Thứ 6, 22/02/2019 21:31:27

Mời gọi đầu tư

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở THUỘC HUYỆN VIỆT YÊN, TỈNH BẮC GIANG (Cuộc đấu giá ngày 24/01, ngày 25/01, ngày 26/01 năm 2019)

Trung tâm Phát triển Quỹ đất và CCN huyện Việt Yên phối hợp với đơn vị đấu giá chuyên nghiệp tổ chức 03 cuộc đấu giá quyền sử dụng đất ở trên địa bàn các xã, thị trấn  huyện Việt Yên như sau: A. CUỘC ĐẤU GIÁ QSD ĐẤT NGÀY 24/01/2019 ...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI CÁC XÃ, THỊ TRẤN

       Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại huyện Việt Yên, cụ thể như sau: 1. Tài sản đưa ra đấu giá - Quyền sử dụng 51 lô đất ở trên địa bàn các xã: Bích Sơn, Minh Đức, Quang Châu, Ninh Sơn, Hoàng Ninh,...

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở THUỘC HUYỆN VIỆT YÊN (Cuộc đấu giá ngày 28/10/ 2018)

Trung tâm Phát triển Quỹ đất và CCN huyện Việt Yên phối hợp với đơn vị đấu giá chuyên nghiệp tổ chức 02 cuộc đấu giá quyền sử dụng đất ở trên địa bàn các xã, thị trấn  huyện Việt Yên như sau: A. CUỘC  ĐẤU GIÁ  BUỔI SÁNG NGÀY 28/10 I...

THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI CÁC XÃ: BÍCH SƠN, MINH ĐỨC

        1. Tài sản đưa ra đấu giá: - Quyền sử dụng 77 lô đất ở tại xã: Bích Sơn, Minh Đức. - Tổng diện tích các lô đất là: 10.685,1 m2; - Tổng giá khởi điểm 77 lô đất trên là: 69.961.975.000 đồng. 2. Thời gian, địa điểm nộp...

TỔNG HỢP CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VIỆT YÊN NĂM 2018

Stt Tên công trình hoặc hạng mục CT Chủ đầu tư Địa điểm xây dựng Tổng mức đầu tư được duyệt (Đồng) Thời gian khởi công Thời gian hoàn thành theo kế hoạch 1 Rãnh thoát...

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở THUỘC HUYỆN VIỆT YÊN (Cuộc đấu giá ngày 23/8 và ngày 31/8/ 2018)

Trung tâm Phát triển Quỹ đất và CCN huyện Việt Yên phối hợp với đơn vị đấu giá chuyên nghiệp tổ chức 02 cuộc đấu giá quyền sử dụng đất ở trên địa bàn các xã, thị trấn  huyện Việt Yên như sau: A. ĐỢT ĐẤU GIÁ NGÀY 23/8 I. CÁC XÃ CÓ ĐẤT ĐẤU GIÁ...

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở THUỘC HUYỆN VIỆT YÊN (Cuộc đấu giá ngày 30/7/ 2018)

Trung tâm Phát triển Quỹ đất và CCN huyện Việt Yên phối hợp với đơn vị đấu giá chuyên nghiệp tổ chức cuộc đấu giá quyền sử dụng 68 lô đất ở trên địa bàn các xã, thị trấn thuộc huyện Việt Yên như sau: I. CÁC XÃ CÓ ĐẤT ĐẤU GIÁ   1. Khu dân cư...

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở THUỘC HUYỆN VIỆT YÊN (Cuộc đấu giá ngày 30/5/ 2018)

Trung tâm Phát triển Quỹ đất và CCN huyện Việt Yên phối hợp với đơn vị đấu giá chuyên nghiệp tổ chức cuộc đấu giá quyền sử dụng 113 lô đất ở trên địa bàn các xã, thị trấn thuộc huyện Việt Yên như sau: I. CÁC XÃ CÓ ĐẤT ĐẤU GIÁ   1. Khu dân cư...

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở THUỘC HUYỆN VIỆT YÊN (Cuộc đấu giá ngày 15/3/ 2018)

Trung tâm Phát triển Quỹ đất và CCN huyện Việt Yên phối hợp với đơn vị đấu giá chuyên nghiệp tổ chức cuộc đấu giá quyền sử dụng 118 lô đất ở trên địa bàn các xã, thị trấn thuộc huyện Việt Yên như sau: I. CÁC XÃ CÓ ĐẤT ĐẤU GIÁ   1. Khu dân cư...

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở THUỘC HUYỆN VIỆT YÊN (Cuộc đấu giá ngày 20/10/ 2017)

Trung tâm Phát triển Quỹ đất và CCN huyện Việt Yên phối hợp với các cơ quan, đơn vị đấu giá chuyên nghiệp tổ chức cuộc đấu giá quyền sử dụng 93 lô đất ở thuộc huyện Việt Yên như sau: I. CÁC XÃ CÓ ĐẤT ĐẤU GIÁ   1.Khu dân cư Bờ Đó, thôn Yên...

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI HUYỆN VIỆT YÊN (Cuộc đấu giá ngày 06 tháng 7 năm 2017)

Trung tâm Phát triển Quỹ đất và CCN huyện Việt Yên phối hợp với cơ quan, đơn vị đấu giá chuyên nghiệp tổ chức  cuộc đấu giá quyền sử dụng đất ở thuộc huyện Việt Yên như sau: 1. Các xã có đất đấu giá: Tổng số 81 lô đất ở trong đó: - Xã Hồng...

