vn

+ Nhiệm vụ, quyền hạn:

Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân về việc thực hiện nhiệm vụ được giao; cùng các thành viên khác của Ủy ban nhân dân chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của Ủy ban nhân dân.

Tham dự đầy đủ các phiên họp Ủy ban nhân dân; thảo luận và biểu quyết những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân.

Ký quyết định, chỉ thị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân ủy nhiệm./.

 

Các tin khác

Pages