Thứ 6, 22/02/2019 22:32:46

Phòng Y tế

Ngày đăng: 08-01-2016 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

1. Giới thiệu chung
- Tên đơn vị: Phòng Y tế huyện Việt Yên
- Điện thoại:  0240 3 574 272

- Email: Phongyte_vietyen bacgiang.gov.vn
- Địa chỉ: Thị trấn Bích Động- Việt Yên- Bắc Giang

- Lãnh đạo đơn vị:

+ Trưởng phòng - Nguyễn Công Huân; Email: huannc_vietyen@bacgiang.gov.vn. Điện thoại: 0943183595.

+ Phó trưởng phòng - Phùng Thị Hiên; Email: hienpt_vietyen@bacgiang.gov.vn. Điện thoại: 0985901786.

2. Quá trình thành lập

Phòng Y tế thành lập - Email: Phongyte_vietyen bacgiang.gov.vn đăng ký với ban biên tập đồng thời phân công cán bộ theo dõi, quản lý hệ thống thông tin điện tử.

Theo dõi công văn đi, đến trên hệ thống thông tin điện tử thường xuyên. Cập nhật hệ thống thông tin điện tử với các cơ quan trên địa bàn.
3. Vi trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

Là cơ quan chuyên môn giúp UBND huyện trong công tác Bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Quản lý nhà nước về hành nghề y, dược tư nhân và vệ sinh an toàn thực phẩm, y tế dự phòng, dân số KHHGĐ... và các nhiệm vụ khác khi được phân công.

Tham mưu cho UBND huyện xây dựng các kế hoạch, báo cáo dài hạnh, ngắn hạn, chương trình công tác y tế 5 năm, 10 năm, 1 năm

Tổ chức thanh tra, kiểm tra liên ngành hành nghề y, dược ngoài công lập, kinh doanh thực phẩm, mỹ phẩm trên địa bàn

Tổ chức thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm , cơ sở dịch vụ ăn uống, nhà hàng, bếp ăn tập thể theo phân cấp quản lý.

Phối hợp với cơ quan liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch đề án thực hiện BHYT toàn dân đến năm 2020.

Tổ chức các hội nghị phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật cho chủ cơ sở kinh doanh, sản xuất thực phẩm; các cơ sở hành nghề y, dược ngoài công lập trên địa bàn.

4. Thành tích đạt được

- Được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang tặng Bằng khen các năm: 2011, 2015

- Được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2014;

- Được Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Giang tặng Giấy khen năm 2011;

- Được Chủ UBND huyện Việt Yên tặng Danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến các năm: 2012, 2013;

- Được Chủ UBND huyện Việt Yên tặng Giấy khen các năm: 2011, 2015;