Thứ năm, 21/02/2019 19:30:02

TỔNG HỢP CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VIỆT YÊN NĂM 2018

Ngày đăng: 01-10-2018 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>


Stt Tên công trình hoặc hạng mục CT Chủ đầu tư Địa điểm xây dựng Tổng mức đầu tư được duyệt (Đồng) Thời gian khởi công Thời gian hoàn thành theo kế hoạch
1 Rãnh thoát nước thải nội thôn, thôn Vân Cốc 1, xã Vân Trung UBND xã Vân Trung thôn Vân Cốc 1, xã Vân Trung           592,806 2018 2018
2 Nhà văn hoá thôn Vân Cốc 4, xã Vân Trung UBND xã Vân Trung thôn Vân Cốc 4, xã Vân Trung        2,455,094 2018 2018
3 Nhà văn hoá Dĩnh Sơn, Trung Sơn UBND xã Trung Sơn  Dĩnh Sơn, Trung Sơn        2,338,662 2018 2018
4 Nhà văn hoá Sơn Hải, Trung Sơn UBND xã Trung Sơn  Sơn Hải, Trung Sơn        1,197,772 2018 2018
5 Cải tạo, nâng cấp khu thể thao xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên UBND xã Tiên Sơn  xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên           733,993 2018 2018
6 Nhà lớp học 2 tầng 4 phòng, nhà bếp, san nền xã Hương Mai UBND xã Hương Mai xã Hương Mai        2,958,102 2018 2018
7 Khu dân cư Đông Tiến, xã Quang Châu UBND xã Quang Châu Đông Tiến, xã Quang Châu        1,002,688 2018 2018
8 Cải tạo, nâng cấp khu điều trị METHADOL Trung tâm y tế dự phòng Thị trấn Bích Động           354,599 2018 2018
9 Điểm kinh doanh dịch vụ tập trung thôn Xuân Lạn,xã Hương Mai UBND xã Hương Mai  thôn Xuân Lạn,xã Hương Mai        1,181,419 2018 2018
10 Đường giao thông nội đồng thôn Đồng Mối, xã Hương Mai UBND xã Hương Mai thôn Đồng Mối, xã Hương Mai           572,367 2018 2018
11 Nhà văn hoá thôn Vân Cốc 3, xã Vân Trung UBND xã Vân Trung thôn Vân Cốc 3, xã Vân Trung        1,634,447 2018 2018
12 Cải tạo, nâng cấp đường Làng Tự- Dương Huy (Hạng mục: dịch chuyển đường điện dây 0,4kv và dây 35kv) Ban QLDA ĐTXD huyện xã Trung Sơn        1,223,360 2018 2018
13 Cải tạo, nâng cấp đường Làng Tự- Dương Huy (Hạng mục: dịch chuyển đường viễn thông) Ban QLDA ĐTXD huyện xã Trung Sơn        1,106,687 2018 2018
14 Trường THCS Thân Nhân Trung, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang Ban QLDA ĐTXD huyện Thị trấn Bích Động        4,281,816 2018 2018
15 Quảng trường trung tâm huyện Việt Yên; hạng muc: Hạ ngầm đường dây từ cột số 19A đến cột số 21 đường dây 35kv Ban QLDA ĐTXD huyện Thị trấn Bích Động        2,970,460 2018 2018
16 Trường mầm non Tiên Sơn; Hạng mục Nhà lớp học 2 tầng 6 phòng học và nhà bếp ăn Ban QLDA ĐTXD huyện xã Tiên Sơn        4,989,946 2018 2018
17 Chùa thôn Vàng. Xã Bích Sơn, huyện Việt Yên UBND xã Bích Sơn Thôn Vàng, xã Bích Sơn        3,273,608 2018 2018
