Chủ nhật, 17/02/2019 13:07:20

Lịch công tác tuần 14 (từ ngày 27/03/2017 đến ngày 02/4/2017)

Ngày đăng: 27-03-2017 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

 

Chủ tịch UBND huyện
Lê Ô Pích

Phó Chủ tịch UBND huyện
Nguyễn Đức Hiền

Phó Chủ tịch UBND huyện
Nguyễn Đại Lượng

Phó Chủ tịch UBND huyện
Nguyễn Văn Phương

Phó Chủ tịch HĐND huyện
Nguyễn Hồng Đức

Phó Chủ tịch HĐND huyện
Đoàn Mạnh Chiến

Thứ 2
(27/03)

7:30 - Dự HN họp BCH Huyện ủy - PH3-Huyện ủy
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Dự HN họp BCH Huyện ủy - PH3-Huyện ủy
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Dự HN họp BCH Huyện ủy - PH3-Huyện ủy
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - HN làm việc với Ban Quản lý KCN - PH tầng 2, UBND tỉnh - Xe 729
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Dự HN họp BCH Huyện ủy - PH3
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Dự HN họp BCH Huyện ủy - PH3 - Huyện ủy
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

Thứ 3
(28/03)

7:30 - Dự giám sát cùng Đoàn giám sát Ban kinh tế HĐND tỉnh - Xe 188
13:00 - Dự giám sát cùng Đoàn giám sát Ban kinh tế HĐND tỉnh - Xe 188

7:30 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Dự HN kiểm điểm công tác QLNN về ATTP quý 1, nhiệm vụ quý 2 - PH2-UBND tỉnh - Xe 729
13:00 - Làm việc tại cơ quan -
15:00 - Dự HN tổng kết, rút kinh nghiệm lễ đón nhận di tích quốc gia đặc biệt Chùa Bổ Đà - Chùa Bổ Đà - Xe 729

7:30 - Làm việc với Sở GTVT rà soát điểm đón trả khách - Xe 377
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

Thứ 4
(29/03)

7:30 - Dự giám sát cùng Đoàn giám sát Ban kinh tế HĐND tỉnh - Xe 188
13:30 - Dự giám sát cùng Đoàn giám sát Ban kinh tế HĐND tỉnh - Xe 188

8:00 - Dự HN thông tin báo chí - PH3, tầng 4, Trung tâm HN tỉnh - Xe 377
13:00 - Kiểm tra sản xuất -

7:30 - Dự HN bàn giải pháp QL nghề y dược tư nhân - PH2-Sở y tế - Xe 729
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

8:00 - Dự HN sở KHĐT làm việc về dự án của Cty TNHH Ngọc Khách và Cty Vĩnh cửu - PH2, tầng 4, Sở KHĐT - Xe 086
13:30 - Dự HN sở KHĐT giám sát đường Tự - Dương Huy - PH3

7:30 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

Thứ 5
(30/03)

8:00 - Dự làm việc với Đoàn khảo sát của Bộ KHĐT về sân golf - PH2-UBND tỉnh - xe 188
13:30 - Chủ trì HN làm việc với các xã, thị trấn về chuyên đề QLĐĐ - PH3

7:30 - Kiểm tra cơ sở -
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Kiểm tra cơ sở -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Tiếp dân tại trụ sở tiếp dân huyện - Xe 729
13:30 - Dự HN làm việc với các xã, thị trấn chuyên đề QLĐĐ - PH3

7:30 - Làm việc tại cơ quan -
13:30 - Chủ trì HN giao ban TT HĐND huyện - PH2

7:30 - Dự tiếp dân tại trụ sở tiếp dân huyện -
13:30 - Dự HN giao ban TT HĐND huyện -

Thứ 6
(31/03)

7:30 - Dự HN giao ban quý I Tỉnh ủy - Tỉnh ủy - Xe 188
13:30 - Giao ban TT Huyện ủy - PH2 - Huyện ủy

7:30 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Kiểm tra cơ sở -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

Thứ 7
(01/04)

 

 

 

 

 

 

CN
(02/04)