Thứ năm, 21/02/2019 05:16:09

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở THUỘC HUYỆN VIỆT YÊN, TỈNH BẮC GIANG (Cuộc đấu giá ngày 24/01, ngày 25/01, ngày 26/01 năm 2019)

Ngày đăng: 14-01-2019 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

Trung tâm Phát triển Quỹ đất và CCN huyện Việt Yên phối hợp với đơn vị đấu giá chuyên nghiệp tổ chức 03 cuộc đấu giá quyền sử dụng đất ở trên địa bàn các xã, thị trấn  huyện Việt Yên như sau:

A. CUỘC ĐẤU GIÁ QSD ĐẤT NGÀY 24/01/2019  

I.THÔNG TIN KHU ĐẤT

Khu dân cư đường Nguyễn Thế Nho, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên.

- Tổng số lô: 98 lô bao gồm:

+ Dãy N010: 68 lô;

+ Dãy N011: 31 lô.

- Diện tích từ 81 m2 đến 117,6 m2/lô

- Giá khởi điểm: Từ  810.000.000 đồng đến 1.515.000.000 đồng/ lô.

- Tiền đặt trước: Từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000đồng/1 lô đất.

- Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000đồng/lô đất.

(Các thông tin trên có trong hồ sơ đấu giá).

II. BÁN HỒ SƠ, XEM ĐẤT THỰC ĐỊA

Từ ngày 10/01/2019 đến 16 giờ 00 ngày 22/01/2019.

Tham khảo hồ sơ tại các địa điểm sau:

+ Tại UBND thị trấn Bích Động;

+ Trung tâm Phát triển quỹ đất & CCN huyện Việt Yên;

+ Công ty TNHH Đấu giá Hùng Dương, Bắc Giang

III. ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, NỘP TIỀN ĐẶT TRƯỚC

Thời gian, địa điểm nộp đơn đăng ký, tiền đặt trước và tiền hồ sơ tham gia đấu giá QSD đất (kèm theo bản phô tô CMND)

- Đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 10/01/2019 đến 16 giờ 00 ngày 22/01/2019.

- Thu tiền đặt trước từ 7 giờ 30 ngày 21/01/2018 đến 16 giờ 00 ngày 22/01/2019 tại địa điểm sau:

- Ngân Hàng Bưu Điện Liên Việt- chi nhánh Việt Yên: địa chỉ số 622, đường Thân Nhân Trung , Bích Động, Việt Yên (cách lô cốt 200m).

Nộp vào tài khoản số: 017905650009 của Công ty TNHH Đấu giá Hùng Dương Bắc Giang tại Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt- chi nhánh Việt Yên.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

- Thời gian: 7h giờ 30 phút ngày 24/01/2019.

- Địa điểm: Tại UBND thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên;

(Vị trí, diện tích, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền hồ sơ tham gia đấu giá, sơ đồ phân lô: xem chi tiết tại đây).

B. CUỘC ĐẤU GIÁ QSD ĐẤT NGÀY 25/01/2019 

I. THÔNG TIN KHU ĐẤT

1. Khu dân cư thôn Núi Hiểu, xã Quang Châu, huyện Việt Yên.

- Tổng số: 48 lô bao gồm:

+ Dãy NH6:  08 lô;

+ Dãy NH7:  15 lô;

+ Dãy NH8: 18 lô;

+ Dãy NH9: 07 lô;

- Diện tích từ  93,1 m2 đến 158,6 m2/lô

- Giá khởi điểm: Từ  1117.000.000 đồng đến 2379.000.000 đồng/ lô.

- Tiền đặt trước: Từ 200.000.000 đồng đến 250.000.000đồng/1 lô đất.

- Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000đồng/lô đất.

2. Khu dân cư dịch vụ xã Quang Châu (thôn nam Ngạn)

- Tổng số 57 lô.

- Diện tích từ  91 m2 đến 171 m2/lô

- Giá khởi điểm: Từ  549.000.000 đồng đến 1368.000.000 đồng/ lô.

- Tiền đặt trước: Từ 100.000.000 đồng đến 160.000.000đồng/1 lô đất.

- Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000đồng/lô đất.

(Các thông tin trên có trong hồ sơ đấu giá).

II. BÁN HỒ SƠ, XEM ĐẤT THỰC ĐỊA

Từ ngày 10/01/2019 đến 16 giờ 00 ngày 23/01/2019.