18 Đình Đạo Ngạn, xã Quang Châu, huyện Việt Yên UBND xã Quang Châu xã  Đạo Ngạn, xã Quang Châu        1,118,478 2018 2018
19 Trường mầm non xã Bích Sơn; Hạng mục: Nhà đa năng UBND xã Bích Sơn xã Bích Sơn        4,312,012 2018 2018
20 Tu bổ chùa Hưng Đạo, xã Quang Châu; Hạng mục: Tiền đường, Thượng Điện và Hậu Cung UBND xã Quang Châu xã Quang Châu        3,404,339 2018 2018
21 Nhà văn hoá thôn My Điền 3, xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang (Hạng mục: Nhà vệ sinh, sân, nhà để xe, cổng tường rào, bồn hoa) UBND xã Hoàng Ninh xã Hoàng Ninh        1,106,648 2018 2018
22 Nhà văn hoá khu phố 3, nhà vệ sinh chung, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang UBND thị trấn Bích Động Thị trấn Bích Động        3,570,166 2018 2018
23 Nhà văn hoá khu phố 1, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang UBND thị trấn Bích Động Thị trấn Bích Động        2,758,666 2018 2018
24 Cứng hoá kênh tưới cánh đồng Thích, thôn Tân Sơn, xã Trung Sơn UBND xã Trung Sơn Thôn Tân Sơn, xã Trung Sơn           309,736 2018 2018
25 Cứng hoá kênh tưới thôn Nguyễn, xã Trung Sơn UBND xã Trung Sơn thôn Nguyễn, xã Trung Sơn        1,105,331 2018 2018
26 Cứng hoá kênh tưới thôn Sơn Quang, xã Trung Sơn UBND xã Trung Sơn thôn Sơn Quang, xã Trung Sơn           114,792 2018 2018
27 Cải tạo, nâng cấp khuôn viên và cổng điện tử UBND xã Bích Sơn, huyện Việt Yên UBNS xã Bích Sơn xã Bích Sơn        1,142,551 2018 2018
28 Tu bổ, sửa chữa cấp, tôn tạo di tích lịch sử Đền Chằm, xã Tăng Tiến (Hạng mục: San nền) UBND xã Tăng Tiến thôn Chằm, xã Tăng Tiến        1,440,389 2018 2018
29 Trường tiểu học số 2 Hạng mục Nhà lớp học 8 phòng học xã Minh Đức Ban QLDA ĐTXD huyện xã Minh Đức        8,386,197 2018  
30 Tu bổ, nâng cấp, tôn tạo di tích lịch sử đền chằm, thôn Chằm, xã Tăng Tiến UBND xã Tăng Tiến xã Tăng Tiến        6,811,083 2018 2018
31 Xây dựng Quảng trường trung tâm huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang (hạng mục Đài tưởng niệm) Ban QLDA huyện Thị trấn Bích Động         7,753,590 2018 2018
32 Xây dựng Quảng trường trung tâm huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang (hạng mục Đài tưởng niệm) Ban QLDA huyện Thị trấn Bích Động       14,958,724 2018 2018
33 Cải tạo, sửa chữa trường tiểu học xã Tăng Tiến; Hạng mục: Sân , nhà xe, thư viện UBND xã Tăng Tiến xã Tăng Tiến           436,043 2018 2018
34 Đền thờ Thạc Tướng quân Thần Tướng Khu di tích Chùa Bổ đà Ban QLDA xã Tiên Sơn        9,750,339 2018 2018
35 Trường mầm non Hoạ My, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên UBND thị trấn Bích Động Thị trấn Bích Động           201,416 2018 2018
