Thứ 6, 22/02/2019 22:31:35

Lịch công tác tuần từ ngày 22/8/2016-28/8/2016

Ngày đăng: 23-08-2016 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

 

Chủ tịch UBND huyện
Lê Ô Pích

Phó Chủ tịch UBND huyện
Nguyễn Đức Hiền

Phó Chủ tịch UBND huyện
Nguyễn Đại Lượng

Phó Chủ tịch UBND huyện
Nguyễn Văn Phương

Phó Chủ tịch HĐND huyện
Nguyễn Hồng Đức

Phó Chủ tịch HĐND huyện
Đoàn Mạnh Chiến

Thứ 2
(22/08)

7:00 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Dự HN công bố Quyết định thanh tra - PH3

7:00 - Kiểm tra sản xuất, hệ thống đê điều - Xe 729
13:30 - Dự họp HĐND xã Minh Đức - Nhà Văn hóa thôn Kẹm - Xe 729

7:30 - Dự HN kiểm điểm công tác quản lý nhà nước về ATTP - PH T2, UBND tỉnh - Xe 377
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Đi kiểm tra cơ sở -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Dự HN giao TT HĐND huyện - PH3
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Dự HN giao ban TT HĐND huyện - PH3
13:30 - Dự họp HĐND xã Minh Đức - Xã Minh Đức - Xe 729

Thứ 3
(23/08)

7:00 - Dự HN tổng kết 20 năm PL dự bị động viên - HT - UBND huyện
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Dự họp HĐND xã Minh Đức - Nhà Văn hóa thôn Kẹm - Xe 729
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Đi kiểm tra cơ sở - Xe 377
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Đi kiểm tra cơ sở -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Dự HN tổng kết 20 năm PL dự bị động viên - HT-UBND huyện
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

Thứ 4
(24/08)

7:00 - Dự HN tổng kết năm học 2015 - 2016 - HT-UBND huyện
13:00 - Kiểm tra dự án đến thờ Thân Nhân Trung - Nếnh - Xe 188

7:00 - Kiểm tra đê điều - Xe 729
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Dự HN trực tuyến về bảo vệ môi trường - Ph T2, UBND tỉnh
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Dự HN làm việc với PCT UBND tỉnh Dương Văn Thái về KCN Vân Trung - phòng họp, Công ty FuGiang, KCN Vân Trung - Xe 377
13:00 - Đi kiểm tra cơ sở -

7:00 - Dự HN tổng kết năm học 2015 - 2016 - HT - UBND huyện
13:30 - Dự họp HĐND xã Bích Sơn - Xã Bích Sơn

7:00 - Dự HN tổng kết năm học 2015 - 2016 -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

Thứ 5
(25/08)

7:00 - Dự HN giao ban Khối nội chính - PH - Huyện ủy
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Làm việc cùng Đoàn công tác của Bộ Y tế - Xe 729
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Tập huấn về xây dựng - Hội trường Nhà khách tỉnh - Xe 377
13:30 - Tập huấn về xây dựng - Hội trường Nhà khách tỉnh - Xe 377
14:00 - Dự buổi làm việc với sở GTVT về việc quyết toán, kiểm điểm công tác GPMB quốc lộ 1 - phòng họp, Sở GTVT

7:00 - Dự họp HĐND xã Bích Sơn - Xã Bích Sơn
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

Thứ 6
(26/08)

7:00 - Chủ trì HN giao ban CT, các PCT UBND huyện - PH2
13:00 - Dự HN giao ban TT Huyện ủy - PH2 - Huyện ủy

7:00 - Dự giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện - PH2
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Dự Đại hội chữ thập đỏ nhiệm kỳ 2016 - 2021 - HT-UBND huyện
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện - PH2
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Dự HN giao ban CT, các PCT UBND huyện - PH2
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Dự HN giao ban CT, các PCT UBND huyện - PH2
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

Thứ 7
(27/08)

 

 

7:30 - Dự Hội thi công chức văn hóa giỏi tỉnh BG - Rạp Sông Thương - Xe 729

 

 

 

CN
(28/08)