Chủ nhật, 17/02/2019 13:26:11

Lịch công tác tuần 13 (từ ngày 20/03/2017 đến ngày 26/03/2017)

Ngày đăng: 21-03-2017 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

 

Chủ tịch UBND huyện
Lê Ô Pích

Phó Chủ tịch UBND huyện
Nguyễn Đức Hiền

Phó Chủ tịch UBND huyện
Nguyễn Đại Lượng

Phó Chủ tịch UBND huyện
Nguyễn Văn Phương

Phó Chủ tịch HĐND huyện
Nguyễn Hồng Đức

Phó Chủ tịch HĐND huyện
Đoàn Mạnh Chiến

Thứ 2
(20/03)

7:30 - Chủ trì họp UBND huyện tháng 3 - PH3
13:30 - Dự giao ban TT Huyện ủy - PH2-Huyện ủy

7:30 - Họp UBND huyện -
13:30 - HN lấy ý kiến QH vùng SX công nghệ cao - Sở NN - Xe 377

7:30 - Dự phiên họp UBND huyện tháng 3/2017 - Phòng họp gác 3, UBND huyện
8:00 - Gặp mặt học sinh dự thi HSG cấp tỉnh năm học 2016-2017 - Trường THCS Thân Nhân Trung-Xe 377
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Họp UBND huyện -
10:00 - Thẩm định hồ sơ cải tạo ao tại Thượng Lan -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Dự họp UBND huyện - PH3
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Dự họp UBND huyện T3 -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

Thứ 3
(21/03)

7:30 - Dự HN quán triệt nghị quyết - Hội trường
13:30 - Làm việc với UBKT Tỉnh ủy - PH2-Huyện ủy

7:30 - HN nghiên cứu, quán triệt kết luận của Bộ chính trị - HT
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - HN nghiên cứu, quán triệt Kết luận của Bộ chính trị - HT
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - HN nghiên cứu, quán triệt Kết luận của Bộ chính trị -
8:00 - HN đánh giá ĐTM tại Sở TNMT - PH2, Sở TNMT-Xe 729
13:30 - Làm việc với DN TN Khoa Giang và các sở ngành tỉnh - PH3, trụ sở UBND huyện; và thực địa dự án

7:30 - Dự HN quán triệt nghị quyết -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Dự HN quán triệt NQ - HT
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

Thứ 4
(22/03)

7:30 - Tiếp dân tại khu phố 1, thị trấn Bích Động - Xe 188
13:30 - Lên lớp tại lớp Trung cấp Chính trị - Trung tâm Chính trị

7:30 - Tiếp dân tại cơ sở - Xe 377
11:00 - HN rà soát nhu cầu vốn NTM 2017 - Tầng 7, Sở NN
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Đi kiểm tra công tác ATTP -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Tiếp dân tại cơ sở - Xe Thuế
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Tiếp dân tại cơ sở - Xe 729
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Tiếp dân tại cơ sở - Xe 086
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

Thứ 5
(23/03)

7:30 - Dự họp BTV Huyện ủy - PH Huyện ủy
13:00 - Dự họp BTV Huyện ủy - PH Huyện ủy

7:30 - Họp BTV Huyện ủy -
13:00 - Họp BTV Huyện ủy -
16:00 - Đón tiếp, làm việc đoàn Vĩnh Long -

7:30 - Dự họp BTV Huyện ủy - PH Huyện ủy
13:00 - Dự họp BTV Huyện ủy - PH Huyện ủy
16:00 - Đón, tiếp Đoàn công tác của tỉnh Vĩnh Long -

7:30 - Họp BTV Huyện ủy -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Dự họp BTV Huyện ủy - PH2-Huyện ủy
13:30 - Dự họp BTV Huyện ủy - PH2-Huyện ủy

7:30 - Dự nghe phản ánh kết quả tiếp dân - PH3
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

Thứ 6
(24/03)

7:30 - Chủ trì họp giao ban CT, các PCT UBND huyện - PH2
13:30 - Dự giao ban TT Huyện ủy -

7:30 - Giao ban CT, các PCT UBND huyện -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện - Phòng họp gác 2, UBND huyện
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Giao ban CT, các PCT UBND huyện -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Dự HN giao ban CT, các PCT huyện - PH2
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

Thứ 7
(25/03)

 

 

 

 

 

 

CN
(26/03)

 

 

 

 

 

 

Ban biên tập