Thứ năm, 21/02/2019 04:26:59

Tự Lạn chỉ đạo nhân dân chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho trà lúa mùa

Ngày đăng: 18-08-2016 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

Hiện nay trà lúa mùa đang ở giai đoạn cuối đẻ nhánh, đứng cái. Do điều kiện thời tiết ấm và mưa nhiều nên cây lúa sinh trưởng và phát triển thuận lợi. Tuy nhiên đây cũng là một trong những điều kiện để một số loại sâu bệnh phát sinh và gây hại.

Để đảm bảo năng suất cho diện tích lúa vụ mùa 2016 UBND xã Tự Lạn đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp kỹ thuật và phòng trừ sâu bệnh đó là: Khi lúa đẻ đủ nhánh hữu hiệu cần tháo cạn nước hoặc lấy thêm nước cao hơn 5cm tùy theo điều kiện chân ruộng kết hợp với bón thúc lần 2 sớm khi lúa đã đứng cái gồm phân đạm và kali để lúa trỗ bông to, đều, tỷ lệ hạt chắc cao.

Nông dân làm cỏ chuẩn bị bón thúc lần 2 cho lúa mùa đang trong giai đoạn  làm  đòng

Ngoài ra công tác bảo vệ thực vật cũng được chú trọng. Ở vụ này chuột hại tiếp tục gia tăng trên các trà lúa vì vậy các thôn đã phát động nhân dân thực hiện diệt chuột đảm bảo cho lúa phát triển. Các bệnh thường gặp trong giai đoạn này cơ bản có bệnh vàng lá di động phát sinh và gây hại. Đây là bệnh nguy hiểm do virus gây ra hiện nay vẫn chưa có thuốc đặc trị mà môi giới truyền bệnh là rầy xanh đuôi đen. Để hạn chế bệnh cán bộ chuyên môn đã hướng dẫn bà con nhân dân thực hiện nhổ vùi những cây lúa bị bệnh, kiểm tra à phun phòng trừ rầy bằng các loại thuốc đặc trị để hạn chế môi giới truyền bệnh. Một số loại sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục than, bệnh khô vằn vẫn tiếp tục phát sinh và gây hại nặng về cuối vụ vì vậy UBND xã đã chỉ đạo cán bộ Khuyến nông phối hợp thường xuyên với các thôn kiểm tra đồng ruộng, điều tra và phát hiện sâu bệnh sớm và tham mưu biện pháp chỉ đạo kịp thời đảm bảo cho năng suất lúa. Đồng thời chỉ đạo Hợp tác xã dịch vụ xây dựng lịch bơm nước tưới dưỡng cho lúa đủ nước để cây lúa sinh trưởng, phát triển tốt đặc biệt trong giai đoạn lúa làm đòng. Hiện nay đang là mùa mưa bão vì vậy hệ thống tưới và tiêu nước đệm khi cần thiết là biện pháp mà Đảng ủy và UBND xã chú trọng quan tâm để đảm bảo hạn chế mức thiệt hại lớn nhất khi có mưa bão xảy ra/.

Phương Quyên - Đài TT xã Tự Lạn