Chủ nhật, 17/02/2019 13:49:39

Lịch công tác tuần 8 (từ ngày 13/02/2017 đến ngày 19/02/2017)

Ngày đăng: 13-02-2017 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

 

Chủ tịch UBND huyện
Lê Ô Pích

Phó Chủ tịch UBND huyện
Nguyễn Đức Hiền

Phó Chủ tịch UBND huyện
Nguyễn Đại Lượng

Phó Chủ tịch UBND huyện
Nguyễn Văn Phương

Phó Chủ tịch HĐND huyện
Nguyễn Hồng Đức

Phó Chủ tịch HĐND huyện
Đoàn Mạnh Chiến

Thứ 2
(13/02)

7:30 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Đi kiểm tra cơ sở -

7:30 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Đi kiểm tra cơ sở -

7:30 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

Thứ 3
(14/02)

7:30 - Tiếp dân tại Thôn Cầu, xã Tự Lạn (HĐND huyện) - Xe 188
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Tiếp dân tại thôn Quả, xã Trung Sơn (đại biểu HĐND huyện) - Xe 377
13:00 - Kiểm tra sản xuất -

7:30 - Kiểm tra công tác ATTP -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Tiếp dân tại thôn Tam Tầng, xã Quang Châu (đại biểu HĐND huyện) - Xe 086
13:00 - HN chuẩn bị cưỡng chế, bảo vệ thi công dự án KCN Vân Trung -

7:30 - Tiếp dân tại thôn Yên Viên, xã Vân Hà (đại biểu HĐND huyện) - Xe CA
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Tiếp dân tại cơ sở của HĐND huyện (thôn Xuân Minh, xã Hương Mai) - Xe 729
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

Thứ 4
(15/02)

7:30 - Dự lễ giao nhận quân - SVĐ huyện
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Dự lễ giao nhận quân - SVĐ huyện
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Dự lễ giao nhận quân - SVĐ huyện
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Tiếp dân tại trụ sở tiếp dân huyện -
13:00 - Làm việc với PV báo -

7:30 - Dự lễ giao nhận quân - SVĐ huyện
14:00 - Chủ trì HN nghe phản ánh kết quả tiếp dân - PH3

7:30 - Tiếp dân tại trụ sở tiếp dân huyện -
14:00 - Dự HN nghe phản ánh kết quả tiếp dân - PH3

Thứ 5
(16/02)

7:30 - Chủ trì HN làm việc với xã Hoàng Ninh - Xe 188
13:00 - Chủ trì HN làm việc với xã Vân Trung - Xe 188

7:30 - Dự HN làm việc với UBND xã Hoàng Ninh - Xe 188
13:00 - Dự HN làm việc với UBND xã Vân Trung - Xe 188

7:30 - Kiểm tra công tác tổ chức Lễ hội Thổ Hà -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Kiểm điểm tiến độ GPMB dự án Chợ mới Bích Động -

7:30 - Làm việc tại cơ quan -
14:00 - Dự giao ban TT HĐND huyện - PH2

7:30 - Làm việc tại cơ quan -
14:00 - Dự giao ban TT HĐND huyện -

Thứ 6
(17/02)

7:30 - Chủ trì HN giao ban CT, các PCT UBND huyện - PH2
13:30 - Dự HN giao ban TT Huyện ủy - PH2-Huyện ủy

7:30 - Giao ban CT, các PCT UBND huyện -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện - Phòng họp gác 2, UBND huyện
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Giao ban CT, các PCT UBND huyện -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

Thứ 7
(18/02)

 

 

 

 

 

 

CN
(19/02)