Thứ 6, 22/02/2019 21:30:39

Lịch công tác tuần 34 (Từ ngày 15/8/2016 đến ngày 21/8/2016)

Ngày đăng: 16-08-2016 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

 

Chủ tịch UBND huyện
Lê Ô Pích

Phó Chủ tịch UBND huyện
Nguyễn Đức Hiền

Phó Chủ tịch UBND huyện
Nguyễn Đại Lượng

Phó Chủ tịch UBND huyện
Nguyễn Văn Phương

Phó Chủ tịch HĐND huyện
Nguyễn Hồng Đức

Phó Chủ tịch HĐND huyện
Đoàn Mạnh Chiến

Thứ 2
(15/08)

7:00 - Tiếp dân tại trụ sở tiếp dân huyện -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Dự hội nghị tập huấn phần mềm dùng chung - Phòng Hội thảo
13:00 - Dự họp HĐND xã Hương Mai - UBND xã Hương Mai; Xe 729

7:00 - Làm việc cùng Sở Y tế thẩm định Chuẩn QG về y tế - Xã Thượng Lan - Xe 377
13:00 - Làm việc cùng Sở Y tế thẩm định Chuẩn QG về y tế - Xã Minh Đức - Xe 377

7:00 - dự buổi đối thoại với thị trấn Bích Động và thôn Trung - UBND thị trấn Bích Động - Xe 729
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Dự họ HĐND xã Hương Mai - Xe 729

Thứ 3
(16/08)

7:00 - Chủ trì HN họp UBND huyện tháng 8 - PH3
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Họp UBND huyện tháng 8/2016 - PH 3
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Dự phiên họp UBND huyện tháng 8/2016 - Phòng họp gác 3 - UBND huyện
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Dự họp UBND huyện tháng 8 - PH3
7:00 - Dự HN thẩm định báo cáo DTM - PH gác 2, sở TNMT - Xe 729
9:00 - Dự HN thẩm định báo cáo DTM - PH gác 2, sở TNMT
13:00 - Chỉ đạo cưỡng chế giải tỏa nhà, công trình nằm trong hàng lang an toàn đường dây 500kV Quảng Ninh - Hiệp Hòa - xã Vân Trung

7:00 - Dự họp UBND huyện tháng 8 - PH3
13:00 - Dự họp HĐND xã Tiên Sơn - Xe 377

7:00 - Dự họp UBND huyện tháng 8 -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

Thứ 4
(17/08)

7:00 - Dự họp BTV Huyện ủy - PH3 - Huyện ủy
13:00 - Kiểm tra công tác tháo dỡ tài sản thuộc công trình 500 KV - Xe 188

7:00 - Dự HN sơ kết cải cách hành chính - UBND tỉnh - Xe 377
13:30 - Làm việc với 3 xã Quảng Minh, Ninh Sơn, Hồng Thái rà soát các tiêu chí NTM - PH3

7:00 - Dự họp BTV Huyện ủy - PH Huyện ủy
13:00 - Đi kiểm tra cơ sở -

7:30 - Dự buổi làm việc với PCT UBND tỉnh Lại Thanh Sơn về kiểm tra việc thực hiên báo cáo DTM tại KCN Đình Trám - KCN Đình Trám - Xe 729
13:00 - Chỉ đạo cưỡng chế giải tỏa nhà, công trình nằm trong hàng lang an toàn đường dây 500kV Quảng Ninh - Hiệp Hòa - xã Vân Trung - Xe 729

7:00 - Dự họp BTV Huyện ủy - PH3 - Huyện ủy
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

Thứ 5
(18/08)

7:00 - Dự HN khen thưởng học sinh đạt thành tích cao trong học tập - Hội trường UBND huyện
9:00 - Dự HN làm việc với Đoàn khảo sát hỗ trợ trường MN của HĐND tỉnh - Xe 188
13:00 - Kiểm tra công tác tháo dỡ tài sản thuộc công trình 500 KV - Xe 188

7:30 - Họp BCĐ KTTT tỉnh - PH 2-VP UBND tỉnh; Xe 729
13:00 - Thẩm định giá khởi điểm để đấu giá QSD đất - PH3

8:00 - Dự HN làm việc với Đoàn khảo sát hỗ trợ trường MN -
14:00 - Dự Khai mạc giải bóng đá nam cúp Truyền hình lần thứ XI - Sân vận động TP Bắc Giang

7:00 - Dự HN tổng kết công tác thu hoạch vải thiều - KS Mường Thanh - Xe 377
13:00 - Chỉ đạo cưỡng chế giải tỏa nhà, công trình nằm trong hàng lang an toàn đường dây 500kV Quảng Ninh - Hiệp Hòa - xã Trung Sơn - X e 729

7:00 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Dự họp HĐND xã Ninh Sơn - Xe 377

7:00 - Dự HN khen thưởng học sinh giỏi - HT UBND huyện
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

Thứ 6
(19/08)

7:00 - Chủ trì HN giao ban CT, các PCT UBND huyện - PH2
13:00 - Dự HN giao ban TT Huyện ủy - PH2 - Huyện ủy

7:00 - Giao ban Chủ tịch, các PCT UBND huyện - PH2
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Dự giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện - Phòng họp gác 2-UBND huyện
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Dự giao ban CT, các PCT UBND huyện - PH2
13:00 - Chỉ đạo cưỡng chế giải tỏa nhà, công trình nằm trong hàng lang an toàn đường dây 500kV Quảng Ninh - Hiệp Hòa - xã Trung Sơn - Xe 729

7:00 - Dự họp giao ban CT, các PCT UBND huyện - PH2
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Dự HN giao ban CT, các PCT UBND huyện - PH2
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

Thứ 7
(20/08)

 

 

 

 

 

 

CN
(21/08)