Tham khảo hồ sơ tại các địa điểm sau:

+ Tại UBND xã Quang Châu;

+ Trung tâm Phát triển quỹ đất & CCN huyện Việt Yên;

+ Công ty TNHH Đấu giá Hùng Dương, Bắc Giang

III. ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, NỘP TIỀN ĐẶT TRƯỚC

Thời gian, địa điểm nộp đơn đăng ký, tiền đặt trước và tiền hồ sơ tham gia đấu giá QSD đất (kèm theo bản phô tô CMND)

- Đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 10/01/2019 đến 16 giờ 00 ngày 23/01/2019.

- Thu tiền đặt trước từ 7 giờ 30 ngày 22/01/2019 đến 16 giờ 00 ngày 23/01/2019 tại địa điểm sau:

- Ngân Hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (AGRIBANK)- Chi nhánh KCN Đình Trám huyện Việt Yên (địa chỉ cách chân cầu vượt Đình Trám 100 m về phía Bắc).

Nộp vào tài khoản số: 2502201005370 của Công ty TNHH Đấu giá Hùng Dương Bắc Giang tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

- Thời gian: 7h giờ 30 phút ngày 25/01/2019.

- Địa điểm: Tại UBND xã Quang Châu, huyện Việt Yên;

(Vị trí, diện tích, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền hồ sơ tham gia đấu giá, sơ đồ phân lô:  xem chi tiết tại đây).

C. CUỘC ĐẤU GIÁ QSD ĐẤT NGÀY 26/01/2019 

I. THÔNG TIN KHU ĐẤT

1. Khu dân cư thôn Phúc Ninh, xã Ninh Sơn: 23 lô;

2. Khu dân cư thôn Thiết Nham, xã Minh Đức: 13 lô ;

3. Khu dân cư thôn Mai Hạ, xã Hương Mai : 01 lô.

- Diện tích từ  120 m2 đến 351 m2/lô

- Giá khởi điểm: Từ  153.000.000 đồng đến 1.262.800.000 đồng/ lô.

- Tiền đặt trước: Từ 25.000.000 đồng đến 150.000.000đồng/1 lô đất.

- Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: từ 100.000 đồng đến 500.000đồng/lô đất.

(Các thông tin trên có trong hồ sơ đấu giá).

II. BÁN HỒ SƠ, XEM ĐẤT THỰC ĐỊA

Từ ngày 10/01/2019 đến 16 giờ 00 ngày 24/01/2019.

Tham khảo hồ sơ tại các địa điểm sau:

+ Tại UBND các xã Ninh Sơn, Minh Đức, Hương Mai.

+ Trung tâm Phát triển quỹ đất & CCN huyện Việt Yên;

+ Công ty TNHH Đấu giá Hùng Dương, Bắc Giang

III. ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, NỘP TIỀN ĐẶT TRƯỚC

Thời gian, địa điểm nộp đơn đăng ký, tiền đặt trước và tiền hồ sơ tham gia đấu giá QSD đất (kèm theo bản phô tô CMND)

- Đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 10/01/2019 đến 16 giờ 00 ngày 24/01/2019.

- Thu tiền đặt trước từ 7 giờ 30 ngày 23/01/2019 đến 16 giờ 00 ngày 24/01/2019 tại địa điểm sau:

- Ngân Hàng Bưu Điện Liên Việt- chi nhánh Việt Yên: địa chỉ số 622, đường Thân Nhân Trung , Bích Động, Việt Yên (cách lô cốt 200m).

Nộp vào tài khoản số: 017905650009 của Công ty TNHH Đấu giá Hùng Dương Bắc Giang tại Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt- chi nhánh Việt Yên.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

- Thời gian: 7h giờ 30 phút ngày 26/01/2019.

- Địa điểm: Tại UBND xã Ninh Sơn, huyện Việt Yên.

(Vị trí, diện tích, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền hồ sơ tham gia đấu giá, sơ đồ phân lô: xem chi tiết tại đây).

* Mọi chi tiết xin liên hệ:

- Công ty TNHH Đấu giá Hùng Dương Bắc Giang.

Địa chỉ: Số 24/45 Đường Nghĩa Long, Phường Lê Lợi, thành phố Bắc giang

Điện thoại: (0204) 3 662 929.

- Trung tâm Phát triển quỹ đất & Cụm công nghiệp huyện Việt Yên

Địa chỉ: Đường Hồ Công Dự, Thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên.

  ĐT: (0204) 3 574.369./.

                                                                                                                                                                            Đặng Văn Lừng