Chủ nhật, 24/02/2019 06:01:19

Sơ kết sản xuất vụ mùa năm 2016, triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông năm 2016- 2017

Ngày đăng: 12-09-2016 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

Sáng ngày 12/9 UBND huyện đã tổ chức hội nghị sơ kết sản xuất vụ mùa 2016, triển khai kế hoạch vụ đông năm 2016- 2017.

Đồng chí Nguyễn Đức Hiền, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại biện lãnh đạo một số cơ quan, ban ngành đoàn thể của huyện; lãnh đạo, cán bộ khuyến nông các xã, thị trấn.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Oanh, Trưởng Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện trình bày báo cáo sơ kết công tác vụ mùa

Trong vụ mùa 2016 do được sự chỉ đạo sát sao của UBND huyện, sự vào cuộc tích cực của các cơ quan chuyên môn và UBND các xã, thị trấn. Kết quả tổng diện tích gieo cấy lúa được 6.400ha đạt 100% kế hoạch, cây lạc trồng được 125 ha đạt 100% kế hoạch, rau đậu các loại trồng được là 542ha đạt 96,8% kế hoạch. Vụ mùa năm nay trên địa bàn huyện tiếp tục triển khai thực hiện 7 cánh đồng mẫu. Hiện nay cơ bản các cánh đồng mẫu đang trong giai đoạn làm đòng đến trỗ, riêng cánh đồng mẫu thôn Đức Liễn xã Hồng Thái không cấy được do ảnh hưởng của cơn bão số 2, số 3 làm cho diện tích mạ bị chết.

Trong vụ đông năm 2016- 2017 toàn huyện có kế hoạch trồng khoảng trên 2.168 ha cây rau mầu các loại. Trong đó cây ngô dự kiến trồng 240ha, cây lạc là 119 ha, cây khoai tây là 418 ha, khoai lang 618 ha, diện tích rau các loại và cây khác là 773 ha.

Tại hội nghị đã có 12 lượt ý kiến của các xã, thị trấn và cơ quan chuyên môn về việc điều chỉnh quy hoạch các giống cây trồng vụ đông, vấn đề hỗ trợ cho những diện tích thực hiện dồn điền đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu, vấn đề phòng trừ sâu bệnh. Ngoài ra đại biểu xã Ninh Sơn đã đề nghị UBND huyện có cơ chế nâng mức hỗ trợ cho thủ cống, vấn đề hỗ trợ cho người trồng lúa…

Đồng chí Nguyễn Đức Hiền, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận tại hội nghị đồng chí Nguyễn Đức Hiền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện đã khẳng định việc chỉ đạo chăm sóc vụ mùa được các xã chỉ đạo tương đối tốt, công tác thủy lợi phòng chống lụt bão được chỉ đạo kịp thời, không gây thiệt hại lớn cho diện tích lúa và hoa màu, tuy nhiên một số tuyến kênh vẫn còn nhiều rác thải gây ảnh hưởng đến dòng chảy. Đồng chí biểu dương xã Ninh Sơn ứng phó đê kịp thời trong cơn bão số 3, biểu dương Công ty Khai thác các Công trình Thủy lợi Sông Cầu thực hiện tốt việc tiêu thoát nước.

Đồng chí cũng đề nghị trong thời gian tới cán bộ khuyến nông cơ sở cần tích cực tham mưu với UBND các xã, thị trấn Trạm Khuyến nông huyện để thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất vụ đông năm 2016 - 2017. Phòng Nông nghiệp tiếp tục tham mưu xây dựng các vùng rau theo 3 hình thức là kêu gọi nhà đầu tư, thành lập hợp tác xã và hộ gia đình để nâng cao hiệu quả sản xuất cho người nông dân. Các xã tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, phối hợp với Công ty khai thác các Công trình Thủy lợi  Sông Cầu bơm tiêu thoát nước khi xảy ra hiện tượng úng ngập. Đối với Trạm Khuyến nông khi triển khai các mô hình phải nghiên cứu kỹ  thực trạng, tránh tình trạng sau khi hết kinh phí hỗ trợ thì mô hình lại dừng hoạt động.

                                                                                                Thu Lợi