Chủ nhật, 24/02/2019 06:37:52

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở THUỘC HUYỆN VIỆT YÊN (Cuộc đấu giá ngày 23/8 và ngày 31/8/ 2018)

Ngày đăng: 17-08-2018 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

Trung tâm Phát triển Quỹ đất và CCN huyện Việt Yên phối hợp với đơn vị đấu giá chuyên nghiệp tổ chức 02 cuộc đấu giá quyền sử dụng đất ở trên địa bàn các xã, thị trấn  huyện Việt Yên như sau:

A. ĐỢT ĐẤU GIÁ NGÀY 23/8

I. CÁC XÃ CÓ ĐẤT ĐẤU GIÁ  

1. Khu dân cư dịch vụ Văn hóa- Thể thao xã Tăng Tiến: 01 lô;

2. Khu Đồng Hè, thôn Đức Liễn, xã Hồng Thái: 01 lô;

3. Khu Đồng Hòn, thôn Đức Liễn, xã Hồng Thái: 34 lô;

4. Khu dân cư thôn Nội Ninh, xã Ninh Sơn: 05 lô;

5. Khu dân cư  dịch vụ thôn My Điền, xã Hoàng Ninh: 13 lô;

6. Khu ao Ngòi trên, thôn Hoàng Mai, xã Hoàng Ninh: 08 lô;

7. Khu dân cư thôn Thiết Nham, xã Minh Đức: 18 lô

(Vị trí, diện tích,  giá khởi điểm, tiền đặt trước,  tiền hồ sơ tham gia đấu giá, sơ đồ phân lô  xem chi tiết tại đây). 

II. BÁN HỒ SƠ, XEM ĐẤT THỰC ĐỊA

Từ ngày 08/8/2018 đến 16 giờ 30 ngày 21/8/2018.

Tham khảo hồ sơ tại các địa điểm sau:

+ Tại UBND các xã, thị trấn có đất đấu giá;

+ Trung tâm Phát triển quỹ đất & CCN huyện Việt Yên;

+ Trung tâm Đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang

III. ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ

Thời gian, địa điểm nộp đơn đăng ký, tiền đặt trước và tiền hồ sơ tham gia đấu giá QSD đất (kèm theo bản phô tô CMND)

Ngày từ 7 giờ 30 ngày 20/8 /2018 đến 16 giờ 30 ngày 21/8/2018 tại địa điểm sau:

- Ngân Hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn - chi nhánh khu công nghiệp Đình Trám- Việt Yên (cạnh chân cầu vượt Đình Trám)

Nộp vào tài khoản số: 2502 2010 05407  của Trung tâm DVĐGTS tỉnh Bắc Giang.

- Tiền đặt trước: Từ 30.000.000đồng đến 200.000.000đồng/1 lô đất.

- Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 100.000đồng đến 500.000đồng/lô đất.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

- Thời gian: 7h giờ 30 phút ngày 23/8/2018 (thứ năm).

- Địa điểm: Tại UBND xã Hồng Thái, huyện Việt Yên;

B. ĐỢT ĐẤU GIÁ NGÀY 31/8

I. CÁC XÃ CÓ ĐẤT ĐẤU GIÁ 

1. Khu dân cư Thương mại xã Bích Sơn: 10 lô;

2. Khu dân cư thôn Đình Cả, xã Quảng Minh: 18 lô;

3. Khu dân cư thôn Giá Sơn, xã Ninh Sơn: 13 lô;

4. Khu Cửa Xẻ, thôn Hữu Nghi, xã Ninh Sơn: 06 lô;

5. Khu Cổng Hậu, thôn Hữu Nghi, xã Ninh Sơn: 27 lô;

6. Khu dân cư thôn Thiết Nham, xã Minh Đức: 19 lô

(Vị trí, diện tích,  giá khởi điểm, tiền đặt trước,  tiền hồ sơ tham gia đấu giá, sơ đồ phân lô  xem chi tiết tại đây).

 II. BÁN HỒ SƠ, XEM ĐẤT THỰC ĐỊA

Từ ngày 16/8/2018 đến 16 giờ 30 ngày 28/8/2018.

Tham khảo hồ sơ tại các địa điểm sau:

+ Tại UBND các xã, thị trấn có đất đấu giá;

+ Trung tâm Phát triển quỹ đất & CCN huyện Việt Yên;

+ Công ty TNHH đấu giá Hùng Dương Bắc Giang

III. ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ

Thời gian, địa điểm nộp đơn đăng ký, tiền đặt trước và tiền hồ sơ tham gia đấu giá QSD đất (kèm theo bản phô tô CMND)

Ngày từ 7 giờ 30 ngày 28/8 /2018 đến 16 giờ 30 ngày 29/8/2018 tại địa điểm sau:

- Ngân Hàng Bưu điện Liên Việt, địa chỉ 622, đường Thân Nhân Trung, thị trấn Bích Động, Việt Yên(cách lô cốt 200m)

Nộp vào tài khoản số: 017905650009 của Công ty TNHH đấu giá Hùng Dương Bắc Giang.

- Tiền đặt trước: Từ 30.000.000đồng đến 150.000.000đồng/1 lô.

- Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 100.000đồng đến 500.000đồng/lô.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

- Thời gian: 7h giờ 30 phút ngày 31/8/2018 (thứ sáu).

- Địa điểm: Tại UBND xã Bích Sơn, huyện Việt Yên;

Mọi chi tiết xin liên hệ trong giờ làm việc tại:

- Công ty TNHH đấu giá Hùng Dương Bắc Giang

Địa chỉ: 24/25, đường Nghĩa Long, Phường Lê Lợi, TP Bắc Giang; ĐT: (0204) 3757 999.

- Trung tâm Phát triển quỹ đất&Cụm công nghiệp huyện Việt Yên

Địa chỉ: Đường Hồ Công Dự, Thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên;  ĐT: (0204) 3574.369./.

Đặng Văn Lừng