Chủ nhật, 24/02/2019 06:02:56

Nông dân thôn Văn xá xã Bích Sơn hưởng ứng công tác dồn điền đổi thửa lần thứ 02

Ngày đăng: 15-02-2017 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

Thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục vận động nông dân thực hiện "dồn điền, đổi thửa", tổ chức các mô hinh sản xuất hàng hóa tập trung trong lĩnh vực nông nghiệp; thực hiện chương trình số 12- CTr/HU của Huyện ủy Việt Yên về nâng cao chất lượng sản xuất nông nghiệp hàng hóa, gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015-2020 các kế hoạch của UBND huyện, xã về việc dồn điền, đổi thửa gắn với xây dựng cánh đồng mẫu

Ngày 03/02/2016 Ban chỉ đạo DĐĐT xã Bích Sơn đã xây dựng Kế hoạch, chỉ đạo Cấp ủy, BLĐ thôn Văn Xá thành lập Tiểu ban, xây dựng Phương án lãnh đạo nhân dân tiến hành DĐĐT lần thứ hai. Ngày 4/10/2016 thôn bắt đầu thực hiện các bước theo Quy trình, ngày 03/12/2016 (90 ngày) thôn Văn Xá là thôn thứ 6/7 của xã đã hoàn thành công tác DĐĐT lần thứ hai với kết quả như sau: Tổng số hộ tham gia DĐĐT là 163 hộ với tổng diện tích đất nông nghiệp là 32 ha, số thửa mỗi hộ từ 7- 8 thửa trước khi DĐĐT xuống còn trung bình mỗi hộ 2 thửa, trung bình mỗi thửa từ 720 m2 trở lên, có 31 hộ một thửa. Đặc biệt là các thửa ruộng đều tiếp giáp với mương và đường giao thông nội đồng.  Đến thời điểm này (25/2/2017) các hộ đã cấy xong vụ chiêm xuân trên các thửa ruộng mới. Công việc cuối cùng của Ban chỉ đạo từ xã đến thôn hiện nay là hoàn tất các hồ sơ thửa đất đề nghị UBND huyện cấp GCNQSD đất cho các hộ.

Có được kết quả trên, Hội Nông dân xã đã triển khai nhiều hình thức vận động tuyên truyền từ hội nghị của xã đến thôn. Từ đó đã làm cho mỗi cán bộ, hội viên thay đổi nhận thức từ thờ ơ, thách thức sang ủng hộ, gương mẫu và tích cực tham gia các tiểu ban, đóng góp rất lớn trong công tác DĐĐT của xã.

Cánh đồng làng Văn Xá sau khi dồn điền đổi thửa

Nguyễn Văn Nguyện - Chủ tịch Hội Nông dân xã Bích Sơn