36 Đường GTNT thôn Trúc Tay, xã Vân Trung UBND xã Vân Trung xã Vân Trung        2,270,880 2018 2018
37 Khu dân cư thôn Bẩy, xã Tăng Tiến, huyện ViệtYên, tỉnh Bắc Giang Ban QLDA ĐTXD huyện xã Tăng Tiến      10,052,050 2018 2018
38 Khu nhà thuật ra Vai Cầy thôn Quang Biểu, xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang Ban QLDA ĐTXD huyện xã Quang Châu        3,381,291 2018 2018
39 Đường GTNT thôn Kim Viên, xã Tiên Sơn UBND xã Tiên Sơn xã Tiên Sơn           384,460 2018 2018
40 Cải tạo, nâng cấp khu thể thao xã Tiên Sơn UBND xã Tiên Sơn xã Tiên Sơn           733,993 2018 2018
41 Cải tạo, nâng cấp đường Nếnh - Bổ Đà - Vân Hà (đoạn ngã tư Thượng Lát đi Ngã 3 Can Vang) xã Tiên Sơn Ban QLDA ĐTXD huyện Đường huyện Nếnh- Bổ Đà- Vân Hà      11,960,968 2018 2018
42 Đường tuyến Kênh 6 đi đê Thượng Lan, xã Thượng Lan (đoạn Đình Dinh đi Sân Vận động UBND xã Thượng Lan xã Thượng Lan        1,093,882 2018 2018
43 Đường tuyến Kênh 6 đi đê Thượng Lan, xã Thượng Lan (đoạn Trại Giữa đi Đình Dinh ) UBND xã Thượng Lan xã Thượng Lan           528,658 2018 2018
44 Tuyến Hà Thượng, Thượng Lan đi Tam Bình, Ngọc Thiện UBND xã Thượng Lan xã Thượng Lan           897,121 2018 2018
45 Tuyến đường thôn Nguộn, xã Thượng Lan đi Mỏ Thổ xã Minh Đức UBND xã Thượng Lan xã Thượng Lan           648,012 2018 2018
46 Đường GTNT thôn Ải Quang đi thôn Khả Lý, xã Quảng Minh UBND xã Trung Sơn Aỉ  Quang, xã Trung Sơn           459,849 2018 2018
47 Đường vào chùa thôn Đạo Ngạn, xã Quang Châu UBND xã Quang Châu Đạo Ngạn 1, xã Quang Châu        1,181,811 2018 2018
48 Cải tạo, nâng cấp đường từ đê Đại Hà đi Tam Tầng - Núi Hiểu UBND xã Quang Châu xã Quang Châu        3,360,586 2018 2018
49 Chuyển đổi MĐSD đất sang khu dân cư mới Đạo Ngạn 2, xã Quang Châu,
huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
UBND xã Quang Châu Đạo Ngạn 2, xã Quang Châu        2,891,161 2018 2018
50 Xây dựng khu dân cư thôn Núi Hiểu, xã Quang Châu (phát sinh) Ban QLDA ĐTXD huyện Núi Hiểu, xã Quang Châu        2,182,889 2018 2018
51 GPMB, Đầu tư hạ tầng các khu dân cư đấu giá quyền sử dụng đất (Hạng mục: Hợp tác xã Việt Ý) Ban QLDA ĐTXD huyện Thị trấn Nếnh           947,556 2018 2018
52 Xây dựng hạ tầng khu dân cư thôn Ninh Động (giai đoạn 1), xã Ninh Sơn Ban QLDA ĐTXD huyện Ninh Động, xã Ninh Sơn        1,350,509 2018 2018
53 Xây dựng hạ tầng khu dân cư thôn Ninh Động (giai đoạn 2), xã Ninh Sơn Ban QLDA ĐTXD huyện Ninh Động, xã Ninh Sơn        1,330,158 2018 2018
54 Hạ tầng khu dân cư Vai Cày, xã Quang Châu, huyện Việt Yên Ban QLDA ĐTXD huyện xã Quang Châu        3,336,935 2018 2018