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở THUỘC HUYỆN VIỆT YÊN (Cuộc đấu giá ngày 17/5/ 2017)

Trung tâm Phát triển Quỹ đất và CCN huyện Việt Yên phối hợp với các cơ quan, đơn vị đấu giá chuyên nghiệp tổ chức cuộc đấu giá quyền sử dụng đất ở thuộc huyện Việt Yên như sau: I. CÁC XÃ CÓ ĐẤT ĐẤU GIÁ   1. Khu đất ở và kinh doanh dịch vụ...

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở THUỘC HUYỆN VIỆT YÊN (Cuộc đấu giá ngày 05 tháng 5 năm 2017)

Trung tâm Phát triển Quỹ đất và CCN huyện Việt Yên phối hợp với cơ quan, đơn vị đấu giá chuyên nghiệp tổ chức  cuộc đấu giá quyền sử dụng đất ở thuộc huyện Việt Yên như sau: 1. Các xã, thị trấn có đất đấu giá:   - Xã Quang Châu: 35 lô...

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở THUỘC HUYỆN VIỆT YÊN (Cuộc đấu giá ngày 28 tháng 4 năm 2017)

Trung tâm Phát triển Quỹ đất và CCN huyện Việt Yên phối hợp với cơ quan, đơn vị đấu giá chuyên nghiệp tổ chức  cuộc đấu giá quyền sử dụng đất ở thuộc huyện Việt Yên như sau: 1. Các xã, thị trấn có đất đấu giá:   - Xã Bích Sơn: 11 lô...

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở THUỘC HUYỆN VIỆT YÊN (Cuộc đấu giá ngày 29/3 và ngày 3/4 năm 2017)

Trung tâm Phát triển Quỹ đất và CCN huyện Việt Yên phối hợp với các cơ quan, đơn vị đấu giá chuyên nghiệp tổ chức 02 cuộc đấu giá quyền sử dụng đất ở thuộc huyện Việt Yên như sau: 1. Các xã, thị trấn có đất đấu giá:   * Cuộc đấu giá ngày 29/3...

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QSD ĐẤT Ở THUỘC HUYỆN VIỆT YÊN (Cuộc đấu giá ngày 11 tháng 01 năm 2017)

Trung tâm Phát triển Quỹ đất và CCN huyện Việt Yên phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở thuộc huyện Việt Yên như sau: 1. Các xã, thị trấn có đất đấu giá:   - Thị trấn Bích Động...

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QSD ĐẤT Ở THUỘC HUYỆN VIỆT YÊN (Cuộc đấu giá ngày 19, 20 tháng 12 năm 2016)

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở thuộc huyện Việt Yên như sau: 1. Các xã có đất đấu giá:   - Xã Ninh Sơn: 12 lô đất thuộc thôn  Cao Lôi và Nội Ninh; - Xã Hồng Thái: 06 lô đất thuộc...

Thông tin đấu giá quyền sử dụng đất ở huyện Việt Yên (ngày 21/11/2016)

THÔNG TIN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở HUYỆN VIỆT YÊN Trung tâm Phát triển quỹ đất và CCN huyện Việt Yên phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang tổ chức cuộc đấu giá quyền sử dụng(QSD) đất ở tại các xã, thị trấn trên...

QĐ phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp công trình: cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc HĐND , UBND huyện

Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp công trình: cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc HĐND , UBND huyện (Xem chi tiết tại đây)

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn lập đề cương và dự toán kinh phí chi tiết dự án: Lập kế hoạch sử dung đất năm 2017 huyện

1. Tên gói thầu:  Tư vấn lập đề cương và dự toán kinh phí chi tiết dự án: Lập kế hoạch sử dung đất năm 2017 huyện Việt yên. 2. Chủ đầu tư: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Việt yên. 3. Giá trị gói thầu: 18.419.000 đồng 4. Nguồn vốn đầu...

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua xe gom rác hỗ trợ các địa phương xây dựng NTM

1. Tên gói thầu:  Mua xe gom rác hỗ trợ các địa phương xây dựng NTM 2. Chủ đầu tư: Phòng Nông nghiệp và PTNT 3. Giá gói thầu: 244.200.000 đồng 4. Nguồn vốn đầu tư: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2016 5. Hình thức...

Thông tin đấu giá quyền sử dụng đất ở huyện Việt Yên (2 đợt ngày 17/10 và ngày 28/10/2016)

Trung tâm Phát triển quỹ đất và CCN huyện Việt Yên phối hợp với Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang tổ chức 02 đợt đấu giá quyền sử dụng(QSD) ở xã, thị trấn trên địa bàn huyện Việt Yên như sau: 1. Địa điểm các khu đất đấu giá *...

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở tại huyện Việt Yên

Trung tâm Phát triển quỹ đất và CCN huyện Việt Yên phối hợp với Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang tổ chức đấu giá quyền sử dụng(QSD) 102 lô đất ở tại 04 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Việt Yên như sau: 1. Địa điểm các khu đất...

Thông tin đấu giá quyền sử sụng đất

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng(QSD) đất ở như sau: 1. Địa điểm khu đất đấu giá: Khu dân cư Thương mại xã Bích Sơn, Huyện Việt Yên- đối diện cổng trường Đại Học Nông Lâm...

Pages

Subscribe to Mời gọi đầu tư