Chủ nhật, 17/02/2019 22:37:08

THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI CÁC XÃ: BÍCH SƠN, MINH ĐỨC

Ngày đăng: 09-10-2018 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

        1. Tài sản đưa ra đấu giá:

- Quyền sử dụng 77 lô đất ở tại xã: Bích Sơn, Minh Đức.

- Tổng diện tích các lô đất là: 10.685,1 m2;

- Tổng giá khởi điểm 77 lô đất trên là: 69.961.975.000 đồng.

2. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ

Từ ngày đăng thông báo đến 16 giờ 30  ngày 10/10/2018 tại Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Xem thông tin chi tiết tại đây!