55 Cứng hoá đường giao thông nông thôn xã Tăng Tiến; hạng mục: Nền, mặt đường đoạn đường trục xã từ Hồ Đình thôn 7 đến đường dân sinh QL1 UBND xã Tăng Tiến xã Tăng Tiến        1,140,571 2018 2018
56 Xây dựng hạ tầng khu dân cư thôn Cao Lôi, xã Ninh Sơn, huyện Việt Yên UBND xã Ninh Sơn Cao Lôi, xã Ninh Sơn        2,661,781 2018 2018
57 Cải tạo, nâng cấp đường Kẹm - Lai Ban QLDA ĐTXD huyện Đường huyện Kẹm - Lai      10,660,799 2018 2018
58 Cải tạo, nâng cấp trục chính từ làng Nghề Vân Hà đi cổng làng Thổ Hà, xã Vân Hà, huyện Việt Yên Ban QLDA ĐTXD huyện xã Vân Hà      10,518,234 2018 2018
59 Cải tạo, nâng cấp đường nội đồng xã Vân Hà, huyện Việt Yên Ban QLDA ĐTXD huyện xã Vân Hà           844,616 2018 2018
60 Cải tạo, nâng cấp đường xã Thượng Lan, huyện Việt Yên Ban QLDA ĐTXD huyện xã Thượng Lan        1,500,000 2018 2018
61 Cải tạo, nâng cấp đường nội đồng xứ đồng Ngõ Chảy, thôn Trung thị trấn Bích Động UBND thị trấn Bích Động thị trấn Bích Động           569,972 2018 2018
62 Đương bê tông khu dân cư vườn rát thôn Trung, Bích Động UBND thị trấn Bích Động thị trấn Bích Động        1,195,229 2018 2018
63 Cải tạo, nâng cấp đường nội đồng xứ đồng Nên Nội, thôn Đông thị trấn Bích Động UBND thị trấn Bích Động thôn Đông Thị trấn Bích Động        1,200,392 2018 2018
64 Đươờng giao thông trục chính thôn Ninh Khánh, thị trấn Nếnh UBND thị trấn Nếnh Thôn Ninh Khánh, thị trấn Nếnh      10,589,488 2018 2018
65 Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn Đạo Ngạn UBND xã Quang Châu Thôn Đạo Ngạn, xã Quang Châu        1,982,049 2018 2018
66 Cải tạo, nâng cấp kênh tưới đầu nguồn 3 thôn: Lương Tài, thôn Kim Viên, thôn Quả UBND xã Tiên Sơn xã Tiên Sơn        1,148,452 2018 2018
67 Đường giao thông nông thôn Kim Viên, xã Tiên Sơn UBND xã Tiên Sơn xã Tiên Sơn           422,475 2018 2018
68 Cải tạo, nâng cấp hệ thống đường giao thông nội đồng và hệ thống mương tưới tiêu khu trồng rau sạch thôn Minh Sơn, xã Trung Sơn Ban QLDA huyện xã Trung Sơn        7,755,675 2018 2018
69 Cứng hóa đường giao thông thôn Vàng, xã Bích Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang UBND xã Bich  Sơn thôn Vàng, xã Bích Sơn        1,521,020 2018 2018
70 Nạo vét kênh T6 xã Hồng Thái, xã Tăng Tiến Ban QLDA ĐTXD huyện xã Tăng Tiến- xã Hồng Thái        5,252,111 2018 2018
71 Tu bổ, sửa chữa cấp bách kênh tiêu thôn Thượng Lát, xã Tiên Sơn Phòng Nông nghiệp PTNT thôn Thượng Lát, xã Tiên Sơn           491,010 2018 2018
72 Xây dựng hạ tầng nhóm dân cư thôn 6, xã Việt Tiến Việt Tiến  thôn 6, xã Việt Tiến           599,914 2018 2018
73 Trường tiểu học xã Quang Châu, hạng mục: nhà lớp học 4 phòng 2 tầng UBND xã Quang Châu Công ty Toàn Cương        1,825,501 2018 2018
