Chủ nhật, 17/02/2019 13:46:54

Lịch công tác tuần 36 (Từ ngày 29/8 đến ngày 02/9/2016)

Ngày đăng: 29-08-2016 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

 

Chủ tịch UBND huyện
Lê Ô Pích

Phó Chủ tịch UBND huyện
Nguyễn Đức Hiền

Phó Chủ tịch UBND huyện
Nguyễn Đại Lượng

Phó Chủ tịch UBND huyện
Nguyễn Văn Phương

Phó Chủ tịch HĐND huyện
Nguyễn Hồng Đức

Phó Chủ tịch HĐND huyện
Đoàn Mạnh Chiến

Thứ 2
(29/08)

7:00 - Làm việc tại cơ quan -
10:00 - Làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh - Xe 188
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

07:30 - Làm việc với sở công thương về tiêu chí 4 và tiêu chí 7-uỷ quyền phòng ktht -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Đi kiểm tra cơ sở - Xe 377
13:00 - Làm việc tại cơ quan -
15:00 - Dự HN thông báo kết luận thanh tra BCH Quân sự huyện - BCH Quân sự

7:00 - Kiểm tra tiến độ GPMB một số dự án -
13:30 - Dự buổi làm việc kiểm điểm tiến độ thực hiện dự án Khu B, Khu đô thị Đình Trám - Sen Hồ - phòng Hội thảo tầng 4, Sở Xây dựng - Xe 729

7:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

Thứ 3
(30/08)

7:00 - Tiếp dân thường kỳ - Trụ sở tiếp dân UBND huyện - Xe 188
13:30 - Dự HN Sở NV kiểm tra quản lý tổ chức bộ máy biên chế 2016 - PH2

07:00 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - làm việc tại cơ quan -

7:30 - Dự HN tổng kết sản xuất nông nghiệp vụ Đông 2015...... - T1, Trụ sở Nhà liên cơ quan - Xe 377
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Dự Họp dân tại Thôn Bói, xã Thượng Lan. - Xe ...
8:00 - Dự làm việc với Công ty FuGiang, Trung tâm PTQĐ tỉnh, UBND xã Nội Hoàng, Vân Trung về GPMB KCN Vân Trung - UBND xã Nội Hoàng - Xe 729
13:00 - Kiểm tra tiến độ GPMB một số dự án -
15:00 - Chủ trì HN phân công nhiệp vụ Tổ văn kiện phục vụ diễn tập 2016 - PH3
7:00 - Dự HN quán triệt một số nghị quyết, đề án, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy - Trung tâm Bồi dững chính trị huyện
13:00 - Dự HN quán triệt một số nghị quyết, đề án, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy - Trung tâm Bồi dững chính trị huyện

7:00 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Dự tiếp dân tại trụ sở tiếp dân huyện - Xe 188
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

Thứ 4
(31/08)

7:00 - Dự HN giao ban tháng 8 tại UBND tỉnh - PH số 1, tầng 2 UBND tỉnh - Xe 188
13:30 - Dự HN đánh giá 9 tháng đầu năm, phương hướng những tháng cuối năm Huyện ủy - PH 3 - Huyện ủy

07:00 - Dự tiếp xúc, đối thoại với nhân dân - TT Nếnh - Xe 377
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Dự HN tiếp xúc, đối thoại nhân dân TT Nếnh - Nếnh - Xe 377
13:30 - Dự HN đánh giá công tác 9 tháng đầu năm, phương hướng những tháng cuối năm huyện ủy - PH3-Huyện ủy

7:00 - Dự HN làm việc với Sở NN về giải tỏa bãi cát vên sông - Xe 729
13:30 - Dự HN nghiệm thu cấp nhà nước đề tài lợn 3-4 máu - Phòng 205 - Bộ khoa học công nghệ - Xe 729

7:00 - Dự HN tiếp xúc, đối thoại với nhân dân - TT Nếnh - Xe 377
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Dự HN tiếp xúc, đối thoại với nhân dân - TT Nếnh - Xe 377
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

Thứ 5
(01/09)

7:00 - Dự HN quán triệt NQ, chỉ thỉ của Tỉnh ủy - Trung tâm BDCT huyện
13:00 - Dự HN quán triệt NQ, chỉ thỉ của Tỉnh ủy - Trung tâm BDCT huyện

07:00 - Dự HN quán triệt NQ, chỉ thỉ của Tỉnh ủy - Trung tâm BDCT huyện
13:00 - Dự HN quán triệt NQ, chỉ thỉ của Tỉnh ủy - Trung tâm BDCT huyện

7:00 - Dự quán triệt NQ, chỉ thị của Tỉnh - Trung tâm BDCT huyện
13:00 - Dự quán triệt NQ, chỉ thị của Tỉnh - Trung tâm BDCT huyện

7:00 - Dự HN quán triệt một số nghị quyết, đề án, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy - Trung tâm Bồi dững chính trị huyện
13:00 - Dự HN quán triệt một số nghị quyết, đề án, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy - Trung tâm Bồi dững chính trị huyện

7:00 - Dự HN quán triệt NQ, chỉ thị của Tỉnh - Trung tâm BDCT huyện
13:00 - Dự HN giao ban TT HĐND huyện - PH2
7:00 - Nghỉ quốc khánh 2/9 -
13:00 - Nghỉ quốc khánh 2/9 -

7:00 - Dự HN quán triệt NQ, chỉ thị của Tỉnh - Trung tâm BDCT huyện
13:00 - Dự HN giao ban TT HĐND huyện - PH2

Thứ 6
(02/09)

7:00 - Nghỉ quốc khánh 2/9 -
13:00 - Nghỉ quốc khánh 2/9 -

07:00 - Nghỉ lễ Quốc khánh -
13:00 - Nghỉ lễ Quốc khánh -

7:00 - Nghỉ quốc khánh 2/9 -
13:00 - Nghỉ quốc khánh 2/9 -

7:00 - Nghỉ lễ Quốc khánh -
13:00 - Nghỉ lễ Quốc khánh -

7:00 - Nghỉ quốc khánh 2/9 -
13:00 - Nghỉ quốc khánh 2/9 -

7:00 - Nghỉ quốc khánh 2/9 -
13:00 - Nghỉ quốc khánh 2/9 -

Thứ 7
(03/09)

 

 

 

 

 

 

CN
(04/09)