Thứ 6, 22/02/2019 21:16:40

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Ngày đăng: 08-01-2016 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

1. Giới thiệu chung

-  Tên đơn vị: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Việt Yên.

-  Điện thoại: 0240.3 874.214

-  Email: phongtckh_vietyen@bacgiang.gov.vn

-  Địa chỉ: Khu II, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

-  Lãnh đạo đơn vị:

Họ và tên: Lê Văn Khu - Trưởng phòng

Điện thoại: 0240.3 874.214

Email: khulv_vietyen@bacgiang.gov.vn

Họ và Tên: Nguyễn Thị Ninh - Phó trưởng phòng

Điện thoại: 0240.3 874.214

Email: ninhnv_vietyen@bacgiang.gov.vn

Họ và tên: Nguyễn huy Thao - Phó trưởng phòng

Điện thoại: 0240.3 874.214

Email: thaonh_vietyen@bacgiang.gov.vn

2. Quá trình thành lập

  Phòng Tài chính - Kế hoạch được thành lập từ năm 2001 trên cơ sở sáp nhập của 02 phòng:  Phòng Tài chính - Thương mại và Phòng Kế hoạch - Đầu tư theo hướng dẫn của cấp có thẩm quyền. Từ ngày thành lập đến nay Phòng luôn được sự quan tâm của Huyện uỷ, HĐND, UBND, Chủ tịch UBND do vậy hàng năm đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

3. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

 Phòng Tài chính - Kế hoạch là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, có chức năng tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tài chính, tài sản; kế hoạch đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản lý về kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân theo quy định của pháp luật.`

 Phòng Tài chính - Kế hoạch có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực tài chính của Sở Tài chính, lĩnh vực kế hoạch và đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

4. Thành tích đạt được

Từ khi thành lập đến nay tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng cơ quan vững mạnh. Trong những năm qua, cơ quan đã được:

- Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2013

- Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen năm 2014

- Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen năm 2015 “ Đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào Việt Yên chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015”

- Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 2015

- Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2015