74 Kênh mương nội đồng thôn Vân Cốc II UBND Xã Vân Trung Vân Cốc II- Xã Vân Trung        1,054,452 2018 2018
75 Đường GTNT thôn Lửa Hồng, xã Tự Lạn UBND xã Tự Lạn  thôn Lửa Hồng, xã Tự Lạn        1,149,122 2018 2018
76 Cải tạo hồ chứa nước Đồng trên thôn Sơn Quang, xã Trung Sơn Phòng Nông nghiệp PTNT  thôn Sơn Quang, xã Trung Sơn   2018 2018
77 Cải tạo hồ chứa nước Đồng dưới thôn Sơn Quang, xã Trung Sơn Phòng Nông nghiệp PTNT  thôn Sơn Quang, xã Trung Sơn   2018 2018
78 Khu Xử lý rác thải xã Thượng Lan; hạng mục: Sân, cổng, tường rào UBND Thượng Lan xã Thượng Lan   2018 2018
79 Đường giao thông thôn Đông Tiến, xã Quang Châu, huyện Việt Yên UBND xã Quang Châu  thôn Đông Tiến, xã Quang Châu   2018 2018
80 Trường mầm non xã Tăng Tiến hạng mục: Cải tạo, nâng cấp nhà lớp học, nhà bảo vệ, nhà vệ sinh UBND xã Tăng Tiến xã Tăng Tiến           540,029 2018 2018
81 Đường giao thông nông thôn thôn Chùa, thôn Phúc Long, xã Tăng Tiến; hạng mục: Đổ BTXM trước trường THCS xã UBND xã Tăng Tiến xã Tăng Tiến           452,000 2018 2018
82 Trường Thân Nhân Trung; hạng mục: Sân, rãnh thoát nước, bồn hoa UBND thị trấn Bích Động Thị trấn Bích Động        1,019,251 2018 2018
83 Kênh tưới nội đồng thông Nguyễn, trung sơn UBND xã Trung Sơn  thôn Nguyễn, trung sơn        1,143,745 2018 2018
84 Đường giao thông từ chùa bổ đi cửa kẹm (cứng hoá đường giao thông nội thôn, thôn Thượng Lát, xã Tiên Sơn, đoạn ra nghĩa trang) UBND xã Tiên Sơn xã Minh Đức        1,624,628 2018 2018
85 Cứng hoá kênh mương thôn Đồng Ích, xã Hương Mai UBND xã Hương Mai thôn Đồng Ích, xã Hương Mai           399,363 2018 2018
86 Cứng hoá kênh mương xóm 3, đoạn từ Quốc lộ 37 đi cầu Mai Hạ, thôn Mai , xã Hương Mai UBND xã Hương Mai Cầu Mai Hạ, thôn Mai Hạ , xã Hương Mai           909,845 2018 2018
87 Cải tạo trường tiểu học Quảng Minh số 2, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang UBND xã Quang Minh xẫ Quảng Minh           619,206 2018  
88 Cống chằm, xã Hoàng Ninh Ban QLDA ĐTXD huyện xã Hoàng Ninh        1,100,000 2018 2018
89 Chợ dân sinh khu dân cư Thương Mại Bích Sơn (hạng mục: Nhà tạp hoá, nhà WC) UBND xã Bích Sơn xã Bích Sơn        1,141,196 2018 2018
90 Chợ dân sinh khu dân cư Thương Mại Bích Sơn (hạng mục: Nhà chợ thực phẩm tươi, hè chợ...) UBND xã Bích Sơn xã Bích Sơn        1,206,627 2018 2018
91 Kênh Hậu cầu Kẹm xã Minh Đức, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang UBND xã Minh Đức xã Minh Đức        1,197,379 2018 2018
92 Tuyến kênh từ thôn Cầu Treo đến Nhà ông Lại thôn Nghĩa Thượng, xã Minh Đức UBND xã Minh Đức xã Minh Đức        1,135,238 2018 2018