Chủ nhật, 17/02/2019 13:49:36

Lịch công tác tuần 9 (từ ngày 20/02/2017 đến ngày 26/02/2017)

Ngày đăng: 20-02-2017 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

 

Chủ tịch UBND huyện
Lê Ô Pích

Phó Chủ tịch UBND huyện
Nguyễn Đức Hiền

Phó Chủ tịch UBND huyện
Nguyễn Đại Lượng

Phó Chủ tịch UBND huyện
Nguyễn Văn Phương

Phó Chủ tịch HĐND huyện
Nguyễn Hồng Đức

Phó Chủ tịch HĐND huyện
Đoàn Mạnh Chiến

Thứ 2
(20/02)

7:30 - Làm việc tại cơ quan -
13:30 - Dự họp buổi làm việc triển khai các dự án nhà ở công nhân KCN (PH tầng 3- VP UBND tỉnh) - Xe 188

7:30 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Kiểm tra cơ sở -

7:30 - Làm việc tại cơ quan -
14:00 - Làm việc với Đoàn Thanh tra Sở Nội vụ về công tác quản lý tôn giáo -

7:30 - Làm việc tại cơ quan -
13:30 - HN kiểm điểm tình hình triển khai các dự án nhà ở công nhân - PH3-Văn phòng UBND tỉnh - Xe 377

7:30 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

Thứ 3
(21/02)

7:30 - Dự họp BTV Huyện uỷ- PH Huyện uỷ -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Họp BTV Huyện ủy -
13:30 - Họp Hội đồng khoa học công nghệ -

7:30 - Dự họp BTV Huyên ủy - Phòng họp gác 2, Huyện ủy
13:00 - Làm việc cùng Viện Văn học Nghệ thuật VN - Chùa Bổ Đà
16:00 - Làm việc với các cơ quan liên quan về BHYT - Phòng họp gác 2, UBND huyện

7:30 - Họp BTV Huyện ủy -
13:00 - Kiểm tra cưỡng chế thu hồi đất xây dựng KCN Vân Trung -

7:30 - Dự họp BTV Huyện ủy - PH2 - Huyện ủy
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

Thứ 4
(22/02)

7:30 - Chủ trì HN làm việc với xã Thượng Lan- Xe 188 -
13:30 - Dự HN Phó bí thư tỉnh ủy về làm việc -

7:30 - Dự HN làm việc với xã Thượng Lan - Xe 188
13:00 - Dự HN Phó bí thư tỉnh ủy về làm việc - PH3

7:30 - Họp BTC Lễ hôi chùa Bổ Đà - Phòng họp gác 3, UBND huyện
14:00 - Dự HN đánh giá công tác phối hợp tuyên truyền - PH5, Đài PTTH tỉnh

7:30 - Làm việc với UBND xã Tiên Sơn về giải quyết đơn -
13:30 - Làm việc với UBND TT Bích Động về giải quyết đơn ông Đậu -

7:30 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

Thứ 5
(23/02)

7:30 - Chủ trì HN làm việc với xã Trung Sơn- Xe 188 -
14:00 - Chủ trì HN làm việc với xã Tiên Sơn- Xe 188 -

7:30 - Dự HN làm việc với xã Trung Sơn - Xe 188
14:00 - Dự họp BCĐ phát triển kinh tế tập thể tỉnh - Xe 377

8:00 - Dự Lễ hội Đền Tả Phủ Kỳ Lừa - Thành phố Lạng Sơn - Xe 729
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Dự HN tập huấn giải quyết đơn thư - Phòng Hội thảo
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Làm việc tại cơ quan -
13:30 - Dự HN giao ban TT HĐND huyện - PH2

7:30 - Làm việc tại cơ quan -
13:30 - Dự HN giao ban TT HĐND huyện - PH2

Thứ 6
(24/02)

7:30 - Chủ trì HN giao ban CT, các PCT UBND huyện- PH2 -
13:30 - Dự HN giao ban TT Huyện uỷ- PH2 Huyện uỷ -

7:30 - Giao ban CT, các PCT UBND huyện -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện - Phòng họp gác 2, UBND huyện
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Giao ban CT, các PCT UBND huyện -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Dự HN giao ban TT HĐND huyện - PH2
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

Thứ 7
(25/02)

 

 

 

 

 

 

CN
(26/02)