Chủ nhật, 17/02/2019 13:42:31

Lịch công tác tuần 37 (Từ ngày 05/9 đến ngày 11/9/2016)

Ngày đăng: 05-09-2016 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

 

Chủ tịch UBND huyện
Lê Ô Pích

Phó Chủ tịch UBND huyện
Nguyễn Đức Hiền

Phó Chủ tịch UBND huyện
Nguyễn Đại Lượng

Phó Chủ tịch UBND huyện
Nguyễn Văn Phương

Phó Chủ tịch HĐND huyện
Nguyễn Hồng Đức

Phó Chủ tịch HĐND huyện
Đoàn Mạnh Chiến

Thứ 2
(05/09)

7:00 - Dự khai giảng tại trường THPT Việt Yên 1 - Xe 188
13:00 - Tham gia đoàn giám sát HĐND tỉnh tại Lạng Giang - Xe 188

7:00 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Dự Lễ khai giảng năm học mới 2016-2017 - Thị trấn Nếnh - Xe 377
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Dự khai giảng năm học mới tại trường THCS Vân Trung - Xe 729
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Dự khai giảng năm học mới tại trường TH Vân Hà số 2 - Xe chi cục thuế
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

Thứ 3
(06/09)

7:00 - Tham gia đoàn giám sát HĐND tỉnh tại huyện Lạng Giang - Xe 188
13:00 - Tham gia đoàn giám sát HĐND tỉnh tại huyện Lạng Giang - Xe 188

7:00 - Kiểm tra cơ sở -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -
15:30 - Sinh hoạt chi bộ - PH 3

7:00 - Đi kiểm tra cơ sở -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Kiểm tra công tác hoàn thiện hồ sơ sau gắp thăm phân lô đất dịch vụ xã Hoàng Ninh - Xe 729
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

Thứ 4
(07/09)

7:00 - Tham gia đoàn giám sát HĐND tỉnh tại huyện Yên Dũng - Xe 188
13:00 - Tham gia đoàn giám sát HĐND tỉnh tại huyện Yên Dũng - Xe 188

7:00 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Kiểm tra công tác ATTP -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Chỉ đạo bảo vệ thi công xây dựng Công ty may Hà Minh - Chỉ đạo bảo vệ thi công xây dựng Công ty may Hà Minh
14:00 - giải quyết tồn tại, bất cập trong công tác GPMB, thi công các hạng mục còn lại; thanh quyết toán dư án Ql 1 A - Phòng họp số 01, tầng 6, Trụ sở liên cơ quan (Sở GTVT trủ trì)

7:00 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

Thứ 5
(08/09)

7:00 - Tham gia đoàn giám sát HĐND tỉnh tại huyện Yên Dũng - Xe 188
13:00 - Tham gia đoàn giám sát HĐND tỉnh tại huyện Yên Dũng - Xe 188

8:00 - Làm việc với Đoàn kiểm tra-Sở CThương về NTM - PH 3
13:00 - Làm việc với Đoàn kiểm tra-Sở CThương về NTM - PH 3

7:00 - Đi kiểm tra cơ sở -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

8:30 - giải quyết các nội dung liên quan tới diên tích đất đã giao đất của Tổng Cty ô tô Việt Nam - Phòng họp G2 Sở TN-MT - xe 377
13:00 - Chỉ đạo bảo vệ thi công xây dựng Công ty may Hà Minh - Xe 377

7:00 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

Thứ 6
(09/09)

7:00 - Chủ trì HN giao ban CT, các PCT UBND huyện - PH2
13:00 - Dự HN giao ban TT Huyện ủy - PH2 - Huyện ủy

7:00 - Giao ban CT, các PCT UBND huyện - PH 2
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện - Phòng họp gác 2-UBND huyện
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Dự HN giao ban CT, các PCT UBND huyện - PH2
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Dự HN giao ban CT, các PCT UBND huyện - PH2
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Dự HN giao ban CT, các PCT UBND huyện - PH2
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

Thứ 7
(10/09)

 

 

 

 

 

 

CN
(11/09)