Thứ năm, 21/02/2019 18:31:54

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở THUỘC HUYỆN VIỆT YÊN (Cuộc đấu giá ngày 30/7/ 2018)

Ngày đăng: 23-07-2018 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

Trung tâm Phát triển Quỹ đất và CCN huyện Việt Yên phối hợp với đơn vị đấu giá chuyên nghiệp tổ chức cuộc đấu giá quyền sử dụng 68 lô đất ở trên địa bàn các xã, thị trấn thuộc huyện Việt Yên như sau:

I. CÁC XÃ CÓ ĐẤT ĐẤU GIÁ  

1. Khu dân cư Kiến Trúc 1, thôn Xuân Hòa xã Hương Mai: 08 lô;

2. Khu dân cư  Kho Mới thôn Xuân Hòa, xã Hương Mai: 16 lô;

3. Khu dân cư thôn 2, xã Việt Tiến: 14 lô;

4. Khu dân cư thôn 4, xã Việt Tiến: 01 lô;

5. Khu dân cư thôn My Điền 3, xã Hoàng Ninh: 19 lô;

6. Khu dân cư thôn Khả Lý  Thượng, xã Quảng Minh: 10 lô;

(Vị trí, diện tích,  giá khởi điểm, tiền đặt trước,  tiền hồ sơ tham gia đấu giá, sơ đồ phân lô  xem chi tiết tại đây).

 II. BÁN HỒ SƠ, XEM ĐẤT THỰC ĐỊA

Từ ngày 14/7/2018 đến 16 giờ 30 ngày 27/7/2018.

Tham khảo hồ sơ tại các địa điểm sau:

+ Tại UBND các xã, thị trấn có đất đấu giá;

+ Trung tâm Phát triển quỹ đất & CCN huyện Việt Yên;

+ Công ty TNHH đấu giá Hùng Dương Bắc Giang

III. ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ

Thời gian, địa điểm nộp đơn đăng ký, tiền đặt trước và tiền hồ sơ tham gia đấu giá QSD đất (kèm theo bản phô tô CMND)

Ngày từ 7 giờ 30 ngày 26/7 /2018 đến 16 giờ 30 ngày 27/7/2018 tại địa điểm sau:

- Ngân Hàng Bưu điện Liên Việt, địa chỉ 622, đường Thân Nhân Trung, thị trấn Bích Động, Việt Yên(cách lô cốt 200m)

Nộp vào tài khoản số: 017905650009 của Công ty TNHH đấu giá Hùng Dương Bắc Giang.

- Tiền đặt trước: Từ 25.000.000đồng đến 200.000.000đồng/1 lô.

- Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 100.000đồng đến 500.000đồng/lô.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

- Thời gian: 7h giờ 30 phút ngày 30/7/2018 (thứ hai).

- Địa điểm: Tại UBND xã Bích Sơn, huyện Việt Yên;

Mọi chi tiết xin liên hệ trong giờ làm việc tại:

- Công ty TNHH đấu giá Hùng Dương Bắc Giang

Địa chỉ: 24/25, đường Nghĩa Long, Phường Lê Lợi, TP Bắc Giang; ĐT: (0204) 3757 999.

- Trung tâm Phát triển quỹ đất&Cụm công nghiệp huyện Việt Yên

Địa chỉ: Đường Hồ Công Dự, Thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên;  ĐT: (0204) 3574.369./.

Đặng Văn Lừng